Windows-utbildning

Windows - Kurser och utbildning

Vi erbjuder kurser inom Windows på bl. a följande områden: Windows Server 2016 och 2012, Windows 10 samt relaterade teknologier som System Center, PowerShell 3.0 och Hyper-V.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom Windows

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

29450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 15 maj, 19 juni, 3 juli, 15 augusti, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Göteborg 15 maj, 19 juni, 3 juli, 15 augusti, 4 september, 25 september, 30 oktober, 13 november, 27 november, 18 december, 15 januari
Malmö 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 16 oktober, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Linköping 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 2 maj, 19 juni, 15 augusti, 28 augusti, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Göteborg 2 maj, 19 juni, 15 augusti, 11 september, 25 september, 23 oktober, 7 november, 20 november, 18 december, 29 januari
Stockholm 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Malmö 19 juni, 15 augusti, 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 7 november, 4 december, 18 december, 29 januari
Linköping 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

32950 kr

Kod: M20740

Datum: 29 maj, 28 augusti, 25 september, 9 oktober, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Stockholm 29 maj, 28 augusti, 9 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari
Göteborg 29 maj, 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari
Malmö 29 maj, 28 augusti, 9 oktober, 6 november, 20 november, 18 december, 15 januari
Linköping 29 maj, 28 augusti, 9 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari

Supporting and Troubleshooting Windows 10

5 dagar

32950 kr

Kod: M10982

Datum: 8 maj, 29 maj, 12 juni, 21 augusti, fler

Denna Windows 10-kurs är framtagen för att ge deltagaren kunskap och förmåga för att supporta och felsöka PC och enheter med Windows 10 i en nätverksmiljö baserad på Windows Server. Detta innefattar förståelse för Windows 10 och dess egenskaper, hur dessa kan utnyttjas i en Active Directory-miljö samt hur de kan felsökas. Läs mer

Stockholm 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 6 november, 22 januari
Göteborg 8 maj, 29 maj, 12 juni, 21 augusti, 25 september, 6 november, 27 november, 22 januari
Malmö 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 23 oktober, 6 november, 22 januari
Linköping 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 6 november, 22 januari

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

32950 kr

Kod: M20743

Datum: 3 juli, 21 augusti, 18 september, 2 oktober, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Stockholm 3 juli, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 4 december, 15 januari
Göteborg 3 juli, 18 september, 2 oktober, 23 oktober, 27 november, 4 december, 15 januari
Malmö 3 juli, 18 september, 23 oktober, 20 november, 4 december, 15 januari
Linköping 3 juli, 18 september, 23 oktober, 4 december, 15 januari

Windows 10 in the Enterprise Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: A266

Datum: 4 maj, 7 september, 14 september, 21 september, fler

I den här workshopen får du lära dig allt som är värt att lära sig när det gäller Windows 10 i en företagsmiljö. Du får labba med de många nyheter som finns i Windows 10 för att på bästa sätt dra nytta av allt det nya i Windows 10 och därmed också framtidssäkra din organisations klientplattform. Läs mer

Stockholm 4 maj, 7 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Göteborg 7 september, 14 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Malmö 7 september, 21 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Linköping 7 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

32950 kr

Kod: M20741

Datum: 29 maj, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Stockholm 29 maj, 21 augusti, 16 oktober, 27 november
Sundsvall 29 maj, 21 augusti, 16 oktober, 27 november
Umeå 29 maj, 21 augusti, 16 oktober, 27 november
Göteborg 29 maj, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 27 november, 18 december

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

32950 kr

Kod: M20742

Datum: 8 maj, 14 augusti, 2 oktober, 13 november

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 8 maj, 14 augusti, 2 oktober, 13 november
Linköping 8 maj, 14 augusti, 2 oktober, 13 november
Sundsvall 8 maj, 14 augusti, 2 oktober, 13 november
Umeå 8 maj, 14 augusti, 2 oktober, 13 november

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

24950 kr

Kod: M10962

Datum: 3 maj, 22 maj, 13 september, 23 oktober, fler

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Stockholm 3 maj, 13 september, 22 november
Göteborg 3 maj, 13 september, 23 oktober, 22 november
Malmö 3 maj, 22 maj, 13 september, 22 november
Linköping 3 maj, 13 september, 22 november

Windows Server 2012 R2 - Install and Configure

5 dagar

32950 kr

Kod: M20410

Datum: 15 maj, 28 augusti, 2 oktober, 6 november, fler

Den här grundläggande Windows Server 2012 R2-kursen riktar sig till dig som vill få de kunskaper som krävs för att installera en Windows Server 2012 R2-infrastruktur i en befintlig företagsmiljö. Läs mer

Stockholm 15 maj, 2 oktober, 4 december
Göteborg 15 maj, 2 oktober, 6 november, 4 december
Malmö 15 maj, 28 augusti, 2 oktober, 4 december
Linköping 15 maj, 2 oktober, 4 december

Windows Server 2016 - Security Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20744

Datum: 8 maj, 25 september, 6 november

Denna Windows Server 2016-utbildning lär dig att utnyttja funktionalitet i Windows Server 2016 för att säkra upp din nätverksmiljö utan att i onödan begränsa tillgång och smidighet för de som arbetar där. Läs mer

Stockholm 8 maj, 25 september, 6 november
Göteborg 8 maj, 25 september, 6 november
Malmö 8 maj, 25 september, 6 november
Linköping 8 maj, 25 september, 6 november

Windows 10 – Skills Upgrade

2 dagar

19950 kr

Kod: T551

Datum: 22 maj, 9 oktober, 18 december

Är Windows 10 Microsofts bästa OS hittills? Detta kommer vi ta reda på under 2 dagar då vi går igenom det nya gränssnittet och jämför det mot de föregående versionerna Windows 7 samt 8. Kursen fokuserar på ny funktionalitet i Windows 10. Läs mer

Stockholm 22 maj, 9 oktober, 18 december
Göteborg 22 maj, 9 oktober, 18 december
Malmö 22 maj, 9 oktober, 18 december
Linköping 22 maj, 9 oktober, 18 december

Fundamentals of Enterprise Desktop Deployment and Management - On Premise

3 dagar

25950 kr

Kod: M20697-2-1

Datum: 22 maj, 2 oktober, 27 november

Denna kurs introducerar dig som administratör till de On Premise-verktyg och tekniker som används för att storskaligt driftsätta och underhålla en Windows-baserad Desktop-miljö. Läs mer

Stockholm 22 maj, 2 oktober, 27 november
Göteborg 22 maj, 2 oktober, 27 november
Malmö 22 maj, 2 oktober, 27 november
Linköping 22 maj, 2 oktober, 27 november

Fundamentals of Enterprise Desktop Deployment and Management - Cloud

2 dagar

19950 kr

Kod: M20697-2-2

Datum: 8 juni, 5 oktober, 30 november

Denna kurs introducerar dig som administratör till de molnbaserade verktyg och tekniker som används för att storskaligt driftsätta och underhålla en Windows-baserad Desktop-miljö. Läs mer

Stockholm 8 juni, 5 oktober, 30 november
Göteborg 8 juni, 5 oktober, 30 november
Malmö 8 juni, 5 oktober, 30 november
Linköping 8 juni, 5 oktober, 30 november

Windows 10 - Install and Configure

3 dagar

24950 kr

Kod: M20698mod

Datum: 18 september, 11 oktober, 30 oktober, 29 november

Denna tredagars Windows 10-kurs ger dig som IT-proffs de kunskaper och färdigheter du behöver för att installera och konfigurera Windows 10-baserade klienter i en arbetsmiljö baserad på Windows Server och AD DS. Du lär dig också hur du konfigurerar datasäkerhet, enhetssäkerhet, nätverkssäkerhet, samt hur du felsöker, uppdaterar och återställer Windows 10. Läs mer

Göteborg 18 september, 11 oktober, 29 november
Stockholm 11 oktober, 29 november
Malmö 11 oktober, 30 oktober, 29 november
Linköping 11 oktober, 29 november

Administering - Windows Server 2012 R2

5 dagar

32950 kr

Kod: M20411

Datum: 29 maj, 4 september, 11 december

Den här Windows Server 2012 R2-kursen riktar sig till dig som kan grunderna men vill lära dig mer om funktionerna i Windows Server. Du får den kompetens och kunskap som krävs för att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 R2 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 29 maj, 4 september, 11 december
Göteborg 4 september, 11 december
Malmö 4 september, 11 december
Linköping 4 september, 11 december

Windows Server Spotlight - IPv6

2 dagar

19450 kr

Kod: T503

Datum: 22 maj, 18 september, 30 november

Förr eller senare kommer alla organisationer införa IPv6 och utmaningarna är flera. På denna kurs kommer du få den kunskap som behövs för att förstå IPv6 och dess fördelar. Läs mer

Stockholm 22 maj, 18 september, 30 november
Göteborg 18 september, 30 november
Malmö 18 september, 30 november
Linköping 18 september, 30 november

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory

3 dagar

24950 kr

Kod: T345-1

Datum: 11 september, 13 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Stockholm 11 september, 13 november
Göteborg 11 september, 13 november
Malmö 11 september, 13 november
Linköping 11 september, 13 november

Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

3 dagar

26950 kr

Kod: M20694mod

Datum: 11 september, 1 november

Vill du lära dig allt om hur du implementerar Remote Desktop Services RDS i Windows Server 2012 R2? Och vill du veta hur långt du kommer utan Citrix? Då är detta kursen för dig! Under kursen lär du dig att planera en RDS-lösning, oavsett hur enkla eller komplicerade behov du har. Du får även lära dig att genomföra din plan och att installera och konfigurera Remote Desktop Services. RDS har idag tre olika användningsområden Remote Desktop, VDI och RemoteApps. Vi tar det från grunden och hela vägen upp till stora lastbalanserade RDS-serverfarmar. Läs mer

Stockholm 11 september, 1 november
Göteborg 11 september, 1 november
Malmö 11 september, 1 november
Linköping 11 september, 1 november

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory

2 dagar

19450 kr

Kod: T345-2

Datum: 14 september, 16 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 14 september, 16 november
Göteborg 14 september, 16 november
Malmö 14 september, 16 november
Linköping 14 september, 16 november