Windows Server 2016

Microsofts senaste serveroperativ Windows Server 2016 har nu tillsammans med Azure och den senaste Identity Management-teknologin på allvar börjat nå ut på marknaden. Alltfler organisationer väljer nu att rulla ut den nya plattformen i sina datacenter, ofta integrerat med Azure-tjänster i fullskaliga hybridmiljöer. Har du börjat upptäcka fördelarna, men ännu inte utbildat dig? Vi har redan utbildat hundratals tekniker med vårt breda utbud av kurser, från installation, administration och PowerShell till avancerad identitet- och hybridkonfiguration.

Hur säker är du?

Vad gör du för att säkra er miljö, användare och data? Nu kan vi på Cornerstone erbjuda avancerade säkerhetsutbildningar för Windows  Server med Cqure Academy.

Kurser inom Windows Server 2016

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 5 juni, 19 juni, 15 augusti, 28 augusti, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Linköping 5 juni, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Stockholm 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Göteborg 19 juni, 15 augusti, 11 september, 25 september, 23 oktober, 7 november, 20 november, 18 december, 29 januari
Malmö 19 juni, 15 augusti, 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 7 november, 4 december, 18 december, 29 januari

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

32950 kr

Kod: M20743

Datum: 3 juli, 21 augusti, 18 september, 2 oktober, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Stockholm 3 juli, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 4 december, 15 januari
Göteborg 3 juli, 18 september, 2 oktober, 23 oktober, 27 november, 4 december, 15 januari
Malmö 3 juli, 18 september, 23 oktober, 20 november, 4 december, 15 januari
Linköping 3 juli, 18 september, 23 oktober, 4 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

32950 kr

Kod: M20740

Datum: 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 6 november, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Stockholm 28 augusti, 9 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari
Göteborg 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari
Malmö 28 augusti, 9 oktober, 6 november, 20 november, 18 december, 15 januari
Linköping 28 augusti, 9 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

32950 kr

Kod: M20742

Datum: 26 juni, 14 augusti, 4 september, 2 oktober, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Göteborg 26 juni, 14 augusti, 4 september, 2 oktober, 13 november, 11 december
Stockholm 14 augusti, 2 oktober, 13 november
Malmö 14 augusti, 2 oktober, 13 november, 4 december
Linköping 14 augusti, 2 oktober, 13 november

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

32950 kr

Kod: M20741

Datum: 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Stockholm 21 augusti, 16 oktober, 27 november
Göteborg 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 27 november, 18 december
Malmö 21 augusti, 16 oktober, 13 november, 27 november
Linköping 21 augusti, 16 oktober, 27 november

Windows Server 2016 - Security Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20744

Datum: 25 september, 6 november

Denna Windows Server 2016-utbildning lär dig att utnyttja funktionalitet i Windows Server 2016 för att säkra upp din nätverksmiljö utan att i onödan begränsa tillgång och smidighet för de som arbetar där. Läs mer

Stockholm 25 september, 6 november
Göteborg 25 september, 6 november
Malmö 25 september, 6 november
Linköping 25 september, 6 november

Windows Server, System Center & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20745

Datum: 12 juni, 23 oktober, 27 november

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm (Eng) 12 juni
Stockholm 23 oktober, 27 november
Göteborg 23 oktober, 27 november
Malmö 23 oktober, 27 november

Microsoft App-V - Application Virtualization

3 dagar

26950 kr

Kod: CQ-APP

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs ger dig en djupgående genomgång av applikationsvirtualisering, med fokus på att bereda applikationspaket för virtualisering, s.k. Sequencing. Applikationsvirtualisering är ett utmärkt sätt att förse användare med de applikationer de behöver, när de behöver det och på den dator de för stunden arbetar. Läs mer