Systemutveckling - Kurser och utbildning

Utbildning för Systemutvecklare, med kurser inom .Net Framework och Java samt även mer generiska tillämpningskunskaper som arkitektur och Scrum.

Fjärrutbildning – utbildning var du vill!

Fjärrutbildning – utbildning var du vill!

Med Cornerstones fjärrutbildning får du våra lärarledda klassrumsutbildningar på den plats som passar dig.

Kurser inom Systemutveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Programming in C# - Advanced

3 dagar

22950 kr

Kod: 20483-2

Datum: 11 maj, 1 juni, 15 juni, 2 september, fler

Denna Visual Studio 2013-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop. Läs mer

Stockholm 11 maj, 15 juni, 2 september, 7 oktober, 11 november, 14 december
Malmö 11 maj
Göteborg 1 juni

Programming in C# - Fundamentals

3 dagar

22950 kr

Kod: 20483-1

Datum: 27 april, 20 maj, 3 juni, 12 augusti, fler

Denna Visual Studio 2013- och .Net Framework 4.5-kurs riktar sig till utvecklare som ska börja eller har börjat arbeta med .NET och språket C#. Under kursen lär du dig programstruktur och språksyntax i C#. Läs mer

Stockholm 27 april, 3 juni, 12 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Göteborg 20 maj

Developing ASP.NET MVC Web Applications

5 dagar

29450 kr

Kod: 20486EBC

Datum: 4 maj, 1 juni, 8 juni, 24 augusti, fler

Kursen riktar sig till utvecklare som använder Visual Studio 2012 och .Net Framework 4.5, och som skall utveckla webbapplikationer baserade på MVC version 4. Kursen innefattar även moment där vi går igenom och labbar med nyheterna i MVC 5. Läs mer

Stockholm 4 maj, 8 juni, 24 augusti, 5 oktober, 30 november
Malmö 1 juni

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4 dagar

27450 kr

Kod: 20480EBC

Datum: 21 april, 5 maj, 15 juni, 15 september, fler

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps. Läs mer

Malmö 21 april
Stockholm 5 maj, 15 juni, 15 september, 26 oktober, 14 december

Visual Studio 2013 - Object Oriented Programming Fundamentals

3 dagar

22450 kr

Kod: 6367EBC

Datum: 8 juni, 7 september, 12 oktober, 2 december

Denna kurs riktar sig till utvecklare som skall börja arbeta i Visual Studio, men inte har någon tidigare erfarenhet av objektorienterad utveckling. Den passar även utmärkt för dig som vill förstärka dina kunskaper inom objektorientering. Läs mer

Stockholm 8 juni, 7 september, 12 oktober, 2 december

.NET Framework - Windows Communication Foundation

3 dagar

22450 kr

Kod: 10263EBC

Datum: 22 april, 7 september, 2 november

Denna Visual Studio 2013- och .NET 4.5-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för distribuerade tjänster och applikationer, och som vill utvecklas inom SOA och WCF-applikationsdesign. Läs mer

Stockholm 22 april, 7 september, 2 november

Microsoft .NET Framework 4 - Data Access

3 dagar

21950 kr

Kod: 10265EBC

Datum: 20 april, 5 oktober, 16 november

Denna Visual Studio 2010- och .NET 4-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för dataåtkomst CRUD i Windows Client- och Webbapplikationsmiljöer, som vill lära sig att optimera sin design och utveckla högpresterande dataåtkomst CRUD med hjälp av Entity Framework. Läs mer

Stockholm 20 april, 5 oktober, 16 november

Introduktion till Javascript

1 dagar

7650 kr

Kod: A356

Datum: 4 maj, 2 september, 28 oktober

Denna kurs i Javascript ger dig den utbildning du behöver för att snabbt komma igång att skapa Javascript för att addera funktionalitet till en modern webbplats. Kursen är plattformsoberoende och lämpar sig för alla utvecklare, oavsett plattformserfarenhet. Läs mer

Stockholm 4 maj, 2 september, 28 oktober

Visual Studio 2012 - Web Development Fundamentals with ASP.NET 4.5

5 dagar

29450 kr

Kod: 10267EBC

Datum: 1 juni, 24 augusti, 9 november

Denna Visual Studio 2012-kurs riktar sig till dig som ska komma igång med webbutveckling med ASP.NET 4.5 och Visual Studio 2012. Läs mer

Stockholm 1 juni, 24 augusti, 9 november

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

29950 kr

Kod: 20487

Datum: 20 april, 1 juni

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen är baserad på Visual Studio 2012 och .Net 4.5, och behandlar även utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Malmö 20 april
Stockholm 1 juni

Developing Windows 8 Store Apps with C# - Advanced

5 dagar

30950 kr

Kod: 20485

Datum: 4 maj

Kursen riktar sig till utvecklare som redan kan grunderna i att utveckla C#-baserade Windows Store Apps, och vill lära sig tekniker att ytterligare optimera och lyfta sina appar gentemot de andra i Windows Store. Läs mer

Stockholm 4 maj

Avancerad Java

5 dagar

26850 kr

Kod: A9681

Datum: 8 juni

I den här kursen lär du dig samt provar på ett antal olika delar av Javas standardbibliotek som kan vara svåra eller tidskrävande att lära sig på egen hand. Läs mer

Stockholm 8 juni

Java Enterprise Edition 7

5 dagar

27850 kr

Kod: A9682

Datum: 20 april

Sun Microsystems har samlat ett antal olika arkitekturer under samlingsnamnet Java Enterprise Edition Java EE . Till dessa hör framför allt servlets, JavaServer Pages JSP , Enterprise JavaBeans EJB och Java Persistence API. Läs mer

Stockholm 20 april

Webbutveckling IRL med Microsoft ASP.NET (WebForms och MVC)

5 dagar

29450 kr

Kod: T340

Datum: 25 maj

Webbutveckling är i ständig förändring och denna kurs ger dig en gedigen genväg till det som används idag hos svenska webb- och konsultbyråer. Efter kursen kommer du att ha en mycket god praktisk förståelse för hela webbutvecklingsprocessen för både förvaltning av befintliga ASP.NET WebForms lösningar, samt nyutveckling med ASP.NET MVC. Alla kodexempel hanteras via GitHub, där du kommer att ha fortsatt tillgång även efter avslutad kurs. Läs mer

Stockholm 25 maj

Diplomerad lösningsarkitekt

6 dagar

59500 kr

Kod: T451

Datum: 21 april

Lösningsarkitektrollen innebär att ta fram lösningsarkitektur för det systemstöd som ska stödja verksamheten efter en process- och eller organisationsförändring. Detta kan vara resultatet av att en verksamhetsarkitekt har förslag på förändringar på verksamheten, men kan även bero på förändringar av behov som uppstår genom organisk förändring i verksamheten. Läs mer

Stockholm, starttillfälle 21 april

Developing Microsoft Azure Solutions

5 dagar

29950 kr

Kod: 20532

Datum: 22 juni

Denna kurs riktar sig till erfarna .Net-utvecklare som vill lära sig att använda Azure-plattformen. Under kursen lär du dig att utnyttja Microsoft Azure och dess fördelar för skalbarhet, flexibilitet och kraftfulla funktioner. Läs mer

Stockholm 22 juni

Programmera i Java - Standard Edition 8

5 dagar

25650 kr

Kod: A9680

Datum: 18 maj

Java är ett objektorienterat programspråk som gör det möjligt att utveckla program som kan exekveras på olika plattformar utan omkompilering. Tillsammans med en rigorös språkdefinition och ett långt drivet säkerhetstänkande har detta gjort Java till det naturliga programspråket för Internet- och intranätapplikationer. Språket har snabbt blivit populärt för såväl klient- som serverbaserade tillämpningar. Java röner idag alltmer intresse som ett generellt objektorienterat programspråk. Läs mer

Stockholm 18 maj

Effektiv systemutveckling med Visual Studio och Team Foundation Server 2012

4 dagar

27450 kr

Kod: T359

Datum: Kursen hålls på begäran

I denna utbildning lär vi dig hur du och din organisation kan effektivisera systemutvecklingsprocessen med hjälp av Visual Studio 2012 och Team Foundation Server 2012. Målgruppen för denna kurs är främst utvecklare och arkitekter men den är lämplig även för testare, projektledare och dig som ansvarar för metoder och processer. Läs mer

Aral Balkan's iOS SDK Dojo

3 dagar

29450 kr

Kod: MC011

Datum: Kursen hålls på begäran

This unique and exclusive three-day course by Aral Balkan, author of the critically-acclaimed Feathers app, introduces you to Objective-C, the iOS SDK for iPhone, iPad, and iPod Touch, and Apple s Xcode development environment. Läs mer

Enterprise Development with NServiceBus

3 dagar

26650 kr

Kod: MC014

Datum: Kursen hålls på begäran

Udi Dahan s Enterprise Development with NServiceBus course teaches you all the ins-and-outs of NServiceBus - the most popular, open-source service bus for .NET. Used in production since 2006, NServiceBus is now used in hundreds of companies in finance, healthcare, retail, SaaS, web 2.0, and more. Läs mer