Deploy and Manage Citrix XenApp/XenDesktop 7.6 Fast Track

Den här accelererade kursen ger dig de kunskaper som krävs för att framgångsrikt utveckla och stödja en komplett Citrix virtualiseringslösning i en R2 Windows Server 2012 miljö. 

Under kursen får du lära dig att konfigurera en miljö som innehåller följande Citrix komponenter: XenApp och XenDesktop, XenServer, Citrix License Server, MCS, Provisioning Services (PVS), person vDisk, Netscaler och Citrix Receiver. Efter genomförd kurs har du de kunskaper som krävs för att bygga en XenApp och XenDesktop 7.6 miljö från grunden, testa genomförandet för att säkerställa att alla komponenter fungerar som förväntat samt framgångsrikt hantera, övervaka och felsöka en XenApp och XenDesktop 7,6 lösning.

Förkunskaper

Before taking this course, Citrix recommends that students have:

 • An understanding of server, desktop and application virtualization concepts
 • Experience with Windows Server 2012 R2, specifically:
 • Active Directory
  • Domains
  • Groups and User Accounts
  • Organizational Units
  • Group Policy Objects
 • Experience with Windows 7 and Windows 8.1 user interfaces
 • Basic storage knowledge (manage existing storage types, add new storage)
 • Basics of Citrix licensing
 • Familiarity with at least one hypervisor (XenServer, Hyper-V, or vSphere)
 • Basic understanding of the different types of profiles (local, roaming, mandatory) 

Ämnesområden (Engelska)

Upon successful completion of this course, learners are able to:

 • Understand the XenApp and XenDesktop 7.6 architecture, components, and communication
 • Set up the hypervisor
 • Set up and manage the XenApp and XenDesktop 7.6 infrastructure
 • Create and manage machine catalogs and Delivery Groups
 • Configure and manage StoreFront
 • Configure and manage policies and end-user profiles
 • Manage sessions, sites, and end users with Director
 • Manage printing
 • Set up and Manage Provisioning Services
 • Validate the Implementation
 • Set up NetScaler to provide external access to XenApp and XenDesktop 7.6 resources

Module 1: Understanding the XenApp and XenDesktop Architecture

 • Understanding the Architecture of a XenApp and XenDesktop Solution
 • XenApp and XenDesktop Virtualization Technologies
 • Infrastructure Components
 • Citrix Components
 • Designing a XenApp and XenDesktop Implementation

Module 2: Hypervisor Considerations

 • Setting up the Hypervisor
 • Installing the Hypervisor
 • Installing the Hypervisor Management Console
 • Configuring the Hypervisor
 • Creating Templates

Module 3: Infrastructure Considerations and Setup

 • Setting Up the Infrastructure Components
 • Domain Controllers
 • Dynamic Host Configuration Protocol
 • Certificate Authority
 • File Servers
 • Setting Up SQL Server 2012
 • Setting Up SQL Server Mirroring

Module 4: Setting Up Citrix Components

 • Setting Up Citrix Components
 • Setting Up the Citrix License Server
 • Setting Up a XenApp and XenDesktop Site
 • XenApp and XenDesktop Delegated Administration
 • Setting Up the Citrix Universal Print Server
 • Setting Up a StoreFront Server Group
 • Setting Up Citrix Receiver
 • Troubleshooting Receiver
 • Troubleshooting StoreFront

Module 5: Setting Up XenApp and XenDesktop Resources

 • Setting Up XenApp and XenDesktop Resources
 • Preparing the Master Virtual Machine
 • Setting Up a Server OS Master Image
 • Setting Up a Desktop OS Master Image
 • Creating Machine Catalogs
 • Creating Delivery Groups
 • Troubleshooting: Managing Desktops and Applications

Module 6: Managing Policies and Profiles

 • Setting Up Policies
 • Policy Precedence (Studio vs. Group Policy Objects)
 • Creating Policies Using Studio
 • Creating Policies Using Group Policy
 • Obtaining the Resultant Set of Policy Using Group Policy Objects
 • Managing End-User Profiles
 • Troubleshooting: Profile Management

Module 7: Managing Printing

 • Managing Printing
 • Default Printing Behavior
 • Configuring Client Printing
 • Managing Printer Drivers
 • Optimizing Printing Performance
 • Setting Up and Managing the Universal Print Server

Module 8: Setting Up and Managing Provisioning Services

 • Setting Up Provisioning Services
 • Provisioning Services Architecture
 • Setting Up a Provisioning Services Server
 • Installing the Provisioning Services Console
 • Configuring Boot from Network
 • Setting Up a Second Provisioning Services Server
 • Configuring the BootStrap File for High Availability
 • Configuring the Master Target Device
 • Creating the vDisk
 • Assigning a vDisk to a Target Device
 • Creating the Machine Catalog
 • Creating the Delivery Group

Module 9: Managing and Monitoring Sessions, Sites, and End Users with

Director

 • Citrix Director Overview
 • Monitoring within the Director Dashboard
 • Monitoring and Managing End-User Sessions
 • Troubleshooting: Managing Sites, Sessions and End Users with Director

Module 10: Setting Up NetScaler

 • Setting Up NetScaler
 • Performing the Initial NetScaler Configuration
 • Configuring NTP
 • Setting Up DNS
 • Creating Certificates for NetScaler
 • Load Balancing StoreFront Servers
 • Configuring NetScaler for Remote Access
 • Modifying StoreFront to Integrate with NetScaler
 • Configuring ICA Proxy
 • Configuring Authentication Policies
 • Configuring NetScaler for Email-Based Account Discovery

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod CMB-300
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

20 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.