Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 27 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Malmö 27 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 11 september, 11 september, 25 september, 11 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 15 november, 22 november, 27 november, 13 december, 20 december, 10 januari
Stockholm 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 11 september, 25 september, 11 oktober, 30 oktober, 15 november, 27 november, 13 december, 10 januari
Göteborg 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 30 augusti, 11 september, 25 september, 2 oktober, 11 oktober, 30 oktober, 6 november, 15 november, 27 november, 4 december, 13 december, 10 januari
Linköping 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 23 augusti, 11 september, 25 september, 11 oktober, 30 oktober, 15 november, 27 november, 13 december, 10 januari

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti
Linköping 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti
Sundsvall 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti
Umeå 5 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti

ITIL® Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 10 april, 7 juni, 18 september, 22 november

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 10 april, 18 september, 22 november
Göteborg 10 april, 7 juni, 18 september, 22 november
Malmö 10 april, 18 september, 22 november
Linköping 10 april, 18 september, 22 november

ITIL® Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 10 april, 7 juni, 18 september, 22 november

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 10 april, 18 september, 22 november
Sundsvall 10 april, 18 september, 22 november
Umeå 10 april, 18 september, 22 november
Göteborg 10 april, 7 juni, 18 september, 22 november

ITIL® Lifecycle stream: Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: A250

Datum: 19 april, 30 augusti, 8 november

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 19 april, 30 augusti, 8 november
Göteborg 19 april, 30 augusti, 8 november
Malmö 19 april, 30 augusti, 8 november
Linköping 19 april, 30 augusti, 8 november

ITIL® Capability stream: Operational Support & Analysis Capability - BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 19 april, 30 augusti, 8 november

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 19 april, 30 augusti, 8 november
Göteborg 19 april, 30 augusti, 8 november
Malmö 19 april, 30 augusti, 8 november
Linköping 19 april, 30 augusti, 8 november

ITIL® Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 3 maj, 4 september, 4 december

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 3 maj, 4 september, 4 december
Göteborg 3 maj, 4 september, 4 december
Malmö 3 maj, 4 september, 4 december
Linköping 3 maj, 4 september, 4 december

ITIL® Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 3 maj, 4 september, 4 december

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 3 maj, 4 september, 4 december
Göteborg 3 maj, 4 september, 4 december
Malmö 3 maj, 4 september, 4 december
Linköping 3 maj, 4 september, 4 december

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK600

Datum: 22 maj, 16 augusti, 18 oktober

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 22 maj, 16 augusti, 18 oktober
Göteborg 22 maj, 16 augusti, 18 oktober
Malmö 22 maj, 16 augusti, 18 oktober
Linköping 22 maj, 16 augusti, 18 oktober

ITIL® Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 31 maj, 2 oktober, 18 december

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 31 maj, 2 oktober, 18 december
Göteborg 2 oktober, 18 december
Malmö 2 oktober, 18 december
Linköping 2 oktober, 18 december

ITIL® Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 31 maj, 2 oktober, 18 december

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 31 maj, 2 oktober, 18 december
Göteborg 2 oktober, 18 december
Malmö 2 oktober, 18 december
Linköping 2 oktober, 18 december

ITIL® Lifecycle stream: Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: A251

Datum: 27 september, 29 november

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 27 september, 29 november
Göteborg 27 september, 29 november
Malmö 27 september, 29 november
Linköping 27 september, 29 november

ITIL® Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: A255

Datum: 8 maj, 23 oktober

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 8 maj, 23 oktober
Göteborg 8 maj, 23 oktober
Malmö 8 maj, 23 oktober
Linköping 8 maj, 23 oktober

DevOps och IT-Service Managment

1 dagar

3950 kr

Kod: AK606

Datum: 18 april, 24 maj

Denna endags DevOps och ITSM-utbildning riktar sig till IT-proffs som har behov av grundläggande kunskaper för ett effektivt utnyttjande av ITSM-färdigheter i en DevOps-organisation. Utbildningen fokuserar på grundläggande kunskaper om de två olika världar, ITSM och DevOps, och hur de kompletterar varandra. Den kommer att hjälpa deltagarna att förstå hur DevOps-rörelsen passar perfekt med ITSM. Gruppdiskussioner och fallstudien är de främsta ingredienserna i denna kurs som hjälper dig att förstå DevOps i en organisation. DevOps ökar i rask takt på marknaden eftersom fler och fler företag organisationer letar efter sätt att utbilda sina anställda på kunskaps- och kompetensområden som behövs för att möta behoven av sin verksamhet. Läs mer

Stockholm 18 april, 24 maj
Göteborg 18 april, 24 maj
Malmö 18 april, 24 maj
Linköping 18 april, 24 maj

ISTQB-certifierad testare

3 dagar

15450 kr

Kod: K1024

Datum: 27 mars, 10 april, 25 april, 2 maj, fler

En kurs för dig som vill höja din status som testare testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Läs mer

Stockholm 27 mars, 10 april, 2 maj, 12 juni, 3 juli
Malmö 25 april
Göteborg 30 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: A723

Datum: 27 april, 3 juli, 6 juli

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 27 april
Göteborg 27 april, 3 juli
Malmö 27 april, 6 juli
Linköping 27 april

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 8 maj, 11 maj, 19 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Malmö 8 maj, 19 juni
Göteborg 11 maj, 19 juni
Stockholm 19 juni
Linköping 19 juni

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 22 maj, 21 september, 7 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 22 maj, 21 september, 7 december
Göteborg 22 maj
Malmö 22 maj
Linköping 22 maj

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 18 maj, 14 september, 13 november

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 18 maj, 14 september, 13 november
Göteborg 18 maj
Malmö 18 maj
Linköping 18 maj

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: A734

Datum: 20 april, 2 maj

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Malmö 20 april, 2 maj
Stockholm 2 maj
Linköping 2 maj
Sundsvall 2 maj