Windows Server 2012 R2 - Install and Configure, Accelerated

Den här grundläggande Windows Server 2012 R2-kursen riktar sig till dig som vill få de kunskaper som krävs för att installera en Windows Server 2012 R2-infrastruktur i en befintlig företagsmiljö.

Kursens fokus ligger på hur du hanterar de grundläggande funktioner som Active Directory ger dig, och de viktigaste nätverkstjänster du behöver för att få en väl fungerande miljö. Du lär dig också grunderna i virtualisering med HyperV.

Detta är steg 1 i de tre kurser som ger dig kunskap om Windows Server 2012. Den vänder sig till dig som kanske är ny på serverområdet och behöver en grund att stå på, eller till dig som kanske inte gått en kurs på Windows Server länge och vill se de nyheter som den senaste versionen ger dig.

Accelererad kurs

För att korta ned tiden du behöver vara borta från arbetet har vi accelererat kursen till ett koncentrat av kunskap utan att för den skull tappa bort det viktigaste ingredienserna. Vi har tagit bort vissa delar, men vi har också ändrat kursupplägget genom att rationalisera många av labbarna, som ofta kan vara väldigt tidskrävande.

Certifiering

Kursen är delvis förberedande för certifieringstestet 70-410, som är ett av stegen för att bli MCSA på Windows Server 2012. Som deltagare på kursen får du med dig hela originalkursens dokumentation, och har därmed ett fullständigt studiematerial inför testet.

Förkunskaper

Allmän erfarenhet av Windows operativsystem, samt grundläggande kunskaper om nätverk och servermiljöer motsvarande kurs Windows Server 2012 - Infrastructure Fundamentals. Erfarenheter från Active Directory eller annan katalogtjänst är en fördel, men inte nödvändigt.

Ämnesområden (Engelska)

Deploying and Managing Windows Server 2012

 • Installera Windows Server 2012.
 • Det nya sättet att hantera en eller flera servers med Server Manager oavsett om det är en Core- eller en full

GUI-installation.

 • Intro till Windows PowershellIntroduction to Active Directory Domain Services
 • Grunder Active Directory.
 • Installera en domänkontrollant

Managing Active Directory Domain Services Objects

 • Hantera användarkonton.
 • Hantera grupper.
 • Hantera datorkonton.
 • Delegera administration.

Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

 • Grunder DHCP-server.
 • Konfigurera DHCP scopes.
 • Hantera DHCP-databasen.
 • Säkra och övervaka DHCP.

Implementing DNS

 • Hur fungerar namnupplösning.
 • Installera DNS-server.
 • Hantera zoner.

Implementing Local Storage

 • Hantera diskar och volymer.
 • Skapa Storage Spaces.

Implementing File and Print Services

 • Hantera rättigheter på filer och kataloger.
 • Skydda filer med Shadow Copies.
 • Konfigurera Work Folders.
 • Konfigurera skrivarköer.

Implementing Group Policy

 • Grunder Group Policy.
 • Förstå kjedjan av processer för Group Policy.
 • Skapa central lagring för Group Policy Templates.

Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

 • Hantera säkerhetsinställningar med Group Policy.
 • Begränsa tillåtna applikationer med AppLocker.
 • Konfigurera brandväggen med Group Policy.
 • Konfigurera loggning med Group Policy.

Implementing Server Virtualization with Hyper-V

 • Grunder virtualisering.
 • Installera Hyper-V.
 • Skapa virtuella diskar.
 • Skapa virtuella switchar.
 • Skapa och konfigurera virtuella datorer.
 • Skapa och hantera checkpoints.
LLPA

Medlem i Leading Learning Partner Association

Vi är medlem i det internationella nätverket Leading Learning Partner Association, eller LLPA.

Insikt - Din nyckel till en stark organisation

Insikt - Din nyckel till en stark organisation

Får du valuta för alla era utbildningsinvesteringar? Har ni en strategi för era utbildningsinsatser? Cornerstones har flera års erfarenhet av att hjälpa företag och chefer med att få kontroll och besvara dessa frågor. Via vårt koncept Insikt gör vi det enkelt för dig att få valuta för varenda investerad utbildningskrona!

Om kursen

Pris: 26 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20410acc

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se