Seminarium: Hur påverkar EU:s dataskyddsförordning din organisation?

3 november kl. 10:00-12:00, Umeå

Dagens personuppgiftslag i Sverige bygger på ett EU-direktiv från 1995. Dessa lagar är inte anpassade efter hur personuppgiftshanteringen ser ut idag. EU har därför tagit fram nya beslut om dataskyddsförordningen, som börjar gälla från och med maj 2018.

Exempel på personuppgifter kan vara kundregister, IP-adresser, personalregister med mera. Det vill säga alla svenska företag och organisationer påverkas, men långt ifrån alla är medvetna om de skyldigheter den nya lagen medför.

För att man ska få en inblick i vad den nya dataskyddsförordningen har vi ett halvdags seminarium den 3 november 2016. Föreläsare är Patrik Jonasson, it-expert och expert på EU:s dataskyddspaket.

Seminariet om EU:s dataskyddsförordningen riktas mot alla som arbetar med personuppgifter.

Ämnesområden:

 • Historik
 • Den nya EU-förordningen
 • Ansvarsfrågor
 • Personuppgiftslagen, genomgång av grundläggande begrepp, t.ex. vad är en personuppgift?
 • När är en behandling tillåten?
 • Känsliga personuppgifter
 • Lagring och hantering av dokument på exempelvis mobila enheter
 • Säkerhetskrav t.ex. behörighetstilldelning
 • Bevarande och gallring
 • Registerförteckningen
 • Registerutdragen
 • Överföring till tredje land
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Sociala medier
 • Hur kommer man igång?
 • Nulägesanalys (inventering och juridisk utvärdering)

Datum: 3 november

Tid: 10:00-12:00

Pris: 890 kr (exkl. moms)

Var: Umestan Företagspark, Hus 3, vån 1