Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 mars, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL V3 och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Göteborg 30 januari, 13 februari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Stockholm 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Malmö 13 februari, 27 februari, 20 mars, 27 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Linköping 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 22 februari, 27 februari, 13 mars, 5 april, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Göteborg 22 februari, 27 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 22 maj, 14 juni, 16 augusti
Malmö 22 februari, 13 mars, 5 april, 26 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti
Linköping 22 februari, 13 mars, 5 april, 9 maj, 14 juni, 16 augusti

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: A725

Datum: 26 januari, 13 februari, 2 mars, 9 mars, fler

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 26 januari, 9 mars, 8 juni
Göteborg 26 januari, 2 mars, 9 mars, 10 april, 8 juni
Malmö 26 januari, 13 februari, 9 mars, 8 juni
Linköping 26 januari, 9 mars, 8 juni

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: A730

Datum: 15 februari, 20 mars, 29 maj, 26 juni

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Malmö 15 februari, 20 mars, 26 juni
Stockholm 20 mars, 26 juni
Göteborg 20 mars, 29 maj, 26 juni
Linköping 20 mars, 26 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 6 mars, 8 maj, 11 maj, 19 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 6 mars, 19 juni
Göteborg 6 mars, 11 maj, 19 juni
Malmö 6 mars, 8 maj, 19 juni
Linköping 6 mars, 19 juni

Att leda ett högpresterande team

2 dagar

13950 kr

Kod: AK300-2

Datum: 20 februari, 3 april, 16 maj

Aldrig tidigare har lagarbete varit viktigare för en verksamhets framgång. De flesta verksamheter är idag mer komplext sammansatta än någonsin tidigare och det går inte längre att förlita sig på ett fåtal högpresterande individer. Det är en utmaning och ett ansvar som teamledare behöver kunna hantera. Läs mer

Stockholm 20 februari, 16 maj
Umeå 20 februari, 16 maj
Göteborg 20 februari, 16 maj
Malmö 20 februari, 3 april, 16 maj

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A711

Datum: 30 januari, 29 maj

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 30 januari, 29 maj
Linköping 30 januari, 29 maj
Sundsvall 30 januari, 29 maj
Umeå 30 januari, 29 maj

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: A709

Datum: 17 februari, 24 maj

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 17 februari, 24 maj
Göteborg 17 februari, 24 maj
Malmö 17 februari, 24 maj
Linköping 17 februari, 24 maj

ITIL® v3 Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 27 februari, 3 maj

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 27 februari, 3 maj
Göteborg 27 februari, 3 maj
Malmö 27 februari, 3 maj
Linköping 27 februari, 3 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: A723

Datum: 7 februari, 27 april

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 7 februari, 27 april
Linköping 7 februari, 27 april
Sundsvall 7 februari, 27 april
Umeå 7 februari, 27 april

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: A733

Datum: 2 mars, 18 maj

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 2 mars, 18 maj
Göteborg 2 mars, 18 maj
Malmö 2 mars, 18 maj
Linköping 2 mars, 18 maj

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: A735

Datum: 23 mars, 6 juli

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 23 mars, 6 juli
Göteborg 23 mars, 6 juli
Malmö 23 mars, 6 juli
Linköping 23 mars, 6 juli

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 27 februari, 3 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 27 februari, 3 maj
Göteborg 27 februari, 3 maj
Malmö 27 februari, 3 maj
Linköping 27 februari, 3 maj

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: A720

Datum: 27 mars, 21 juni

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 27 mars, 21 juni
Göteborg 27 mars, 21 juni
Malmö 27 mars, 21 juni
Linköping 27 mars, 21 juni

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK300-1

Datum: 16 mars, 13 juni

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 16 mars, 13 juni
Göteborg 16 mars, 13 juni
Malmö 16 mars, 13 juni
Linköping 16 mars, 13 juni

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 16 mars, 18 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 16 mars, 18 maj
Göteborg 16 mars, 18 maj
Malmö 16 mars, 18 maj
Linköping 16 mars, 18 maj

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 23 mars, 22 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 23 mars, 22 maj
Göteborg 23 mars, 22 maj
Malmö 23 mars, 22 maj
Linköping 23 mars, 22 maj

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A183

Datum: 6 mars, 15 maj

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 6 mars, 15 maj
Göteborg 6 mars, 15 maj
Malmö 6 mars, 15 maj
Linköping 6 mars, 15 maj

ISTQB-certifierad testare

3 dagar

15450 kr

Kod: K1024

Datum: 7 februari, 13 februari, 14 mars, 27 mars, fler

En kurs för dig som vill höja din status som testare testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Läs mer

Umeå 7 februari
Stockholm 13 februari, 27 mars, 2 maj, 12 juni, 3 juli
Göteborg 14 mars, 30 maj
Malmö 25 april

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK600

Datum: 20 mars, 22 maj

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 20 mars, 22 maj
Malmö 20 mars, 22 maj
Linköping 20 mars, 22 maj
Sundsvall 20 mars, 22 maj