Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Göteborg 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 30 augusti, 11 september, 25 september, 2 oktober, 11 oktober, 30 oktober, 6 november, 15 november, 27 november, 4 december, 13 december, 10 januari
Stockholm 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 11 september, 25 september, 11 oktober, 30 oktober, 15 november, 27 november, 13 december, 10 januari
Malmö 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 11 september, 11 september, 25 september, 11 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 15 november, 22 november, 27 november, 13 december, 18 december, 10 januari
Linköping 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 11 september, 25 september, 11 oktober, 30 oktober, 15 november, 27 november, 13 december, 10 januari

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 10 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 6 september, 10 oktober, 14 november, 11 december
Göteborg 10 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti, 24 oktober, 4 december
Malmö 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 5 september
Linköping 10 maj, 14 juni, 16 augusti

ITIL® Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 3 maj, 4 september, 4 december

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 3 maj, 4 september, 4 december
Göteborg 3 maj, 4 september, 4 december
Malmö 3 maj, 4 september, 4 december
Linköping 3 maj, 4 september, 4 december

ITIL® Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 31 maj, 2 oktober, 18 december

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 31 maj, 2 oktober, 18 december
Göteborg 2 oktober, 18 december
Malmö 2 oktober, 18 december
Linköping 2 oktober, 18 december

ITIL® Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 31 maj, 2 oktober, 18 december

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 31 maj, 2 oktober, 18 december
Göteborg 2 oktober, 18 december
Malmö 2 oktober, 18 december
Linköping 2 oktober, 18 december

ITIL® Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 12 juni, 18 september, 22 november

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Göteborg 12 juni, 18 september, 22 november
Stockholm 18 september, 22 november
Malmö 18 september, 22 november
Linköping 18 september, 22 november

ITIL® Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 12 juni, 18 september, 22 november

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Göteborg 12 juni, 18 september, 22 november
Stockholm 18 september, 22 november
Malmö 18 september, 22 november
Linköping 18 september, 22 november

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: A709

Datum: 24 maj, 15 augusti, 4 september, 9 oktober, fler

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 24 maj, 15 augusti, 9 oktober, 13 november
Göteborg 24 maj, 23 oktober
Malmö 24 maj, 4 september
Linköping 24 maj

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: A730

Datum: 29 maj, 26 juni, 4 oktober, 18 oktober, fler

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Göteborg 29 maj, 26 juni, 18 oktober, 7 december
Stockholm 26 juni, 4 oktober, 29 november
Malmö 26 juni
Linköping 26 juni

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: A725

Datum: 1 juni, 4 september, 25 september, 23 oktober, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 1 juni, 4 september, 23 oktober, 18 december
Göteborg 1 juni, 6 november
Malmö 1 juni, 25 september
Linköping 1 juni

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: A734

Datum: 2 maj, 30 augusti, 13 september, 1 november, fler

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 2 maj, 30 augusti, 1 november
Göteborg 2 maj, 13 september
Malmö 2 maj, 13 december
Linköping 2 maj

ITIL® Lifecycle stream: Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: A251

Datum: 27 september, 29 november

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 27 september, 29 november
Göteborg 27 september, 29 november
Malmö 27 september, 29 november
Linköping 27 september, 29 november

ITIL® Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 4 september, 4 december

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 4 september, 4 december
Göteborg 4 september, 4 december
Malmö 4 september, 4 december
Linköping 4 september, 4 december

ITIL® Lifecycle stream: Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: A250

Datum: 30 augusti, 8 november

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 30 augusti, 8 november
Göteborg 30 augusti, 8 november
Malmö 30 augusti, 8 november
Linköping 30 augusti, 8 november

ITIL® Capability stream: Operational Support & Analysis - BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 30 augusti, 8 november

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 30 augusti, 8 november
Göteborg 30 augusti, 8 november
Malmö 30 augusti, 8 november
Linköping 30 augusti, 8 november

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK600

Datum: 16 augusti, 18 oktober

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 16 augusti, 18 oktober
Göteborg 16 augusti, 18 oktober
Malmö 16 augusti, 18 oktober
Linköping 16 augusti, 18 oktober

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 1 juni, 19 juni, 21 september, 16 oktober, fler

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 1 juni, 19 juni, 16 oktober
Stockholm 19 juni, 21 september, 26 oktober
Malmö 19 juni
Linköping 19 juni

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A711

Datum: 29 maj, 25 september, 4 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 29 maj, 25 september, 4 december
Linköping 29 maj
Sundsvall 29 maj
Umeå 29 maj

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 22 maj, 12 juni, 17 augusti, 7 september, fler

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 22 maj, 12 juni, 17 augusti, 12 oktober, 4 december
Göteborg 7 september, 14 november

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 22 maj, 21 september, 7 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 22 maj, 21 september, 7 december
Göteborg 22 maj
Malmö 22 maj
Linköping 22 maj