Systemutveckling - Kurser och utbildning

Utbildning för Systemutvecklare, med kurser inom .Net Framework och Java samt även mer generiska tillämpningskunskaper som arkitektur och Scrum.

Fjärrutbildning – utbildning var du vill!

Fjärrutbildning – utbildning var du vill!

Med Cornerstones fjärrutbildning får du våra lärarledda klassrumsutbildningar på den plats som passar dig.

Kurser inom Systemutveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Programming in C# - Advanced

3 dagar

22950 kr

Kod: 20483-2

Datum: 11 maj, 1 juni, 15 juni, 2 september, fler

Denna Visual Studio 2013-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop. Läs mer

Stockholm 11 maj, 15 juni, 2 september, 7 oktober, 11 november, 14 december
Göteborg 1 juni

Developing ASP.NET MVC Web Applications

5 dagar

29450 kr

Kod: 20486EBC

Datum: 4 maj, 1 juni, 8 juni, 24 augusti, fler

Kursen riktar sig till utvecklare som använder Visual Studio 2012 och .Net Framework 4.5, och som skall utveckla webbapplikationer baserade på MVC version 4. Kursen innefattar även moment där vi går igenom och labbar med nyheterna i MVC 5. Läs mer

Stockholm 4 maj, 8 juni, 24 augusti, 5 oktober, 7 december
Malmö 1 juni

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4 dagar

27450 kr

Kod: 20480EBC

Datum: 15 juni, 15 september, 26 oktober, 27 oktober, fler

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps. Läs mer

Stockholm 15 juni, 15 september, 26 oktober, 14 december
Göteborg 15 september
Malmö 27 oktober

Programming in C# - Fundamentals

3 dagar

22950 kr

Kod: 20483-1

Datum: 20 maj, 3 juni, 12 augusti, 21 september, fler

Denna Visual Studio 2013- och .Net Framework 4.5-kurs riktar sig till utvecklare som ska börja eller har börjat arbeta med .NET och språket C#. Under kursen lär du dig programstruktur och språksyntax i C#. Läs mer

Göteborg 20 maj
Stockholm 3 juni, 12 augusti, 21 september, 2 november, 7 december

Visual Studio 2013 - Object Oriented Programming Fundamentals

3 dagar

22450 kr

Kod: 6367EBC

Datum: 8 juni, 7 september, 12 oktober, 2 december

Denna kurs riktar sig till utvecklare som skall börja arbeta i Visual Studio, men inte har någon tidigare erfarenhet av objektorienterad utveckling. Den passar även utmärkt för dig som vill förstärka dina kunskaper inom objektorientering. Läs mer

Stockholm 8 juni, 7 september, 12 oktober, 2 december

Visual Studio 2012 - Web Development Fundamentals with ASP.NET 4.5

5 dagar

29450 kr

Kod: 10267EBC

Datum: 1 juni, 24 augusti, 9 november

Denna Visual Studio 2012-kurs riktar sig till dig som ska komma igång med webbutveckling med ASP.NET 4.5 och Visual Studio 2012. Läs mer

Stockholm 1 juni, 24 augusti, 9 november

Developing Microsoft Azure Solutions

5 dagar

29950 kr

Kod: 20532

Datum: 22 juni, 7 september, 2 november

Denna kurs riktar sig till erfarna .Net-utvecklare som vill lära sig att använda Azure-plattformen. Under kursen lär du dig att utnyttja Microsoft Azure och dess fördelar för skalbarhet, flexibilitet och kraftfulla funktioner. Läs mer

Stockholm 22 juni, 7 september, 2 november

Software Development with TFS 2013

2 dagar

17450 kr

Kod: A335

Datum: 25 maj, 15 oktober, 17 december

Detta är kursen för dig som arbetar i någon av de roller som ofta ingår i ett större systemutvecklingsprojekt, d.v.s. utvecklare, systemarkitekt, infrastrukturarkitekt, testare eller projektledare. Läs mer

Stockholm 25 maj, 15 oktober, 17 december

Introduktion till programmering

2 dagar

9950 kr

Kod: A179

Datum: 31 augusti, 26 oktober, 26 november

Det här är en introduktionskurs för dig som inte hållit på med programmering tidigare. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i programmering, kanske för att senare gå vidare med en annan utbildning eller arbeta med script eller PowerShell. Kursen är också lämplig för dig som vill få en bättre allmän förståelse för programmering. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 26 oktober, 26 november

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

29950 kr

Kod: 20487

Datum: 1 juni, 31 augusti, 9 november

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen är baserad på Visual Studio 2012 och .Net 4.5, och behandlar även utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 1 juni, 31 augusti, 9 november

Microsoft .NET Framework 4 - Data Access

3 dagar

21950 kr

Kod: 10265EBC

Datum: 5 oktober, 16 november

Denna Visual Studio 2010- och .NET 4-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för dataåtkomst CRUD i Windows Client- och Webbapplikationsmiljöer, som vill lära sig att optimera sin design och utveckla högpresterande dataåtkomst CRUD med hjälp av Entity Framework. Läs mer

Stockholm 5 oktober, 16 november

Introduktion till Javascript

1 dagar

7650 kr

Kod: A356

Datum: 2 september, 28 oktober

Denna kurs i Javascript ger dig den utbildning du behöver för att snabbt komma igång att skapa Javascript för att addera funktionalitet till en modern webbplats. Kursen är plattformsoberoende och lämpar sig för alla utvecklare, oavsett plattformserfarenhet. Läs mer

Stockholm 2 september, 28 oktober

.NET Framework - Windows Communication Foundation

3 dagar

22450 kr

Kod: 10263EBC

Datum: 7 september, 2 november

Denna Visual Studio 2013- och .NET 4.5-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för distribuerade tjänster och applikationer, och som vill utvecklas inom SOA och WCF-applikationsdesign. Läs mer

Stockholm 7 september, 2 november

Beginning AngularJS

2 dagar

17450 kr

Kod: A358

Datum: 11 maj

Det är utmanande att skala upp en stor webbapplikation. Att få JavaScript att fungera som man vill. Att hitta en balans mellan innehåll, presentation och applikationslogik. Att dela upp allting i återanvändbara komponenter som är lätta att förvalta. Ibland är det svårt bara att få allting att fungera likadant i alla webbläsare. Läs mer

Stockholm 11 maj

Beginning Java

3 dagar

22450 kr

Kod: A380

Datum: 6 maj

Med denna kurs får du en introduktion till programmeringsspråket Java från grunden. Kursen hjälper dig förstå språkets grunder och syntax. Vi täcker dom viktigaste delarna av språket och dom standardbibliotek som följer med en installation av språket. Läs mer

Stockholm 6 maj

ASP.NET MVC 5 and C# - Developing Web Applications

2 dagar

14950 kr

Kod: A345

Datum: 11 maj

Under den här kursen behandlas först grunderna i mönstret, varefter ASP.NET MVC Frameworks implementation av Model, View och Controller behandlas i detalj. Under Model behandlas tekniker för dataåtkomst som LINQ och Entity Framework 6. Kursen täcker också områden som Razor View Engine, automatiserade enhetstester, säkerhet och ASP.NET Web API Läs mer

Stockholm 11 maj

Intermediate Java

3 dagar

22450 kr

Kod: A381

Datum: 8 juni

Den här kursen riktar sig till utvecklare med ett par års erfarenhet av Java som vill gå djupare in i språket. Utbildningen lyfter upp dig till nästa nivå i Java med praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för modern utveckling i Java. Läs mer

Stockholm 8 juni

Avancerad Java

5 dagar

26850 kr

Kod: A9681

Datum: 8 juni

I den här kursen lär du dig samt provar på ett antal olika delar av Javas standardbibliotek som kan vara svåra eller tidskrävande att lära sig på egen hand. Läs mer

Stockholm 8 juni

Webbutveckling IRL med Microsoft ASP.NET (WebForms och MVC)

5 dagar

29450 kr

Kod: T340

Datum: 25 maj

Webbutveckling är i ständig förändring och denna kurs ger dig en gedigen genväg till det som används idag hos svenska webb- och konsultbyråer. Efter kursen kommer du att ha en mycket god praktisk förståelse för hela webbutvecklingsprocessen för både förvaltning av befintliga ASP.NET WebForms lösningar, samt nyutveckling med ASP.NET MVC. Alla kodexempel hanteras via GitHub, där du kommer att ha fortsatt tillgång även efter avslutad kurs. Läs mer

Stockholm 25 maj

Programmera i Java - Standard Edition 8

5 dagar

25650 kr

Kod: A9680

Datum: 18 maj

Java är ett objektorienterat programspråk som gör det möjligt att utveckla program som kan exekveras på olika plattformar utan omkompilering. Tillsammans med en rigorös språkdefinition och ett långt drivet säkerhetstänkande har detta gjort Java till det naturliga programspråket för Internet- och intranätapplikationer. Språket har snabbt blivit populärt för såväl klient- som serverbaserade tillämpningar. Java röner idag alltmer intresse som ett generellt objektorienterat programspråk. Läs mer

Stockholm 18 maj