SQL Server 2014/2012 - Performance Tuning and Optimization

Denna kurs ger dig som administrerar och utvecklar för databaser i SQL Server förmågan att optimera databasens prestanda. Den ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering.

Kursen avser att ge rätt omfattning av arkitektur samt praktisk trimning och prestandaoptimering så att du kan tillämpa det i din miljö. Kursen inkluderar ämnen som arkitektur, index, statistik, loggning av transaktioner, tempdb, konfigurering av datafiler, transaktionshantering, isolationsnivåer, låsning och blockeringar. Du lär dig även att etablera baslinje och övervaka prestanda, analysera arbetslast, hitta prestandaproblem samt åtgärda dessa. Inkluderat är också en översikt av in-memory-tabeller samt natively compliled procedures.

Mycket av arbetet på denna nivå görs genom SQL-kommandon och -frågor. Där det är applicerbart så visas förstås även det grafiska gränssnittet. Men man bör alltså inte vara främmande för att se enklare SQL-frågor och SQL kommandon.

Målgrupp

En målgrupp är du som administrerar och hanterar databaser i SQL Server samt SQL Server-instanser, och som är intresserade av att ha en bra prestanda och rimlig resursförbrukning. Eventuellt så skriver du även egna SQL-frågor mot databaserna.

En annan mågrupp är utvecklare som utvecklar applikationer som nyttjar SQL Server.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är:

 • Grundläggande kunskaper i att skriva SQL frågor, motsvarande M20461-1
 • Kunskaper att administrera och underhålla SQL Server
 • Grundläggande kunskaper i operativsystemet Windows är en fördel

 

Ämnesområden

SQL 2014 Architecture

In this module, we will examine the new Cardinality Estimator, explore memory-optimized tables, and explain how SQL both stores and locates data. 

 • The New Cardinality Estimator
 • Memory-Optimized Tables
 • Understanding Performance for Developers
 • Understanding Startup Parameters
 • Startup Stored Procedures
 • Database Structures
 • Instant File Allocation
 • How SQL Stores Data
 • How SQL Locates Data

The Database Engine

The SQL Server Database Engine is split into two major components, which are the storage engine and the relational engine. The relational engine is also called the query processor which is a more descriptive term for what it actually does. In this module, we explore how the engines works, and cover concepts that will help you to understand their behavior. 

 • Four Important Concepts
 • Temporary Tables Internals
 • Concurrency
 • Transactions
 • Isolation Levels
 • SQL Server Locking Architecture
 • SQL and Storage Area Networks (SAN)
 • SQL on VMs
 • SQLIO Utility
 • Partitioned Tables and Indexes

SQL Performance Tools

SQL provides a number of robust monitoring tools and in this module we explore the tools available and explain what they are designed to do.

 • The Resource Governor
 • Activity Monitor
 • Live Query Statistics
 • Monitoring SQL with Transact-SQL
 • Dynamic Management Objects (DMOs) and Performance Tuning

Query Optimizing and Operators

SQL Server query optimization remains a very important part of today’s database applications. In this module we examine the tuning process, options for troubleshooting, execution plans, Performance Monitor, and much more.

 • Tuning Process
 • Performance Monitor Tool
 • SQL Query Processing Steps
 • Understanding Execution Plans
 • SET STATISTICS TIME and SET STATISTICS_IO
 • Data Access Operators
 • Troubleshooting Queries

Understanding Indexes

The entire concept of indexing is speedy retrieval. In this module we explain everything you need to know about creating, utilizing, managing, and monitoring indexes.

 • Introduction to Indexes
 • Index Types by Storage
 • Index Types by Column Designation
 • Creating and Altering Indexes
 • Metadata
 • Data Management Views for Indexing
 • Database Engine Tuning Advisor
 • Index Data Management Objects
 • Fragmentation of Indexes
 • Patterns
 • Index Storage Strategies
 • Indexed Views
 • Monitoring Indexes
 • Index Dynamic Management Objects (DMOs)
 • Best Practices

Understanding Statistics

Statistics are considered one of the most important aspects of SQL Server Performance Tuning. In this module we examine statistics and how to utilize them.

 • Statistics
 • Cardinality Estimator
 • Incremental Statistics
 • Computed Columns Statistics
 • Filtered Statistics
 • Maintenance

SQL Server 2014: In-Memory Databases

The most important new feature in SQL Server 2014 is the new In-Memory OLTP engine. In this module we will cover the architecture, restrictions, and other exciting features. 

 • Architecture
 • Tables and Indexes
 • Natively Compiled Stored Procedures
 • Restrictions
 • Analyze Migrate Report Tool
 • In-Memory Data Management Views (DMV)

SQL Profiler and SQL Trace

The SQL Server 2014 Profiler is essentially the same as the SQL Server 2012 Profiler. This is not surprising because many new features that were added in SQL Server 2005 and SQL Server 2008 addressed gaps identified in previous versions. In this module, we cover both SQL Profiler and SQL Trace.

 • SQL Trace
 • SQL Trace Architecture
 • SQL Server Profiler

Query Issues and Hints

In this module, we will examine query issues, how to identify them, and how to resolve them. We’ll also cover query hints, plan guides, and explore plan freezing.

 • Query Hints
 • Plan Guides
 • Plan Freezing
 • Join Orders

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M55144

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se