XenApp and XenDesktop Advanced Concepts –Troubleshooting

Under denna tvådagarskurs lär du dig att felsöka komplexa slutanvändarproblem samt infrastruktursfrågor med PowerShell SDK och Citrix stödverktyg. Vi kommer att utgå från en specifik metod för hur man felsöker med hjälp av verkliga supportärenden som visar på hur du identifierar och åtgärdar problemen med rätt verktyg. Målet efter genomförd kurs är att du ska få den kompetens som krävs för att kunna identifiera och åtgärda fel på ett mer effektivt och proaktivt sätt. 

This course was created in conjunction with Citrix Support and Citrix Consulting to identify the top support issues and incorporate them into the hands on lab exercises. Lab exercises in this course are based on real issues. This course has intensive lab exercises using the same tools that Citrix Support uses on support cases.

 

Upon successful completion of this course, learners are able to:

• Apply a methodical process to troubleshoot issues with Citrix components

• Use troubleshooting tools to identify root cause of issues

• Use CDF tracing and logging to identify root cause of issues

• Use the XenApp and XenDesktop PowerShell SDK to troubleshoot and remediate issues

• Troubleshoot XenApp and XenDesktop services

• Troubleshoot database connectivity issues

• Troubleshoot Citrix StoreFront

• Troubleshoot user connection issues

• Troubleshoot the Virtual Delivery Agent (VDA) registration process 

Förkunskaper

 Before taking this course, Citrix recommends that students have:

• Intermediate understanding of XenApp and/or XenDesktop 7.x

• An understanding of server, desktop and application virtualization concepts

• Familiarity with Windows Server 2012 R2

• Experience with PowerShell 

Ämnesområden

Troubleshooting Introduction

• Support methodology

• Troubleshooting tools

• Citrix Director

• CDF tracing

• Citrix Insight Services

• Citrix Diagnostic Toolkit

 

Using PowerShell

• Why PowerShell is important

• PowerShell structure and syntax

• PowerShell help and discovery Cmdlets

• XenApp and XenDesktop PowerShell SDK

 

Troubleshooting StoreFront

• StoreFront authentication

• StoreFront enumeration

• StoreFront services

• XML Broker issue

• Subscription store backup and restore

 

Troubleshooting the XenApp and XenDesktop Controller

• FMA services architecture

• Validating FMA services

• XenApp and XenDesktop SQL connectivity and authentication

• XenApp and XenDesktop site recovery and cleanup

 

Troubleshooting VDA Registration

• VDA registration options

• VDA registration communications

• Common registration failures

• VDA registration troubleshooting methods

 

Troubleshooting VDA Connections

• Connection communication flow

• Common connection failures

• Citrix Receiver clean-up

• XenApp load balancing issues

• Analyzing ICA files

• PortICA logging

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod CXD-302
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

8 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.