Business Intelligence (BI) - Kurser och utbildning

Våra BI-utbildningar riktar sig mot dig som skall sammanställa och visualisera data för beslutstöd och dig som skall designa BI-system eller vill förstå hur systemen skapas. Nedan hittar du vårt utbud av kurser som bland annat behandlar SQL Server, PowerPivot, SharePoint och Data Mining. Vi har kurser för både teknisk BI-personal som skall utforma stödsystem för beslutsfattare och Self Service-utbildningar i verktyg för beslutsfattande IT-användare.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom Business Intelligence

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Analyzing Data with Power BI

2 dagar

19450 kr

Kod: M10989

Datum: 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, fler

Denna Power BI-utbildning ger dig kunskaperna att hämta och analysera data för aktivt beslutsstöd, sk Self Service Business Intelligence. Power BI lyfter era data till smarta visualiseringar, som du kan samla och organisera så att du enkelt kan fokusera på det som i slutänden är viktigt för dina beslut. Med denna teknik håller du dig à jour, upptäcker trender tidigt samt fattar välgrundade och uppdaterade beslut. Läs mer

Stockholm 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Linköping 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Sundsvall 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Umeå 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A138

Datum: 29 juni, 13 september, 6 oktober, 18 oktober

Som beslutsfattare vill du helst själv sammanställa och visualisera data för beslutsstöd, sk Self Service Business Intelligence. Du behöver analysera data från flera olika källor och du som vill skapa mer levande rapporter utifrån dina data. Du arbetar t ex som ekonomichef, försäljningschef, controller eller analytiker. Läs mer

Stockholm 29 juni, 13 september, 18 oktober
Göteborg 29 juni, 13 september, 6 oktober, 18 oktober
Malmö 29 juni, 13 september, 18 oktober
Linköping 29 juni, 13 september, 18 oktober

SQL Server 2016 - Implementing a SQL Data Warehouse Nyhet

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 13 februari, 27 februari, 3 april, 19 juni

Denna SQL Server 2016- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 13 februari, 3 april, 19 juni
Göteborg 13 februari, 27 februari, 3 april, 19 juni
Malmö 13 februari, 3 april, 19 juni
Linköping 13 februari, 3 april, 19 juni

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: 24 maj, 30 augusti, 18 oktober, 3 november

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Stockholm 24 maj, 30 augusti, 3 november
Göteborg 24 maj, 30 augusti, 18 oktober, 3 november
Malmö 24 maj, 30 augusti, 3 november
Linköping 24 maj, 30 augusti, 3 november

SQL Server 2016 Reporting Services

3 dagar

25950 kr

Kod: M10990

Datum: 17 maj, 25 september, 2 november

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 17 maj, 25 september, 2 november
Göteborg 17 maj, 25 september, 2 november
Malmö 17 maj, 25 september, 2 november
Linköping 17 maj, 25 september, 2 november

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

24450 kr

Kod: M20768

Datum: 29 augusti, 10 oktober, 5 december

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 29 augusti, 10 oktober, 5 december
Linköping 29 augusti, 10 oktober, 5 december
Sundsvall 29 augusti, 10 oktober, 5 december
Umeå 29 augusti, 10 oktober, 5 december

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

10950 kr

Kod: A135

Datum: 18 oktober

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 18 oktober
Sundsvall 18 oktober, 18 oktober
Umeå 18 oktober, 18 oktober
Linköping 18 oktober, 18 oktober

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

5950 kr

Kod: A134

Datum: 21 april, 25 maj

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 21 april, 25 maj
Göteborg 25 maj
Malmö 25 maj
Linköping 25 maj

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6450 kr

Kod: A137

Datum: 3 maj

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Stockholm 3 maj

Masterclass: Mastering DAX Workshop with Alberto Ferrari

3 dagar

24950 kr

Kod: MC037

Datum: 19 juni

This three-day workshop is a complete course about the DAX language. DAX is the native language of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and SSAS Tabular models in Microsoft SQL Server Analysis Services. The training is aimed at users of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and at Analysis Services developers that want to learn and master the DAX language. Läs mer

Stockholm 19 juni

R in a Day - Workshop med Jörgen Hasselgren

1 dagar

10450 kr

Kod: A531

Datum: 24 maj

Denna workshop kickstartar dig med dataanalysspråket R genom att på ett exempelorienterat sätt att ringa in de viktigaste komponenterna i, och aspekterna på, ämnet. Den riktar sig till dig som idag är analytiker, arbetar med BI eller bara är intresserad av R. Läs mer

Stockholm 24 maj

SQL Server 2014 - Designing Business Intelligence Solutions

4 dagar

30450 kr

Kod: M20467mod

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen riktar sig till BI-utvecklare och BI-arkitekter som vill lära sig design av BI-lösningar. Kursen är för dig som vill lära dig om guldkornen i SQL Server 2014 och få en större förståelse om metoder och processer för att skapa och underhålla en BI-lösning. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Data Warehouse

5 dagar

31450 kr

Kod: M20463

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna SQL Server 2014-kurs lär du dig att sätta upp ett datalager, sk Data Warehouse, för att stödja en Business Intelligence BI -lösning med SQL Server. Kursens material och labbmiljö är baserade på SQL Server 2014, men den är även lämplig för dig som arbetar med SQL Server 2012. Läs mer

Practical Data Science with Rafal Lukawiecki - Cortana Analytics: Azure Machine Learning, SQL Data Mining and R

4 dagar

31450 kr

Kod: MC027

Datum: Kursen hålls på begäran

Möt och lär av en internationellt erkänd mästare! Nu har du möjlighet att gå en exklusiv masterclass av och med av SQL- och BI-gurun Rafal Lukawiecki. Utbildningen är en intensiv fyra-dagarskurs där du lär dig det senaste inom Azure Machine Learning, SQL data mining och Revolution Analytics R Software. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Analysis Services - Data Models

3 dagar

23950 kr

Kod: M20466-1

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till Utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2012 eller 2014. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, Tabular Data Models och DAX. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Reporting Services

2 dagar

18950 kr

Kod: M20466-2

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna SQL Server 2014 Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server Reporting Services SSRS . Läs mer