Windows-utbildning

Windows - Kurser och utbildning

Vi erbjuder kurser inom Windows på bl. a följande områden: Windows Server 2016 och 2012, Windows 10 samt relaterade teknologier som System Center, PowerShell 3.0 och Hyper-V.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom Windows

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

29450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Linköping 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Sundsvall 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Umeå 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Stockholm 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Linköping 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Sundsvall 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Umeå 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari

Supporting and Troubleshooting Windows 10

5 dagar

32950 kr

Kod: M10982

Datum: 3 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, fler

Denna Windows 10-kurs är framtagen för att ge deltagaren kunskap och förmåga för att supporta och felsöka PC och enheter med Windows 10 i en nätverksmiljö baserad på Windows Server. Detta innefattar förståelse för Windows 10 och dess egenskaper, hur dessa kan utnyttjas i en Active Directory-miljö samt hur de kan felsökas. Läs mer

Stockholm 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 6 november, 22 januari
Göteborg 3 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, 21 augusti, 25 september, 6 november, 27 november, 22 januari
Malmö 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 23 oktober, 6 november, 22 januari
Linköping 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 6 november, 22 januari

Windows 10 in the Enterprise Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: A266

Datum: 6 april, 4 maj, 7 september, 14 september, fler

I den här workshopen får du lära dig allt som är värt att lära sig när det gäller Windows 10 i en företagsmiljö. Du får labba med de många nyheter som finns i Windows 10 för att på bästa sätt dra nytta av allt det nya i Windows 10 och därmed också framtidssäkra din organisations klientplattform. Läs mer

Stockholm 6 april, 4 maj, 7 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Göteborg 7 september, 14 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Malmö 7 september, 21 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Linköping 7 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

24950 kr

Kod: M10962

Datum: 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, fler

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Stockholm 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november
Göteborg 19 april, 3 maj, 20 september, 30 oktober, 22 november
Malmö 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, 22 november
Linköping 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

25950 kr

Kod: M10992

Datum: 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Göteborg 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Malmö 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Linköping 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Windows 10 - Install and Configure

3 dagar

24950 kr

Kod: M20698mod

Datum: 3 april, 18 april, 18 september, 11 oktober, fler

Denna tredagars Windows 10-kurs ger dig som IT-proffs de kunskaper och färdigheter du behöver för att installera och konfigurera Windows 10-baserade klienter i en arbetsmiljö baserad på Windows Server och AD DS. Du lär dig också hur du konfigurerar datasäkerhet, enhetssäkerhet, nätverkssäkerhet, samt hur du felsöker, uppdaterar och återställer Windows 10. Läs mer

Stockholm 3 april, 11 oktober, 29 november
Göteborg 3 april, 18 september, 11 oktober, 29 november
Malmö 3 april, 18 april, 11 oktober, 30 oktober, 29 november
Linköping 3 april, 11 oktober, 29 november

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

32950 kr

Kod: M20742

Datum: 24 april, 8 maj, 26 juni, 14 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 24 april, 8 maj, 14 augusti
Göteborg 24 april, 8 maj, 26 juni, 14 augusti
Malmö 24 april, 8 maj, 14 augusti
Linköping 24 april, 8 maj, 14 augusti

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

32950 kr

Kod: M20741

Datum: 27 mars, 24 april, 29 maj, 21 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Göteborg 27 mars, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Stockholm 24 april, 29 maj, 21 augusti
Malmö 24 april, 29 maj, 21 augusti
Linköping 24 april, 29 maj, 21 augusti

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 4 maj, 18 september, 12 oktober, 13 november

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Stockholm 4 maj, 18 september, 13 november
Sundsvall 4 maj, 18 september, 13 november
Umeå 4 maj, 18 september, 13 november
Göteborg 4 maj, 18 september, 12 oktober, 13 november

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

19450 kr

Kod: M10993

Datum: 6 april, 1 juni, 5 oktober

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm 6 april, 1 juni, 5 oktober
Göteborg 6 april, 1 juni, 5 oktober
Malmö 6 april, 1 juni, 5 oktober
Linköping 6 april, 1 juni, 5 oktober

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

32950 kr

Kod: M20743

Datum: 3 april, 24 april, 8 maj, 3 juli, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Göteborg 3 april, 24 april, 3 juli
Stockholm 24 april, 3 juli, 21 augusti
Malmö 24 april, 8 maj, 3 juli
Linköping 24 april, 3 juli

Windows 10 – Skills Upgrade

2 dagar

19950 kr

Kod: T551

Datum: 20 april, 22 maj, 9 oktober, 7 december

Är Windows 10 Microsofts bästa OS hittills? Detta kommer vi ta reda på under 2 dagar då vi går igenom det nya gränssnittet och jämför det mot de föregående versionerna Windows 7 samt 8. Kursen fokuserar på ny funktionalitet i Windows 10. Läs mer

Göteborg 20 april, 9 oktober, 7 december
Stockholm 22 maj, 9 oktober, 7 december
Malmö 9 oktober, 7 december
Linköping 9 oktober, 7 december

Windows 10 Enterprise Deployment and Management - On Premise

3 dagar

25950 kr

Kod: M20697-2-1

Datum: 27 mars, 24 april, 22 maj

Denna kurs är framtagen för att ge dig som administratör de kunskaper och färdigheter som behövs för att driftsätta och underhålla Windows 10. Läs mer

Stockholm 27 mars, 24 april, 22 maj
Malmö 27 mars, 22 maj
Linköping 27 mars, 22 maj
Sundsvall 27 mars, 22 maj

Windows 10 Enterprise Deployment and Management - Cloud

2 dagar

19950 kr

Kod: M20697-2-2

Datum: 30 mars, 27 april, 8 juni

Denna kurs är framtagen för att ge dig som administratör de kunskaper och färdigheter som behövs för att driftsätta och underhålla Windows 10. Läs mer

Stockholm 30 mars, 27 april, 8 juni
Göteborg 30 mars, 8 juni
Malmö 30 mars, 8 juni
Linköping 30 mars, 8 juni

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory

3 dagar

24950 kr

Kod: T345-1

Datum: 24 april, 11 september, 13 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Stockholm 24 april, 11 september, 13 november
Göteborg 11 september, 13 november
Malmö 11 september, 13 november
Linköping 11 september, 13 november

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory

2 dagar

19450 kr

Kod: T345-2

Datum: 27 april, 14 september, 16 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 27 april, 14 september, 16 november
Göteborg 14 september, 16 november
Malmö 14 september, 16 november
Linköping 14 september, 16 november

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

5 dagar

32950 kr

Kod: M20533

Datum: 15 maj, 26 juni, 14 augusti

Mycket har hänt sedan 2008 då Azure första gången lanserades och många är fortfarande inte medvetna om alla de tjänster som finns och vad som är möjligt där. Produkten har mognat och ger oss nu funktionalitet som tidigare endast de största och mest avancerade IT-avdelningar kunnat leverera. De flesta kommer säkert ha kvar viktiga delar i sin egen interna miljö, men det finns säkert vissa delar som lämpar sig för att placera i molnet. Läs mer

Malmö 15 maj, 26 juni, 14 augusti
Stockholm 26 juni, 14 augusti
Linköping 26 juni, 14 augusti
Sundsvall 26 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

32950 kr

Kod: M20740

Datum: 3 april, 29 maj, 28 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Göteborg 3 april, 29 maj, 28 augusti
Stockholm 29 maj, 28 augusti
Malmö 29 maj, 28 augusti
Linköping 29 maj, 28 augusti

Windows Server Spotlight - IPv6

2 dagar

19450 kr

Kod: T503

Datum: 22 maj, 18 september, 30 november

Förr eller senare kommer alla organisationer införa IPv6 och utmaningarna är flera. På denna kurs kommer du få den kunskap som behövs för att förstå IPv6 och dess fördelar. Läs mer

Stockholm 22 maj, 18 september, 30 november
Linköping 18 september, 30 november
Sundsvall 18 september, 30 november
Umeå 18 september, 30 november