Configuring Windows 8.1

Denna Windows 8.1-kurs är framtagen som en utbildning för IT-tekniker och second line-supportpersonal som behöver kunna installera, administrera och underhålla Windows 8.1 i en Windows server-baserad IT-miljö.

Du kommer att lära dig att sätta upp en säker inloggning för Windows-enheter som inte är domän-kopplade, hur man installerar och skräddarsyr och konfigurerar Windows 8.1-operativsystem och appar, integrera och kontrollera behörighet till domänen och cloud-tjänster, samt migrera och synkronisera inställningar i olika enheter.

Vi kommer även att gå igenom hur du implementerar mobil säkerhet och konfiguration genom att använda Group Policy och Windows PowerShell. Kursen tar upp hur man konfigurerar användar-inställningar och profiler, nätverksuppsättningar, Hyper-V, virtuella appar och IE 11.

Man går även igenom hur du optimerar säkerheten och får kontrollerad tillgång från Windows 8.1-PC och enheter genom Workplace Join-tjänster och Work Folders.

Du lär dig

 • Beskriva lösningar och funktioner relaterade till att hantera Windows 8.1 i ett företags nätverksmiljö.
 • Bestämma krav och utföra de uppgifter som krävs för att installera och driftsätta Windows 8.1.
 • Hantera profiler och user state mellan olika Windows-enheter.
 • Bestämma de mest passande verktygen för att konfigurera Windows 8.1.
 • Konfigurera diskar, partitioner, volymer och enheters drivrutiner i ett Windows 8.1 system.
 • Konfigurera nätverksanslutningen.
 • Konfigurera resurs-anslutning för både domänanslutna och icke domän-förenade datorer och enheter.
 • Implementera Windows 8.1 teknologier för att säkra upp nätverksanslutningar.
 • Konfigurera fil-, mapp- och skrivaraccess.
 • Implementera verktyg och teknologier som kan bidra till att säkra Windows 8.1 datorer och enheter.
 • Konfigurera och kontrollera desktop appar, Windows Store appar och virtuella appar.
 • Optimera och underhålla Windows 8.1 PCs och enheter.
 • Konfigurera mobile datorers inställningar och göra det möjligt för fjärråtkomst.
 • Hur man återställer Windows 8.1.
 • Beskriva och konfigurera Klient Hyper-V.

Ämnesområden

 • Windows 8.1 in an Enterprise Network Environment
 • Installing and Deploying Windows 8.1
 • Managing Profiles and User State in Windows 8.1
 • Tools Used for Configuring and Managing Windows 8.1
 • Managing Disks and Device Drivers
 • Configuring Network Connectivity
 • Configuring Resource Access for Domain-Joined and Non-Domain Joined Devices
 • Implementing Network Security
 • Configuring File, Folder, and Printer Access
 • Securing Windows 8.1 Devices
 • Configuring Applications for Windows 8.1
 • Optimizing and Maintaining Windows 8.1 Computers
 • Configuring Mobile Computing and Remote Access
 • Recovering Windows 8.1
 • Configuring Client Hyper-V

Förkunskaper

 • Grundläggande nätverkskunskaper, inklusive Transmission Control Protocol /Internet Protocol (TCP/IP), User Datagram Protocol (UDP) och Domain Name System (DNS)
 • Kunskap om Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) principer och grunläggande AD DS hantering.
 • Förståelse för säkerhetscertifikat och grundläggande erfarenhet av Active Directory Certificate Services (AD CS).
 • Grundläggande förståelse för Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012.
 • Grundläggande förståelse för Windows-klienter; Exempelvis, erfarenhet av att arbeta med Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och/eller Windows 8
 • Grundläggande förståelse för PowerShell-syntax
 • Grundläggande förståelse för utrullningsverktyg (Windows ADK components: Windows PE, Windows SIM, VAMT, ImageX, USMT, and DISM concepts and fundamentals) men inte nödvändigtvis erfarenhet av att ha arbetat med sådana.
Softskills

Ledarskaps- och projektorienterade utbildningar

Cornerstone har ett brett utbud av utbildningar inom Softskills. Välj bland kurser inom Affärsmannaskap, Kommunikation, Förändringsledning, ITIL, Ledarskap och Projektledning.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20687

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se