Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 – Managing

Denna XenApp and XenDesktop-kurs ger eleverna de kunskaper de behöver för att effektivt stödja och supportera en Citrix applikations- och deskstop-virtualiseringslösning i en Windows Server 2012-miljö.

Under kursens gång kommer studenterna lära sig att administrera, övervaka, supportera och felsöka XenApp- och XenDesktop-miljöer, detta inkluderar också tillväxt i miljön samt att kunna hantera förändringar i miljön (lägga till nya applikationer, användare, desktoppar och policies).

Målgrupp

Denna kurs är tänkt för operatörer och administratörer som skall hantera existerande XenApp- och XenDesktop-miljöer.

Version

Litteratur och labbmiljö baseras på version 7.6 (Long Term Service Release). Instruktören redogör under kursen för skillnader mellan version 7.6 och 7.9.

Färdigheter

Efter genomgången kurs har stundenterna fått följande kunskaper

 • Förståelse av XenApp/XenDesktop 7.6-arkikteruren, komponenter och kommunikation
 • Delegera administrativa rättigheter och hantering av licenser
 • Hantera och övervaka deras hypervisor
 • Hantera applikationer och desktoppar i en XenDesktop miljö
 • Hantera StoreFront och access för externa användare
 • Hanatera policies och profiler
 • Hantera sessioner, siter och användare
 • Hantera utskrifter
 • Hantera Provisioning Services och personliga vDiskar

Certifieringsförberedande

Denna kurs är förberedande för Managing XenDesktop 7 Solutions-certifiering. Genom att klara detta testet kommer eleven att erhålla den nya Citrix Certified Associate – Apps and Desktop. 

Kursinnehåll

Understanding the Architecture

 • Arkitekturisk överblick
 • Access lager
 • Kontroll lager
 • Resurs lager
 • Administrativt lager
 • XenDesktop siter
 • Portar

Managing Licenses and Delegating Administration

 • Hantera licenser i Studio
 • Hantera delegerade adminastrativa rättigheter
 • Övervaka konfigurations logger
 • Felsöka licenser och adminastrativa rättigheter

Managing and Monitoring the Hypervisor

 • Arkitekturisk överblick
 • Hantera virituella maskiner i en Hypervisor
 • Konfigurera och anpassa larm
 • Felsökning och monitorering av Hypervisor

Managing Desktops and Applications

 • Arkitekturisk överblick
 • Hantera maskin kataloger
 • Machine Creation Services (MCS)
 • Skapa en maskin katalog
 • Hantera Delivery Groups
 • Felsökning

Managing StoreFront and External Access

 • Arkitekturisk överblick
 • StoreFront admin konsol
 • Hantera autentisering
 • Skapa och lägga till ett ny Store
 • Dölja Store
 • Enabla Remote Access till ett Store
 • Konfigurera NetScaler Secure Ticket Authority (STA)
 • Konfigurera Endpoint Analysis Policies
 • Hantera Delivery Controllers
 • Hanter uppdatering av Receiver
 • Felsökning

Managing Policies and Profiles

 • Skapa policies med hjälp av Studio
 • Skapa policies med hjälp av GPO:er
 • Policy Precedense (Studio vs GPO)
 • Felsökning
 • Hantera användar profiler
 • Felsökning

Managing Sessions, Sites and Users with Director

 • Director överblick
 • Övervakning med hjälp av Director Dashboard
 • Övervaka och hantera användar sessioner
 • Felsökning

Managing Printing

 • Utskrifter i en XenApp/XenDesktop 7-miljö
 • Hantera utskrifter
 • Defualt utskrift funktion
 • Konfigurera klient utskrifter
 • Hantera skrivar drivrutiner
 • Optimera utskrifthantering prestanda
 • Felsökning

Managing Provisioning Services and Personal vDisks

 • Citrix Provisioning Services (PVS)
 • När använda Provisioning Services eller Machine Creation Services
 • Navigera i PVS konsolen
 • Migrera från MCS till PVS
 • Skapa en ny maskin katalog
 • Knyta vDiskar till Target Devices
 • Uppdatera vDiskar
 • Hantera personliga vDiskar

Felsökning

Förkunskaper

Innan man går denna kurs rekomenderar Citrix att man har följande kunskaper:

 • Förståelse av server-, desktop- och applikations-virtualisering
 • Erfarenhet av Windows Server 2012, specifikt Active Directory, domäner, grupper, avändare, OU och GPO
 • Erfarenhet av Windows 7:s och Windows 8:s användargränssnitt
 • Förståelse av Storage (hantera existerande storagetyper, lägga till nytt storage)
 • Förståelse av Citrix licenshantering
 • Erfarenhet av minst en Hypervisor (XenServer, Hyper-V eller vSphere)
 • Förståelse av olika typer av profiler (lokala, roamig och mandatory)
 • Grundläggande kännedom om XenApp/XenDesktop.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod CXD-203

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.