Open Source-programvara

Här listar vi kurser och utbildningar som behandlar användarkunskaper till programvara med öppen källkod, såsom OpenOffice med Calc, Writer och Impress.

Kontakta Cornerstone

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-562 557 50   
E-post: info@cornerstone.se

Kurser inom Open Source-programvara

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Linux System Administration

4 dagar

32950 kr

Kod: M55187

Datum: 19 juni, 2 oktober, 4 december

Denna Linux-kurs ger dig den utbildning du behöver för att arbeta professionellt som systemadministratör i en Linuxmiljö. Kursen tar upp administration, konfiguration och uppgradering av Linux och täcker de tre stora distributionsfamiljerna Red Hat, Suse och Debian Ubuntu. Du lär dig hantera verktyg och koncept för att handha en professionell infrastruktur baserad på Linux. Läs mer

Stockholm 19 juni, 2 oktober, 4 december
Linköping 19 juni, 2 oktober, 4 december
Sundsvall 19 juni, 2 oktober, 4 december
Umeå 19 juni, 2 oktober, 4 december

WordPress - Grundkurs

2 dagar

15950 kr

Kod: F356

Datum: 10 oktober

WordPress är ett komplett Content Management System där grundstommen bygger på webbsidor som länkas samman. Vi går igenom WordPress blogglösning som kan användas på olika sätt, t.ex. användardblogg eller nyhetssida. Vi använder snygga permalänkar för länka vårt innehåll. Varje sida i WordPress bygger på grundmallar för layout och struktur. Läs mer

Stockholm 10 oktober

Kalkylera med OpenOffice Calc

2 dagar

9650 kr

Kod: F211

Datum: Kursen hålls på begäran

OpenOffice Calc är det program i OpenOffice-sviten som mest motsvarar programmet Excel i MS Office. Lär dig att arbeta självständigt i Calc och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Kursen lär dig även att arbeta med listor av olika slag Calc, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Skapa presentationer med OpenOffice Impress

1 dag

6450 kr

Kod: F231

Datum: Kursen hålls på begäran

OpenOffice Impress är det program i OpenOffice-sviten som mest motsvarar programmet PowerPoint i MS Office. Efter denna kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda mallar. Läs mer

Skapa dokument med OpenOffice Writer

2 dagar

9650 kr

Kod: F221

Datum: Kursen hålls på begäran

OpenOffice Writer är det program i OpenOffice-sviten som mest motsvarar programmet Word i MS Office. Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autokorrigering, stavningskontroll, format- och dokumentmall. Läs mer

Skapa grafik med OpenOffice Draw

1 dag

6450 kr

Kod: F204

Datum: Kursen hålls på begäran

Draw är ett ritprogram för vektorgrafik. Det erbjuder en rad kraftfulla verktyg som gör att du snabbt kan skapa alla möjliga sorters grafik. Med vektorgrafik lagras och visas en bild som vektorer två punkter och en linje snarare än en mängd pixlar punkter på skärmen . Vekrograik gör det lättare att lagra och skala om bilder. Läs mer

Hantera data med OpenOffice Base

2 dagar

11450 kr

Kod: F206

Datum: Kursen hålls på begäran

I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla. Läs mer

Grunderna i Moodle

1 dag

7650 kr

Kod: F351

Datum: Kursen hålls på begäran

Moodle är världens mest använda Learning Management System. I denna kurs lär du dig hur du lägger till och hanterar användare. Du lär dig också hur man skapar en kurs, vilka komponenter som den kan innehålla. Du lär dig också hur man skapar utbildningar och frågor, vilka frågetyper som finns samt hur man betygssätter svaren. Läs mer

Grundkurs i Google Apps

1 dagar

6950 kr

Kod: A196

Datum: Kursen hålls på begäran

Under den här kursen lär du dig utnyttja potentialen i Googles Officetjänst, Google Apps. Kursen ger en utmärkt grund i hur Google Apps fungerar och hur dess funktioner bäst kan stödja ditt dagliga arbete. Läs mer