Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL V3 och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Göteborg 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Stockholm 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Sundsvall 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Umeå 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 13 mars, 5 april, 26 april, 10 maj, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 13 mars, 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti
Umeå 13 mars, 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti
Göteborg 13 mars, 5 april, 10 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti
Malmö 13 mars, 5 april, 26 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: A730

Datum: 20 mars, 29 maj, 26 juni

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Stockholm 20 mars, 26 juni
Göteborg 20 mars, 29 maj, 26 juni
Malmö 20 mars, 26 juni
Linköping 20 mars, 26 juni

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: A720

Datum: 27 mars, 21 juni

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 27 mars, 21 juni
Göteborg 27 mars, 21 juni
Malmö 27 mars, 21 juni
Linköping 27 mars, 21 juni

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 16 mars, 18 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 16 mars, 18 maj
Linköping 16 mars, 18 maj
Sundsvall 16 mars, 18 maj
Umeå 16 mars, 18 maj

ISTQB-certifierad testare

3 dagar

15450 kr

Kod: K1024

Datum: 27 mars, 10 april, 25 april, 2 maj, fler

En kurs för dig som vill höja din status som testare testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Läs mer

Stockholm 27 mars, 10 april, 2 maj, 12 juni, 3 juli
Malmö 25 april
Göteborg 30 maj

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: A734

Datum: 30 mars, 20 april, 2 maj

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Göteborg 30 mars, 2 maj
Malmö 20 april, 2 maj
Stockholm 2 maj
Linköping 2 maj

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A711

Datum: 27 mars, 29 maj

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Göteborg 27 mars, 29 maj
Malmö 27 mars, 29 maj
Stockholm 29 maj
Sundsvall 29 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: A723

Datum: 27 april, 3 juli, 6 juli

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 27 april
Göteborg 27 april, 3 juli
Malmö 27 april, 6 juli
Linköping 27 april

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 8 maj, 11 maj, 19 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Malmö 8 maj, 19 juni
Göteborg 11 maj, 19 juni
Stockholm 19 juni
Linköping 19 juni

Effektiv testmetodik – i projekt och förvaltning

2 dagar

13900 kr

Kod: K1020

Datum: 6 mars, 21 mars, 5 april, 20 april, fler

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas. Läs mer

Stockholm 6 mars, 20 april, 7 juni
Malmö 21 mars
Falun 5 april
Göteborg 10 maj

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: A735

Datum: 4 april, 21 juni

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 4 april, 21 juni
Göteborg 21 juni
Malmö 21 juni
Linköping 21 juni

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: A725

Datum: 10 april, 1 juni

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Malmö 10 april, 1 juni
Stockholm 1 juni
Göteborg 1 juni
Linköping 1 juni

ITIL® v3 Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: A255

Datum: 8 maj, 23 oktober

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL V3. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL V3. Läs mer

Stockholm 8 maj, 23 oktober
Göteborg 8 maj
Malmö 8 maj
Linköping 8 maj

Att leda ett högpresterande team

2 dagar

13950 kr

Kod: AK300-2

Datum: 3 april, 16 maj

Aldrig tidigare har lagarbete varit viktigare för en verksamhets framgång. De flesta verksamheter är idag mer komplext sammansatta än någonsin tidigare och det går inte längre att förlita sig på ett fåtal högpresterande individer. Det är en utmaning och ett ansvar som teamledare behöver kunna hantera. Läs mer

Malmö 3 april, 16 maj
Stockholm 16 maj
Linköping 16 maj
Sundsvall 16 maj

Effektiv kravhantering

2 dagar

13900 kr

Kod: K1010

Datum: 16 mars, 3 april, 19 april, 8 maj, fler

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Läs mer

Stockholm 16 mars, 3 april, 8 maj, 15 juni
Malmö 19 april

REQB-certifierad kravhanterare

2 dagar

13900 kr

Kod: K1014

Datum: 14 mars, 5 april, 26 april, 10 maj, fler

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en certifiering inom kravhantering. Den heter REQB-certifierad kravhanterare grundnivå. Läs mer

Stockholm 14 mars, 26 april, 30 maj
Göteborg 5 april
Malmö 10 maj

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 10 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 10 april
Göteborg 10 april
Malmö 10 april
Linköping 10 april

ITIL® v3 Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 10 april

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 10 april
Linköping 10 april
Sundsvall 10 april
Umeå 10 april

Chefens svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: A732

Datum: 4 maj

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Under två dagar lär du dig samtalsstrukturer och upplägg för en mängd olika samtal som du möter i din ledarroll. Du genomför ett stort antal olika typer av samtal med efterföljande personlig återkoppling. Läs mer

Stockholm 4 maj
Göteborg 4 maj
Malmö 4 maj
Linköping 4 maj