Supporting Windows 8.1

Denna kurs riktar sig till IT-proffs som skall supporta, handha och felsöka en professionell arbetsmiljö baserad på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2. Under fem dagar lär du dig hur nyckelkomponenterna i Windowsoperativet fungerar utifrån ett felsökningsperspektiv.

Vi identifierar och löser problem med nätverk, Store Apps, säkerhet, group policies, Internet Explorer, Remote Acces samt stöd av mobila enheter. Kursen anänder verktyg som Desktop Optimization Package (MDOP), Application Compatibility Toolkit (ACT), Windows Performance Toolkit (WPT), Microsoft Message Analyzer, Sysinternals med flera.

Kursen är förberedande för certifieringen MCSA - Windows 8.

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

 • Networking fundamentals, including Transmission Control Protocol /Internet Protocol (TCP/IP), User Datagram Protocol (UDP), and Domain Name System (DNS)
 • Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) principles and fundamentals of AD DS management
 • Understanding of the Public Key Infrastructure (PKI) components and working knowledge of the fundamentals of Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012 fundamentals
 • Microsoft Windows Client fundamentals; for example, working knowledge of Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and/or Windows 8
 • Fundamentals of management and experience using the Microsoft Office 2013 system or the Microsoft Office 2010 system
 • Windows Automated Installation Kit (WAIK) components including Windows PE, Windows SIM, VAMT, ImageX, USMT, and DISM concepts and fundamentals

Ämnesomården

Implementing a Troubleshooting Methodology

This module provides an introduction to the Windows 8.1 system architecture and explains how to identify the common troubleshooting scenarios. The module also provides an overview of a typical troubleshooting process.

 • Overview of Windows 8.1
 • Overview of Troubleshooting Steps

 

Troubleshooting Startup Issues

This module provides an overview of the Windows 8.1 startup recovery environment and explains how to troubleshoot startup settings and issues. The module also describes how to recover BitLocker-operated drives.

 • Overview of the Windows 8.1 Startup Recovery Environment
 • Troubleshooting Startup Settings
 • Troubleshooting Operating System Services Issues
 • Recovering BitLocker-Protected Drives

 

Troubleshooting Hardware and Device Drivers

This module explains how to troubleshoot hardware issues, physical failures, and device driver failures. It also describes how to monitor reliability and configure the registry.

 • Overview of Hardware Troubleshooting
 • Troubleshooting Physical Failures
 • Troubleshooting Device Driver Failures
 • Monitoring Reliability
 • Configuring the Registry

 

Troubleshooting Remote Computers

This module describes how to perform remote troubleshooting by using Windows 8.1 features such as Remote Desktop, Remote Assistance, and Windows PowerShell remoting.

 • Using Remote Desktop
 • Using Remote Assistance
 • Remoting with Windows PowerShell

 

Resolving Network Connectivity Issues

This module explains how to identify network settings and troubleshoot network connectivity issues in wired and wireless networks, IPv4 and IPv6 connectivity, and name resolution.

 • Determining Network Settings
 • Troubleshooting Network Connectivity Issues

 

Troubleshooting Group Policy

This module provides an overview of the Group Policy application and describes how to resolve issues in client configuration GPO application.

 • Overview of Group Policy Application
 • Resolving Client Configuration Failures and GPO Application Issues

 

Troubleshooting User Settings

This module describes how to troubleshoot sign-in issues and issues in the application of user settings.

 • Troubleshooting Sign-in Issues
 • Troubleshooting the Application of User Settings

 

Configuring and Troubleshooting Remote Connectivity

This module describes how to troubleshoot issues in VPN connectivity, NAP, and DirectAccess.

 • Troubleshooting VPN Connectivity Issues
 • Troubleshooting NAP Issues
 • Troubleshooting DirectAccess

 

Troubleshooting Resource Access within a Domain

This module explains how to troubleshoot issues in file access and permissions. It also describes how to resolve printer access issues.

 • Troubleshooting File Access Issues
 • Troubleshooting File Permissions Issues
 • Troubleshooting Printer Access Issues

 

Configuring and Troubleshooting Resource Access for Clients That Are Not Domain Members

This module describes how to configure and troubleshoot Workplace Join, Work Folders, and OneDrive Access.

 • Configuring Workplace Join
 • Configuring and Troubleshooting Work Folders
 • Configuring and Troubleshooting OneDrive Access

 

Troubleshooting Applications

This module explains how to troubleshoot application installation issues and problems in desktop and Windows store apps. The module also describes how to resolve issues in Internet Explorer and Client Hyper-V.

 • Troubleshooting Desktop App Installation Issues
 • Troubleshooting Desktop Apps
 • Managing Windows Store Apps
 • Troubleshooting Internet Explorer
 • Implementing Client Hyper-V

 

Maintaining Windows 8.1
This module describe how to troubleshoot activation issues and configure performance options in Windows 8.1. It also explains how to protect a Windows 8.1 system from malware and viruses and how to apply application and Windows updates.

 • Managing Windows Activation
 • Monitoring and Configuring Performance Options in Windows 8.1
 • Protecting Windows 8.1 from Malware and Viruses
 • Applying Application and Windows Updates

 

Recovering Windows 8.1

This modules explains how to restore files and recover a Windows 8.1 system.

 • File Recovery in Windows 8.1
 • Recovery Options in Windows 8.1

 

 

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20688

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se