Windows Server-utbildning hos Cornerstone!

Windows Server - Kurser och utbildning

Cornerstone erbjuder en mängd utbildningar inom Windows Server, allt från installation och administration, avancerad konfiguration till applikationsdistribuering och uppgradering från tidigare operativsystem. Nedan hittar du alla våra kurser inom Windows Server.

Hur säker är du?

Vad gör du för att säkra er miljö, användare och data? Nu kan vi på Cornerstone erbjuda avancerade säkerhetsutbildningar för Windows  Server med Cqure Academy.

Kurser inom Windows Server

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

29450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Linköping 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Sundsvall 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Umeå 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Stockholm 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Linköping 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Sundsvall 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Umeå 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

24950 kr

Kod: M10962

Datum: 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, fler

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Stockholm 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november
Göteborg 19 april, 3 maj, 20 september, 30 oktober, 22 november
Malmö 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, 22 november
Linköping 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

25950 kr

Kod: M10992

Datum: 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Göteborg 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Malmö 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Linköping 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

32950 kr

Kod: M20742

Datum: 24 april, 8 maj, 26 juni, 14 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 24 april, 8 maj, 14 augusti
Göteborg 24 april, 8 maj, 26 juni, 14 augusti
Malmö 24 april, 8 maj, 14 augusti
Linköping 24 april, 8 maj, 14 augusti

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

32950 kr

Kod: M20741

Datum: 27 mars, 24 april, 29 maj, 21 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Göteborg 27 mars, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Stockholm 24 april, 29 maj, 21 augusti
Malmö 24 april, 29 maj, 21 augusti
Linköping 24 april, 29 maj, 21 augusti

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 4 maj, 18 september, 12 oktober, 13 november

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Stockholm 4 maj, 18 september, 13 november
Sundsvall 4 maj, 18 september, 13 november
Umeå 4 maj, 18 september, 13 november
Göteborg 4 maj, 18 september, 12 oktober, 13 november

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

19450 kr

Kod: M10993

Datum: 6 april, 1 juni, 5 oktober

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm 6 april, 1 juni, 5 oktober
Göteborg 6 april, 1 juni, 5 oktober
Malmö 6 april, 1 juni, 5 oktober
Linköping 6 april, 1 juni, 5 oktober

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

32950 kr

Kod: M20743

Datum: 3 april, 24 april, 8 maj, 3 juli, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Göteborg 3 april, 24 april, 3 juli
Stockholm 24 april, 3 juli, 21 augusti
Malmö 24 april, 8 maj, 3 juli
Linköping 24 april, 3 juli

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory

3 dagar

24950 kr

Kod: T345-1

Datum: 24 april, 11 september, 13 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Stockholm 24 april, 11 september, 13 november
Göteborg 11 september, 13 november
Malmö 11 september, 13 november
Linköping 11 september, 13 november

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory

2 dagar

19450 kr

Kod: T345-2

Datum: 27 april, 14 september, 16 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 27 april, 14 september, 16 november
Göteborg 14 september, 16 november
Malmö 14 september, 16 november
Linköping 14 september, 16 november

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

5 dagar

32950 kr

Kod: M20533

Datum: 15 maj, 26 juni, 14 augusti

Mycket har hänt sedan 2008 då Azure första gången lanserades och många är fortfarande inte medvetna om alla de tjänster som finns och vad som är möjligt där. Produkten har mognat och ger oss nu funktionalitet som tidigare endast de största och mest avancerade IT-avdelningar kunnat leverera. De flesta kommer säkert ha kvar viktiga delar i sin egen interna miljö, men det finns säkert vissa delar som lämpar sig för att placera i molnet. Läs mer

Malmö 15 maj, 26 juni, 14 augusti
Stockholm 26 juni, 14 augusti
Linköping 26 juni, 14 augusti
Sundsvall 26 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

32950 kr

Kod: M20740

Datum: 3 april, 29 maj, 28 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Göteborg 3 april, 29 maj, 28 augusti
Stockholm 29 maj, 28 augusti
Malmö 29 maj, 28 augusti
Linköping 29 maj, 28 augusti

Microsoft Azure - Architecting Workshop

3 dagar

25950 kr

Kod: M40442

Datum: 22 maj, 30 augusti, 6 november

Denna workshop ger dig kunskaper som är nödvändiga för att utforma Azure-baserade lösningar, och är relevant för såväl infrastrukturellt arbete som applikationsutveckling. Arbetet i klassrummet börjar med en genomgång av de förkunskapsstudier som du utfört innan kursen. Vi arbetar sedan i grupper med flertalet verklighetsbaserade fallstudier för att utforma lösningar för Microsoft Azure. Läs mer

Stockholm 22 maj, 30 augusti, 6 november
Göteborg 30 augusti, 6 november
Malmö 30 augusti, 6 november
Linköping 30 augusti, 6 november

Administering and Configuring Active Directory Federation Services and Claims

3 dagar

26950 kr

Kod: CQ-ADF

Datum: 15 maj, 4 september, 6 november

Active Directory Federation Services and Claims workshop is the best way to learn how to implement the most business oriented server role! Federated Identity and claims based applications are becoming more and more popular they simplify the resource access both for your employees and business partners. The course focuses on implementation scenarios, including practice in the newest technologies and solutions delivered with Windows Server 2016. Läs mer

Stockholm 15 maj, 4 september, 6 november
Linköping 4 september, 6 november
Sundsvall 4 september, 6 november
Umeå 4 september, 6 november

Implementing and Managing Microsoft Advanced Threat Analytics

3 dagar

26950 kr

Kod: CQ-ATA

Datum: 26 juni, 23 oktober, 18 december

På denna Microsoft Advanced Threat Analytics-kurs lär du dig att implementera och använda Advanced Threat Analytics ATA för att snabbt snabbt identifiera avancerade beständiga hot. ATA ger dig stöd i din jakt på cyberhot i allt från att upptäcka kända angrepp och hitta onormal aktivitet med maskininlärning och beteendeanalys. Kursen hålls på engelska av en expert från säkerhetsföretaget CQure. Läs mer

Stockholm 26 juni, 23 oktober, 18 december
Göteborg 23 oktober, 18 december
Malmö 23 oktober, 18 december
Linköping 23 oktober, 18 december

System Forensics and Incident Handling

5 dagar

39450 kr

Kod: CQ-FOR

Datum: 29 maj, 14 augusti, 11 december

Active Directory Federation Services and Claims workshop is the best way to learn how to implement the most business oriented server role. This course is delivered in English by an expert from Cqure. Läs mer

Stockholm 29 maj, 14 augusti, 11 december
Linköping 14 augusti, 11 december
Sundsvall 14 augusti, 11 december
Umeå 14 augusti, 11 december

Windows Server 2012 R2 - Configuring Advanced Solutions

2 dagar

19450 kr

Kod: M20412-1

Datum: 8 maj, 2 oktober

I denna kurs lär du dig att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 R2 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 8 maj, 2 oktober
Göteborg 8 maj, 2 oktober
Malmö 8 maj, 2 oktober
Linköping 8 maj, 2 oktober

Windows Server 2012 R2 - Advanced Active Directory Configuration

3 dagar

24950 kr

Kod: M20412-2

Datum: 10 maj, 4 oktober

I denna kurs får du den kompetens och kunskap som krävs för att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 10 maj, 4 oktober
Göteborg 10 maj, 4 oktober
Malmö 10 maj, 4 oktober
Linköping 10 maj, 4 oktober

Windows Server 2016 - Security Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20744

Datum: 3 april, 8 maj

Denna Windows Server 2016-utbildning lär dig att utnyttja funktionalitet i Windows Server 2016 för att säkra upp din nätverksmiljö utan att i onödan begränsa tillgång och smidighet för de som arbetar där. Läs mer

Göteborg 3 april, 8 maj
Stockholm 8 maj
Malmö 8 maj
Linköping 8 maj