Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 3 oktober, 17 oktober, 24 oktober, 7 november, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL V3 och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Malmö 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 28 november, 7 december, 19 december, 16 januari, 13 februari, 27 februari, 20 mars, 27 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 21 augusti
Stockholm 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 21 augusti
Göteborg 17 oktober, 24 oktober, 7 november, 28 november, 19 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 21 augusti
Linköping 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 21 augusti

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Göteborg 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 7 december, 14 december, 22 februari, 27 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti
Stockholm 19 oktober, 9 november, 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Malmö 19 oktober, 9 november, 23 november, 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 26 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Linköping 19 oktober, 9 november, 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: A725

Datum: 20 oktober, 24 oktober, 28 november, 8 december, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 20 oktober, 8 december, 26 januari, 9 mars, 8 juni
Malmö 24 oktober, 26 januari, 13 februari, 9 mars, 8 juni
Göteborg 28 november, 26 januari, 9 mars, 10 april, 8 juni
Linköping 26 januari, 9 mars, 8 juni

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 26 oktober, 27 februari, 3 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Linköping 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Sundsvall 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Umeå 26 oktober, 27 februari, 3 maj

ITIL® v3 Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 26 oktober, 27 februari, 3 maj

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Göteborg 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Malmö 26 oktober, 27 februari, 3 maj
Linköping 26 oktober, 27 februari, 3 maj

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: A250

Datum: 14 november, 20 februari, 19 april

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 14 november, 20 februari, 19 april
Göteborg 14 november, 20 februari, 19 april
Malmö 14 november, 20 februari, 19 april
Linköping 14 november, 20 februari, 19 april

ITIL® v3 Capability stream: Operational Support & Analysis Capability - BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 14 november, 20 februari, 19 april

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 14 november, 20 februari, 19 april
Göteborg 14 november, 20 februari, 19 april
Malmö 14 november, 20 februari, 19 april
Linköping 14 november, 20 februari, 19 april

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 12 december, 23 januari, 13 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 13 mars
Sundsvall 12 december, 23 januari, 13 mars
Umeå 12 december, 23 januari, 13 mars
Göteborg 12 december, 23 januari, 13 mars

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 21 november, 9 januari, 10 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 21 november, 9 januari, 10 april
Göteborg 21 november, 9 januari, 10 april
Malmö 21 november, 9 januari, 10 april
Linköping 21 november, 9 januari, 10 april

ITIL® v3 Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 21 november, 9 januari, 10 april

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 21 november, 9 januari, 10 april
Göteborg 21 november, 9 januari, 10 april
Malmö 21 november, 9 januari, 10 april
Linköping 21 november, 9 januari, 10 april

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A183

Datum: 28 november, 6 mars, 15 maj

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 28 november, 6 mars, 15 maj
Göteborg 28 november, 6 mars, 15 maj
Malmö 28 november, 6 mars, 15 maj
Linköping 28 november, 6 mars, 15 maj

ITIL® v3 Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 12 december, 23 januari, 13 mars

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 13 mars
Göteborg 12 december, 23 januari, 13 mars
Malmö 12 december, 23 januari, 13 mars
Linköping 12 december, 23 januari, 13 mars

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 24 november, 16 mars, 18 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 24 november, 16 mars, 18 maj
Göteborg 16 mars, 18 maj
Malmö 16 mars, 18 maj
Linköping 16 mars, 18 maj

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 1 december, 23 mars, 22 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 1 december, 23 mars, 22 maj
Göteborg 23 mars, 22 maj
Malmö 23 mars, 22 maj
Linköping 23 mars, 22 maj

ITIL® v3 Lifecycle stream: Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: A251

Datum: 12 december, 30 januari

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 12 december, 30 januari
Göteborg 12 december, 30 januari
Malmö 12 december, 30 januari
Linköping 12 december, 30 januari

ITIL® v3 Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: A255

Datum: 5 december, 8 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL V3. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL V3. Läs mer

Stockholm 5 december, 8 maj
Göteborg 5 december, 8 maj
Malmö 5 december, 8 maj
Linköping 5 december, 8 maj

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: A709

Datum: 17 februari, 24 maj

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 17 februari, 24 maj
Göteborg 17 februari, 24 maj
Malmö 17 februari, 24 maj
Linköping 17 februari, 24 maj

Effektiv kravhantering – i projekt och förvaltning

2 dagar

13900 kr

Kod: K1010

Datum: 10 oktober, 7 november, 9 november, 29 november, fler

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Läs mer

Stockholm 10 oktober, 7 november, 9 november, 8 december
Malmö 29 november

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

17950 kr

Kod: EP108

Datum: 10 oktober, 25 oktober, 10 november, 1 december, fler

Denna Scrum Master kurs gör dig väl förtrogen med metoden Scrum och hur den ska tillämpas. Du lär dig vad som krävs av en Scrum Master och hur du bygger upp ett väl fungerande team. Efter kursen kan du certifiera dig till Professional Scrum Master level 1 PSM I via Scrum.org. I kurspriset ingår ett försök och testet måste genomföras inom 14 dagar efter kursen. Läs mer

Stockholm 10 oktober, 1 december
Umeå 25 oktober
Malmö 10 november
Göteborg 12 december

REQB-certifierad kravhanterare

2 dagar

13900 kr

Kod: K1014

Datum: 24 oktober, 21 november, 6 december, 14 december

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en certifiering inom kravhantering. Den heter REQB-certifierad kravhanterare grundnivå. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 14 december
Göteborg 21 november
Malmö 6 december