Microsoft Office 365 for SMB – Core Services Part 2

De senaste åren har mycket hänt inom serverområdet. Utvecklingen går väldigt fort och det är svårt att hålla sig uppdaterad på alla nyheter inom området. Microsofts Office 365 släpper nyheter flera gånger om året som ger oss nya möjligheter som nu enkelt kan tillämpas utan långa uppstartstider och stora investeringar i hårdvara.

Denna utbildning innehåller demonstrationer och praktiska instruktioner om hur du sätter upp Dirsync med det senaste verktyget. Vi kommer fördjupa oss inom Azure Active Directory och sätta upp en ADFS lösning emot Azure AD med de senaste verktygen. Du kommer även att lära dig Mobile Device Managment genom Office 365. Vi kommer även att fördjupa oss inom Powershell administration emot Office 365 Administration och Exchange, Sharepoint och Skype for Business Online. Avslutningsvis kommer vi titta på hur ni som Partner har tillgång till olika verktyg och resurser, samt Office 365 Service Management.

Vem bör delta?

Partner som arbetar med små och medelstora företag, som idag har lösningar som bygger på server och/eller cloud-teknik.
Utbildningen är utformad för IT-tekniker och konsulter som är redo att lära sig mer om tekniska lösningar för små och medelstora företag.

Vad får du?

 • Se demonstrationer och labba själv: Med fokus på att bygga verklighetsbaserade lösningar får du chans att se demonstrationer och att själv testa hur det fungerar i verkligheten.
 • Lär dig bygga lösningar för SMB-kunder: Utformad för att hjälpa partners som arbetar med små och medelstora kunder att få kunskap om lösningar baserade på den senaste tekniken från Microsoft.

Kursinnehåll

Module 0: introduction

 • Housing and Course Content
 • SMB trends
 • Partner opportunities
 • Preparing for Laborations

Modul 1 - Managing Identity with Microsoft Azure Active Directory and Office 365

 • Explain how identities are managed in Azure AD/Office 365
 • Describe the three Office 365 identity models
 • Manage users by using the cloud-only identity model
 • Manage users by using AD Connect synchronization
 • Manage users by using identity federation
 • Explain how to choose an Office 365 identity model
 • Describe new Office 365 identity management features

Laboration: Azure Active Directory Cloud User Management  and Azure AD Connect setup and Sync

Modul 2 – Mobile Device management with Office 365

 • Describing Mobile Device Management with Office 365
 • Configuring Mobile Devices Management with Office 365
 • Intune and EMS benefits

Laboration: Office 365 Mobile Device Management

Modul 3 - Understanding Network Connectivity to Optimize Performance

 • Explain the performance troubleshooting process in Office 365
 • Describe the role of the Office 365 Client Performance Analyzer (OCPA)
 • Describe how Microsoft manage latency and routing
 • Optimize network performance for Office 365
 • Troubleshoot common Office 365 performance problems
 • Describe strategies for performance optimization

Laboration Planning and Optimizing Office 365 Network Performance

Modul 4 - Office 365 Administration for Microsoft Partners

 • Identifying Administrative Improvements in Office 365
 • Using the Office 365 and Partner Admin Centers
 • Using the Office 365 Admin App
 • Administering Office 365 with Windows PowerShell
 • Working with Delegated Administrative Permissions
 • Listing Office 365 Management APIs
 • Taking the Next Steps

Laboration: Powershell in Office 365, Laboration developed by Cornerstone/Addskills

Modul 5 - Office 365 Service Management

 • Explain Microsoft’s approach to Office 365 Service Management
 • Describe the Office 365 First Release program
 • Identify key service management tools for Office 365
 • Identify change management roles and responsibilities
 • Describe the service incident lifecycle for Office 365
 • Describe the communication channels for service incidents
 • Describe the reporting capabilities in Office 365

Laboration: Office 365 Server Management, Monitoring and Reporting

Om kursen

Pris: 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod T069

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Windows 10

Windows 10-kurs