Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Excel är ett kalkylbladsprogram i Microsoft Office. Excel kan du använda när du vill skapa och formatera arbetsböcker för att analysera data och få ett beslutsunderlag, vill spåra data, skriva formler för att utföra beräkningar och presentera data i en mängd olika diagram med professionellt utseende.

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2013, 2010 och 2016.

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 29 maj, 3 juli, 7 augusti, 21 augusti, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 29 maj, 3 juli, 7 augusti, 21 augusti, 11 september, 23 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari
Göteborg 29 maj, 3 juli, 7 augusti, 21 augusti, 11 september, 23 oktober, 6 november, 13 november, 11 december, 18 december, 15 januari
Malmö 29 maj, 3 juli, 7 augusti, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 23 oktober, 13 november, 27 november, 11 december, 15 januari
Linköping 29 maj, 3 juli, 7 augusti, 21 augusti, 11 september, 23 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 31 maj, 5 juli, 10 augusti, 23 augusti, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 31 maj, 5 juli, 10 augusti, 23 augusti, 14 september, 25 oktober, 16 november, 13 december, 18 januari
Göteborg 31 maj, 5 juli, 10 augusti, 23 augusti, 14 september, 21 september, 25 oktober, 9 november, 13 december, 18 januari
Malmö 31 maj, 5 juli, 10 augusti, 23 augusti, 14 september, 19 oktober, 25 oktober, 30 november, 13 december, 18 januari
Linköping 31 maj, 5 juli, 10 augusti, 23 augusti, 14 september, 25 oktober, 13 december, 18 januari

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 12 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, fler

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 12 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 4 december
Linköping 12 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 4 december
Sundsvall 12 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 4 december
Umeå 12 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 4 december

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 26 juni, 19 september, 21 november

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 26 juni, 19 september, 21 november
Göteborg 26 juni, 19 september, 21 november, 21 november
Malmö 26 juni, 19 september, 21 november, 21 november
Linköping 26 juni, 19 september, 21 november, 21 november

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 29 maj, 2 juni, 13 september, 18 oktober, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Uppsala 29 maj
Stockholm 2 juni, 13 september, 15 november, 17 januari
Göteborg 2 juni, 13 september, 8 november, 15 november, 17 januari
Malmö 2 juni, 13 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 15 maj, 18 september, 2 oktober, 30 oktober, fler

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 15 maj, 18 september, 20 november
Göteborg 15 maj, 18 september, 2 oktober, 20 november
Malmö 15 maj, 18 september, 30 oktober, 20 november
Linköping 15 maj, 18 september, 20 november

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: 2 maj, 21 september, 23 november

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Stockholm 2 maj, 21 september, 23 november
Göteborg 2 maj, 21 september, 23 november
Malmö 2 maj, 21 september, 23 november
Linköping 2 maj, 21 september, 23 november

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 18 maj, 27 oktober, 15 december

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 18 maj, 27 oktober, 15 december
Göteborg 18 maj, 27 oktober, 15 december
Malmö 18 maj, 27 oktober, 15 december
Linköping 18 maj, 27 oktober, 15 december

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 6 november

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 6 november
Göteborg 6 november
Malmö 6 november
Linköping 6 november

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer