Windows Server 2012 R2 – Administering, accelererad

Den här Windows Server 2012 R2-kursen riktar sig till dig som kan grunderna men vill lära dig mer om funktionerna i Windows Server. Du får den kompetens och kunskap som krävs för att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 R2 infrastruktur.

Kursen är accelererad och är därför på 3 dagar istället för 5. Under kursen hoppar vi över allt som inte förändrats sedan Server 2003 och 2008. Vi går igenom viss repetition av nyheter i version 2008 R2, men mest fokus på version 2012 R2. Vi förutsätter att du har jobbat länge i branschen och att du har gedigna förkunskaper när du väljer att gå den här kursen. Kan du svara på dessa frågor är det en bra indikation på att det är den accelererade kursen du bör gå:

  1. DNS: Vilken är den viktigaste fördelen med att använda en Stub-zone istället för ”Conditional forwarding” i en DNS lösning mellan 2 organisationer?
  2. AD: Nämn minst 2 säkerhetsrelaterade funktioner i en RODC som skiljer den från en vanlig DC?
  3. GPO: Vilka 2 typer av ”Loopback”-processering för policyinställningar finns?
  4. WDS: Vad är en Capture-image?
  5. Loggning: Varifrån konfigureras ”Source computer initiated event forwarding”?

Förkunskaper

Du bör ha god erfarenhet av Administration av Windows Servrar, Windowsbaserade nät samt Active Directory, motsvarande kurs 20410 - Windows Server 2012 R2 - Install and Configure. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Ämnesområden (Engelska)

Viktig info: Vi kommer inte genomföra alla labbar i dessa moduler nedan. Vissa av modulerna är nedkortade.

Configuring and Troubleshooting Domain Name System

This module explains how the Domain Name System (DNS) is the foundation name service in Windows Server 2012. It provides name resolution, and enables DNS clients to locate network services, such as AD DS domain controllers, global catalog servers, and messaging servers. If you configure your DNS infrastructure poorly, or it is not working correctly, these important network services will be inaccessible to your network servers and clients. Consequently, it is vital that you understand how to deploy, configure, manage, and troubleshoot this critical service.

Maintaining Active Directory Domain Services

This module explains the new features, such as virtualized domain controller cloning, recent features like read-only domain controllers (RODCs), and a host of other features and tools that you can use in the AD DS environment.

Managing User and Service Accounts

This module explains how to manage large groups of user accounts, explain the different options available for providing adequate password security for accounts in your environment, and show you how to configure accounts to provide authentication for system services and background processes.

Implementing a Group Policy Infrastructure

This module explains Group Policy is, how it works, and how best to implement it in your organization.

Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

This module explains how to install, configure, and troubleshoot Network Policy Server (NPS).

Implementing Network Access Protection

This module explains how to create customized health requirement policies to validate computer health before allowing access or communication with NAP.

Configuring and Troubleshooting Remote Access

This module explains how to configure and secure your remote access clients by using network.

Optimizing File Services

This module explains how to use File Server Resource Manager (FSRM) to place quotas on storage volumes, screen files and folders, generate comprehensive storage reports, control the file classification infrastructure, and use file management tasks to perform scheduled actions on sets of files.

 

 

Om kursen

Pris: 24 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20411acc

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kontakta Cornerstone

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-562 557 50   
E-post: info@cornerstone.se