Microsoft App-V - Application Virtualization

Denna kurs ger dig en djupgående genomgång av applikationsvirtualisering, med fokus på att bereda applikationspaket för virtualisering, s.k. Sequencing. Applikationsvirtualisering är ett utmärkt sätt att förse användare med de applikationer de behöver, när de behöver det och på den dator de för stunden arbetar.

During this course, we will focus both on the technical possibilities and business feasibility of App-V deployment in Enterprise environments, covering both the features and limitations of this technology.

We will cover App-V Infrastructure - both stand-alone and SCCM integrated, then move on to application packaging and streaming itself, performing numerous case studies - from the most basic ones, to advanced topics like web applications, standard application deployment with dependencies, terminal service apps, dynamic application configuration, auto-updates and so on. Application sequencing is the most troublesome part of App-V, so apart from sequencing itself, we will also talk about common application designs, places to look for application files and users data, monitoring application behavior using dedicated tools, and common developers’ mistakes that could pose a problem to unaware automatic application sequencer. This will lead to App-V limits and ways to overcome them – installing drivers outside of the packages and streaming large applications. We will also spend some time on App-V client – deploying, pre-caching, working in offline mode, and application delivery.

When we get tired of sequencing client-based applications, we will use System Center Virtual Machine Manager to rapidly provision Virtual Machines with App-V packages, virtualizing both standard Windows services, as well as web applications.

Material och språk

Utbildningen hålls på engelska av en expert från företaget Cqure som tagit fram kursen. Den baseras på App-V 5.1 och materialet består av labbguide samt lärarens presentation.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskap i och erfarenhet av Windows Server 2012 eller senare, samt generell förståelse för mjukvarudistribution i Windows och verktyg för detta, såsom exempelvis SCCM.

Ämnesområden

Introduction to Application Virtualization

This module explains application virtualization concepts and how the components and architecture of Microsoft Application Virtualization Management system address the various phases of the Application Management Lifecycle.

 • Application Virtualization Overview
 • Application Virtualization as a User-Based Software deployment
 • Application Virtualization and licensing
 • Application Virtualization Components
 • Application Virtualization Deployment

Planning and Installing the Microsoft Application Virtualization Management Infrastructure

This module explains how to plan, install, and test the installation of the Microsoft Application Virtualization 5.1 environment.

 • Planning the App-V Supporting Infrastructure
 • Planning Deployment Scenarios
 • Overview of the Server Installation Process

Administering the Application Virtualization Management Server

This module explains how to use the Application Virtualization Management Console to publish applications into the application virtualization environment and configure active upgrades.

 • Overview of the Application Virtualization Management Console
 • Publishing Applications into the Application Virtualization Environment
 • Modifying Published Applications and Configuring Version Upgrades
 • Performing Management tasks

Planning and Installing the Microsoft Application Virtualization Client

This module explains how to plan for the deployment of the Application Virtualization Client and then install and perform client configuration tasks.

 • Planning the Application Virtualization Client Deployment for Windows 7 and Windows 8 systems
 • Installing and Configuring the App-V Client
 • Managing Client Configuration

Planning and Deploying the Application Virtualization Sequencer

This module explains how to perform various sequence scenarios using the Application Virtualization Sequencer.

 • Overview of the Application Virtualization Sequencer
 • Planning the Sequencer Environment
 • Installing and Configuring the Application Virtualization Sequencer
 • Sequencing Applications for Virtualization

Advanced Sequencing

This module explains how to perform advanced sequence scenarios.

 • Upgrading Existing Packages
 • Advanced Package Options
 • Sequencing a Web-based Application
 • App-V Connection Groups
 • Standalone Packages
 • Scripting

Sequencing Limits

This module explains sequencing limits, and how to handle them:

 • Sequencing limits
 • Deployment of Large applications
 • Deployment of applications with drivers

App-V and Applocker

This module explains how to configure AppLocker to work with App-V packages

 • App-V and Applocker overview

System Center Configuration Manager and App‑V

This module explains SCCM and App-V integration

 • SCCM Infrastructure and App-V
 • User based deployment
 • TS
 • Supersedence
 • Auto-uninstall
 • Dynamic Application configuration

System Center Virtual Machine Manager and App-V

This module explains server based App-V, used for rapid provision of virtualized servers with

 • Introduction to server App-V
 • Value added with server App-V

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod CQ-APP
Boka kursen

Välj ort och kursstart

29 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.