SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Management

Denna utbildning lär dig grundläggande serveradministration så som installation och konfiguration av SUSE Linux Enterprise Server 11.2, printer-hantering, konfiguration av web-server, utföra hälsokontroller m.m.

Kursen är utformad för dig som redan har erfarenhet av Linux, inklusive generell systemadministration och kommandotolksarbete. Kursen är också tänkt för dig som vill ha mer avancerad administrationskunskap på SUSE Linux Enterprise Server 11.2, för dig som har klarat de 2 föregående kurserna i Novell CLP 11-programmet, och de som förbereder för att ta Novell CLP 11 certifiering.

Du lär dig

Under kursen lär du dig följande:

 • Configure Fundamental Networking Services
 • Manage Printing
 • Configure and Use Open LDAP
 • Configure and Use Samba
 • Configure a Web Server
 • Configure and Use IPv6
 • Perform a Health Check and Performance Tuning
 • Create Shell Scripts
 • Deploy SUSE Linux Enterprise
 • Xen

Ämnesområden

SECTION 1: Configure Fundamental Networking Services
Objective 1: Configure NFS
Objective 2: Configure time on SLES11
Objective 3: Enable the Extended Internet Daemon (xinetd)
Objective 4: Enable an FTP Serve

SECTION 2: Manage Printing
Objective 1: Configure CUPS
Objective 2: Manage Print Jobs and Queues
Objective 3: Understand how CUPS Works
Objective 4: Configure and Manage Print Server Access
Objective 5: Use the Web Interface to Manage a CUPS Server

SECTION 3: Configure and Use Open LDAP
Objective 1: Understand the Basics of LDAP
Objective 2: Install and Set up an OpenLDAP Server
Objective 3: Add, Modify, and Delete Entries in the OpenLDAP Database
Objective 4: Query the OpenLDAP Database
Objective 5: Activate OpenLDAP Authentication

SECTION 4: Configure and Use Samba
Objective 1: Understand Samba
Objective 2: Configure a Simple File Server
Objective 3: Configure User Authentication
Objective 4: Use Samba's Client Tools
Objective 5: Use Samba as a Domain Controller
Objective 6: Integrate Samba in a Windows Domain
Objective 7: Configure Samba as a Print Server

SECTION 5: Configure a Web Server
Objective 1: Set Up a Basic Web Server
Objective 2: Configure Virtual Hosts
Objective 3: Limit Access to the Web Server
Objective 4: Configure Apache with OpenSSL
Objective 5: Install PHP

SECTION 6: Configure and Use IPv6
Objective 1: IPv6 Theory
Objective 2: IPv6 on SLE11

SECTION 7: Perform a Health Check and Performance Tuning
Objective 1: Find Performance Bottlenecks
Objective 2: Reduce System Memory Load
Objective 3: Optimize the Storage System
Objective 4: Tune the Network Performance

SECTION 8: Create Shell Scripts
Objective 1: Understand the Course Project
Objective 2: Use Basic Script Elements
Objective 3: Understand Variables and Command Substitution
Objective 4: Use Control Structures
Objective 5: Use Arithmetic Operators
Objective 6: Read User Input
Objective 7: Use Arrays
Objective 8: Finalize the Course Project
Objective 9: Use Advanced Scripting Techniques
Objective 10: Learn About Useful Commands in Shell Scripts

SECTION 9: Deploy SUSE Linux Enterprise
Objective 1: Installation Options and Deployment Strategies
Objective 2: Installation Server: Setup and Use
Objective 3: Set Up of PXE Boot for Installation
Objective 4: Auto-Installation Basics
Objective 5: The Configuration File for AutoYaST
Objective 6: Automated Installation

SECTION 10: Xen
Objective 1: Understand How Virtualization with Xen Works
Objective 2: Install Xen
Objective 3: Manage Xen Domains with Virt-Manager
Objective 4: Manage Xen Domains form the Command Line
Objective 5: Understand Xen Networking

SECTION 11: LiveFire Exercise

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet på kursen så rekommenderar vi att du har följande förkunskaper: 

 • Erfarenhet av att installera Linux Enterprise Server 11.2
 • Utföra partitionering samt hantering och uppsättning av filsystem
 • Kunna utföra systemkonfiguration inklusive nätverksuppsättning och användarhantering
 • Kunna hantera mjukvarupaket
 • Kunna arbeta i kommandotolken med filhantering och texteditering. 
 • Denna förkunskap motsvarar innehållet i kurs 3115 och 3116.

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod N3117

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kontakta Cornerstone

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-562 557 50   
E-post: info@cornerstone.se