Business Intelligence - Teknik och utveckling

Business Intelligens kräver ett bra system för att skapa överblick över beslutsunderlaget. Data från olika källor skall analyseras och rapporter skall skapas, för att underlätta arbetet krävs kunskaper och ett bra system för beslutsstöd. Utbilda dig som Information Worker inom SQL Server Data Warehouse (SSIS), Data Models (SSAS) och Reporting Services (SSRS) och gå vidare med att bygga och stötta self-service BI-lösningar med analysspråket R, Excel, SharePoint och Power BI samt Azure Machine Learning för att skapa relevanta självbetjäningslösningar för datamodellering och rapporter.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom Teknik och utveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SQL Server 2016 - Implementing a SQL Data Warehouse Nyhet

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 13 februari, 27 februari, 3 april, 19 juni

Denna SQL Server 2016- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 13 februari, 3 april, 19 juni
Göteborg 13 februari, 27 februari, 3 april, 19 juni
Malmö 13 februari, 3 april, 19 juni
Linköping 13 februari, 3 april, 19 juni

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: 24 maj, 30 augusti, 18 oktober, 3 november

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Stockholm 24 maj, 30 augusti, 3 november
Göteborg 24 maj, 30 augusti, 18 oktober, 3 november
Malmö 24 maj, 30 augusti, 3 november
Linköping 24 maj, 30 augusti, 3 november

SQL Server 2016 Reporting Services

3 dagar

25950 kr

Kod: M10990

Datum: 17 maj, 25 september, 2 november

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 17 maj, 25 september, 2 november
Göteborg 17 maj, 25 september, 2 november
Malmö 17 maj, 25 september, 2 november
Linköping 17 maj, 25 september, 2 november

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

24450 kr

Kod: M20768

Datum: 29 augusti, 10 oktober, 5 december

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 29 augusti, 10 oktober, 5 december
Linköping 29 augusti, 10 oktober, 5 december
Sundsvall 29 augusti, 10 oktober, 5 december
Umeå 29 augusti, 10 oktober, 5 december

Masterclass: Mastering DAX Workshop with Alberto Ferrari

3 dagar

19450 kr

Kod: MC037

Datum: 21 november

This three-day workshop is a complete course about the DAX language. DAX is the native language of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and SSAS Tabular models in Microsoft SQL Server Analysis Services. The training is aimed at users of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and at Analysis Services developers that want to learn and master the DAX language. Läs mer

Stockholm 21 november

R in a Day - Workshop med Jörgen Hasselgren

1 dagar

10450 kr

Kod: A531

Datum: 24 maj

Denna workshop kickstartar dig med dataanalysspråket R genom att på ett exempelorienterat sätt att ringa in de viktigaste komponenterna i, och aspekterna på, ämnet. Den riktar sig till dig som idag är analytiker, arbetar med BI eller bara är intresserad av R. Läs mer

Stockholm 24 maj

SQL Server 2014 - Designing Business Intelligence Solutions

4 dagar

30450 kr

Kod: M20467mod

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen riktar sig till BI-utvecklare och BI-arkitekter som vill lära sig design av BI-lösningar. Kursen är för dig som vill lära dig om guldkornen i SQL Server 2014 och få en större förståelse om metoder och processer för att skapa och underhålla en BI-lösning. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Data Warehouse

5 dagar

31450 kr

Kod: M20463

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna SQL Server 2014-kurs lär du dig att sätta upp ett datalager, sk Data Warehouse, för att stödja en Business Intelligence BI -lösning med SQL Server. Kursens material och labbmiljö är baserade på SQL Server 2014, men den är även lämplig för dig som arbetar med SQL Server 2012. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Analysis Services - Data Models

3 dagar

23950 kr

Kod: M20466-1

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till Utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2012 eller 2014. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, Tabular Data Models och DAX. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Reporting Services

2 dagar

18950 kr

Kod: M20466-2

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna SQL Server 2014 Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server Reporting Services SSRS . Läs mer