CISSP Bootcamp

CISSP® Boot Camp är en 5-dagars utbildning designad för Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) certification kandidater. Samtliga CISSP® domäner avhandlas på djupet. Utbildningsmaterialet omarbetats och uppdaterats frekvent för att spegla gällande säkerhetsåtgärder, överväganden och hantering av hot. Utbildningen levereras i samarbete med IP3.

För vem?

Kursen riktas mot ICT Security Specialists, säkerhetsansvariga, CIO och övriga administratörer av säkerhetssystem.

Ämnesområden (CBK domäner)

Utbildningen ger en omfattande översyn av informationssäkerhet begrepp och bästa praxis inom branschen, omfattande följande CBK domäner av CISSP®:

 • Security and Risk Management
 • Asset Security
 • Security Engineering
 • Communications and Network Security
 • Identity and Access Management
 • Security Assessment and Testing
 • Security Operations
 • Software Development Security

Metodik och material

Formatet och materialet på utbildningen är utformat att förstärka inlärningen och ge en hög bestående kunskapsnivå över tid.

Inför bootcampen får du tillgång till online utbildning som möjliggör att du kan skapa en grund för att kunna få än mer av de kommande 5-dagarna. Samt möjlighet till repetition efteråt.

Som stöd under bootcampen har du ett eget exempel av det Officiella (ISC)² läromedel. Den ackrediterade kursledaren kommer att stötta samt guida dig och övriga deltagare genom praktiska scenariobaserade gruppuppgifter.

Övningstest från Transcender för att finputsa dina kompetensgap inför certifieringen.

Som ett komplement har du även full tillgång till IP3s forum där du kan ställa frågor kring inför den kommande CISSP® certifieringen.

Förkunskaper

För att få full behållning bör du ha aktuell kunskaper/erfarenheter av minst två av de CBK domänerna. Goda kunskaper i engelska i o m att kursledaren pratar engelska och materialet är skrivet på engelska.

Du lär dig

 • Understand and apply the concepts of risk assessment, risk analysis, data classification, and security awareness and Implement risk management and the principles used to support it (Risk avoidance, Risk acceptance, Risk mitigation, Risk transference)
 • Apply a comprehensive and rigorous method for describing a current and/or future structure and behavior for an organization's security processes, information security systems, personnel, and organizational sub-units so that these practices and processes align with the organization's core goals and strategic direction and address the frameworks and policies, concepts, principles, structures, and standards used to establish criteria for the protection of information assets, as well as to assess the effectiveness of that protection and establish the foundation of a comprehensive and proactive security program to ensure the protection of an organization’s information assets
 • Apply a comprehensive and rigorous method for describing a current and/or future structure and behavior for an organization's security processes, information security systems, personnel, and organizational sub-units so that these practices and processes align with the organization's core goals and strategic direction and examine the principles, means, and methods of applying mathematical algorithms and data transformations to information to ensure its integrity, confidentiality, and authenticity
 • Understand the structures, transmission methods, transport formats, and security measures used to provide confidentiality, integrity, and availability for transmissions over private and public communications networks and media and identify risks that can be quantitatively and qualitatively measured to support the building of business cases to drive proactive security in the enterprise.
 • Offer greater visibility into determining who or what may have altered data or system information, potentially affecting the integrity of those asset and match an entity, such as a person or a computer system, with the actions that entity takes against valuable assets, allowing organizations to have a better understanding of the state of their security posture.
 • Plan for technology development, including risk, and evaluate the system design against mission requirements, and identify where competitive prototyping and other evaluation techniques fit in the process
 • Protect and control information processing assets in centralized and distributed environments and execute the daily tasks required to keep security services operating reliably and efficiently.
 • Understand the Software Development Life Cycle (SDLC) and how to apply security to it, and identify which security control(s) are appropriate for the development environment, and assess the effectiveness of software security

 

 

Om kursen

Pris: 39 500,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod MC007

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kontakta Cornerstone

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-562 557 50   
E-post: info@cornerstone.se