Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL V3 och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Malmö 16 januari, 16 januari, 13 februari, 27 februari, 20 mars, 27 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Stockholm 16 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Göteborg 16 januari, 30 januari, 13 februari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Linköping 16 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 14 december, 18 januari, 22 februari, 27 februari, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Göteborg 14 december, 22 februari, 27 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti
Malmö 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 26 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Linköping 14 december, 18 januari, 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: A725

Datum: 26 januari, 13 februari, 27 februari, 9 mars, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 26 januari, 9 mars, 8 juni
Göteborg 26 januari, 27 februari, 9 mars, 10 april, 8 juni
Malmö 26 januari, 13 februari, 9 mars, 8 juni
Linköping 26 januari, 9 mars, 8 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 23 januari, 6 mars, 8 maj, 11 maj, fler

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 23 januari, 6 mars, 19 juni
Göteborg 23 januari, 6 mars, 11 maj, 19 juni
Malmö 23 januari, 6 mars, 8 maj, 19 juni
Linköping 23 januari, 6 mars, 19 juni

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: A730

Datum: 9 januari, 15 februari, 20 mars, 29 maj, fler

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Stockholm 9 januari, 20 mars, 26 juni
Göteborg 9 januari, 20 mars, 29 maj, 26 juni
Malmö 9 januari, 15 februari, 20 mars, 26 juni
Linköping 9 januari, 20 mars, 26 juni

ITIL® v3 Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 12 december, 23 januari, 13 mars

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 13 mars
Göteborg 12 december, 23 januari, 13 mars
Malmö 12 december, 23 januari, 13 mars
Linköping 12 december, 23 januari, 13 mars

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 12 december, 23 januari, 13 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 13 mars
Sundsvall 12 december, 23 januari, 13 mars
Umeå 12 december, 23 januari, 13 mars
Göteborg 12 december, 23 januari, 13 mars

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: A720

Datum: 12 januari, 27 mars, 21 juni

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 12 januari, 27 mars, 21 juni
Göteborg 12 januari, 27 mars, 21 juni
Malmö 12 januari, 27 mars, 21 juni
Linköping 12 januari, 27 mars, 21 juni

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A183

Datum: 15 december, 6 mars, 15 maj

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 15 december, 6 mars, 15 maj
Linköping 15 december, 6 mars, 15 maj
Sundsvall 15 december, 6 mars, 15 maj
Umeå 15 december, 6 mars, 15 maj

Effektiv kravhantering – i projekt och förvaltning

2 dagar

13900 kr

Kod: K1010

Datum: 8 december, 19 december, 24 januari, 30 januari, fler

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Läs mer

Stockholm 8 december, 19 december, 30 januari, 20 februari, 16 mars, 3 april, 8 maj, 15 juni
Malmö 24 januari, 19 april
Göteborg 8 februari

Att leda ett högpresterande team

2 dagar

13950 kr

Kod: AK300-2

Datum: 2 februari, 20 februari, 3 april, 16 maj

Aldrig tidigare har lagarbete varit viktigare för en verksamhets framgång. De flesta verksamheter är idag mer komplext sammansatta än någonsin tidigare och det går inte längre att förlita sig på ett fåtal högpresterande individer. Det är en utmaning och ett ansvar som teamledare behöver kunna hantera. Läs mer

Göteborg 2 februari, 20 februari, 16 maj
Stockholm 20 februari, 16 maj
Umeå 20 februari, 16 maj
Malmö 20 februari, 3 april, 16 maj

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: A709

Datum: 17 februari, 24 maj

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 17 februari, 24 maj
Göteborg 17 februari, 24 maj
Malmö 17 februari, 24 maj
Linköping 17 februari, 24 maj

Chefens svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: A732

Datum: 7 februari, 4 maj

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Under två dagar lär du dig samtalsstrukturer och upplägg för en mängd olika samtal som du möter i din ledarroll. Du genomför ett stort antal olika typer av samtal med efterföljande personlig återkoppling. Läs mer

Stockholm 7 februari, 4 maj
Göteborg 7 februari, 4 maj
Malmö 7 februari, 4 maj
Linköping 7 februari, 4 maj

ITIL® v3 Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 27 februari, 3 maj

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 27 februari, 3 maj
Göteborg 27 februari, 3 maj
Malmö 27 februari, 3 maj
Linköping 27 februari, 3 maj

ITIL® v3 Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 9 januari, 10 april

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 9 januari, 10 april
Göteborg 9 januari, 10 april
Malmö 9 januari, 10 april
Linköping 9 januari, 10 april

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: A723

Datum: 7 februari, 27 april

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 7 februari, 27 april
Linköping 7 februari, 27 april
Sundsvall 7 februari, 27 april
Umeå 7 februari, 27 april

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 16 mars, 18 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 16 mars, 18 maj
Göteborg 16 mars, 18 maj
Malmö 16 mars, 18 maj
Linköping 16 mars, 18 maj

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: A734

Datum: 9 februari, 2 maj

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 9 februari, 2 maj
Linköping 9 februari, 2 maj
Sundsvall 9 februari, 2 maj
Umeå 9 februari, 2 maj

ITIL® v3 Capability stream: Operational Support & Analysis Capability - BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 20 februari, 19 april

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 20 februari, 19 april
Göteborg 20 februari, 19 april
Malmö 20 februari, 19 april
Linköping 20 februari, 19 april

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK300-1

Datum: 16 mars, 8 juni

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 16 mars, 8 juni
Göteborg 16 mars, 8 juni
Malmö 16 mars, 8 juni
Linköping 16 mars, 8 juni