Systemutveckling - Kurser och utbildning

Utbildning för Systemutvecklare, med kurser inom .Net Framework och Java samt även mer generiska tillämpningskunskaper som arkitektur och Scrum.

Community Day is Coming!

Boka dig på höstens utvecklarevent! Lyssna på sessioner med Woody Zuill, Carl Mäsak och Jonathan Worthington.

Läs mer och boka dig på:
www.gameofdevelopment.se

Kurser inom Systemutveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Programming in C# - Advanced

3 dagar

22950 kr

Kod: M20483-2

Datum: 2 september, 7 oktober, 21 oktober, 11 november, fler

Denna Visual Studio 2013-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop. Läs mer

Stockholm 2 september, 7 oktober, 11 november, 14 december
Göteborg 21 oktober
Malmö 18 november

Programming in C# - Fundamentals

3 dagar

22950 kr

Kod: M20483-1

Datum: 12 augusti, 16 september, 21 september, 30 september, fler

Denna Visual Studio 2013- och .Net Framework 4.5-kurs riktar sig till utvecklare som ska börja eller har börjat arbeta med .NET och språket C#. Under kursen lär du dig programstruktur och språksyntax i C#. Läs mer

Stockholm 12 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Göteborg 16 september
Malmö 30 september

Developing ASP.NET MVC Web Applications

5 dagar

29450 kr

Kod: M20486mod

Datum: 24 augusti, 5 oktober, 26 oktober, 7 december, fler

Kursen riktar sig till utvecklare som använder Visual Studio 2012 och .Net Framework 4.5, och som skall utveckla webbapplikationer baserade på MVC version 4. Kursen innefattar även moment där vi går igenom och labbar med nyheterna i MVC 5. Läs mer

Stockholm 24 augusti, 5 oktober, 7 december
Göteborg 26 oktober
Malmö 14 december

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4 dagar

27950 kr

Kod: M20480mod

Datum: 15 september, 26 oktober, 27 oktober, 14 december

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps. Läs mer

Stockholm 15 september, 26 oktober, 14 december
Göteborg 15 september
Malmö 27 oktober

Visual Studio 2013 - Object Oriented Programming Fundamentals

3 dagar

22450 kr

Kod: M6367mod

Datum: 7 september, 12 oktober, 2 december

Denna kurs riktar sig till utvecklare som skall börja arbeta i Visual Studio, men inte har någon tidigare erfarenhet av objektorienterad utveckling. Den passar även utmärkt för dig som vill förstärka dina kunskaper inom objektorientering. Läs mer

Stockholm 7 september, 12 oktober, 2 december

Introduktion till programmering - Blended learning

1 dagar

9950 kr

Kod: A178

Datum: 1 september, 27 oktober, 27 november

Det här är en introduktionskurs för dig som inte arbetat med programmering tidigare. Under kursen lär du dig grunderna och terminologin inom programmering, med C# som exempelspråk. Du får allmän kännedom om olika programmeringsspråk och hur programmering fungerar. Du lär dig hur du bygger upp ett program och strukturerar din kod. Du lär dig också att skapa användarvänliga gränssnitt till dina applikationer. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 1 september, 27 oktober, 27 november

Beginning AngularJS

2 dagar

17450 kr

Kod: A358

Datum: 3 september, 21 oktober, 30 november

Det är utmanande att skala upp en stor webbapplikation. Att få JavaScript att fungera som man vill. Att hitta en balans mellan innehåll, presentation och applikationslogik. Att dela upp allting i återanvändbara komponenter som är lätta att förvalta. Ibland är det svårt bara att få allting att fungera likadant i alla webbläsare. Läs mer

Stockholm 3 september, 21 oktober, 30 november

Beginning Java

3 dagar

22450 kr

Kod: A380

Datum: 2 september, 28 oktober, 14 december

Med denna kurs får du en introduktion till programmeringsspråket Java från grunden. Kursen hjälper dig förstå språkets grunder och syntax. Vi täcker dom viktigaste delarna av språket och dom standardbibliotek som följer med en installation av språket. Läs mer

Stockholm 2 september, 28 oktober, 14 december

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

29950 kr

Kod: M20487

Datum: 31 augusti, 9 november, 23 november

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen är baserad på Visual Studio 2012 och .Net 4.5, och behandlar även utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 9 november
Malmö 23 november

Using Knockout to Build Dynamic UIs

2 dagar

15900 kr

Kod: A359

Datum: 28 september, 3 december

Knockout-biblioteket ger stöd för databindning i JavaScript och HTML-miljön. Detta i sin tur gör det möjligt för webbutvecklare att använda MVVM Model, View, ViewModel . Kursen riktar sig till webbutvecklare som vill lära sig använda Knockout effektivt. Läs mer

Stockholm 28 september, 3 december

Beginning Git

2 dagar

17450 kr

Kod: A340

Datum: 1 oktober, 10 december

Git är ett flexibelt och avancerat verktyg för öppen källkod som gör att du kan spendera mer tid på att få saker och ting gjorda och mindre tid på att slå ihop ändringar som skapat konflikter. I Git är det enkelt att skapa nya grenar och skräddarsy ditt arbetsflöde för att uppfylla dina specifika behov. Läs mer

Stockholm 1 oktober, 10 december

Rakudo Perl 6 and NQP Internals

2 dagar

15450 kr

Kod: A387

Datum: 3 september, 17 december

Denna intensiva tvådagars workshop gör en djupdykning ned i många delar av Rakudo Perl 6 och NQP, med huvudsakligt fokus på de backend-oberoende delarna men även med visst fokus på JVM:en och den kommande MoarVM. Läs mer

Stockholm 3 september, 17 december

Introduktion till Javascript

1 dagar

7650 kr

Kod: A356

Datum: 2 september, 16 oktober

Denna kurs i Javascript ger dig den utbildning du behöver för att snabbt komma igång att skapa Javascript för att addera funktionalitet till en modern webbplats. Kursen är plattformsoberoende och lämpar sig för alla utvecklare, oavsett plattformserfarenhet. Läs mer

Stockholm 2 september, 16 oktober

Kvalitetssäkring av webbplatser

2 dagar

14950 kr

Kod: A353

Datum: 31 augusti, 14 oktober

Moderna webbplatser måste fungera i alla typer av klienter, stationära och mobila, med små och stora skärmar, med och utan pekskärm, mus eller tangentbord, i nutida, dåtida och framtida webbläsare. Du lär dig också göra webbplatser som fungerar med och utan Javascript och för människor med eller utan funktionshinder. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 14 oktober

Introduktion till jQuery

3 dagar

22450 kr

Kod: A357

Datum: 30 september, 23 november

Den här kursen lär dig allt du behöver för att arbeta professionellt med jQuery. Utbildningen riktar sig till webbutvecklare.Kursen är plattformsoberoende och lämpar sig för alla utvecklare, oavsett plattformserfarenhet. Läs mer

Stockholm 30 september, 23 november

ASP.NET MVC 5 and C# - Developing Web Applications

2 dagar

14950 kr

Kod: A345

Datum: 24 september, 19 november

Under den här kursen behandlas först grunderna i mönstret, varefter ASP.NET MVC Frameworks implementation av Model, View och Controller behandlas i detalj. Under Model behandlas tekniker för dataåtkomst som LINQ och Entity Framework 6. Kursen täcker också områden som Razor View Engine, automatiserade enhetstester, säkerhet och ASP.NET Web API Läs mer

Stockholm 24 september, 19 november

Microsoft Azure In-Depth with Alan Smith

3 dagar

24450 kr

Kod: A328

Datum: 7 september, 2 november

This intensive three day course will provide developers with the knowledge and skills required to develop, deploy and manage applications for the Microsoft Azure platform. The course is targeted at experienced .NET developers who wish to create distributed applications using cloud-based capabilities.. The courseware is in English and the trainer speaks English. Läs mer

Stockholm 7 september, 2 november

Testdriven utveckling med Visual Studio 2013

2 dagar

17450 kr

Kod: A323

Datum: 1 oktober, 30 november

Testdriven utveckling TDD har seglat upp som en av de starkast lysande stjärnorna för agil utveckling. TDD har blivit en naturlig del av agila rörelsen på samma nivå som Scrum, Domain-Driven Design och Continuous Integration. Läs mer

Stockholm 1 oktober, 30 november

C# 5 Asynchrony, Parallelism, and Concurrency

3 dagar

22450 kr

Kod: A346

Datum: 7 september, 2 december

Denna kurs i asynkron programmering med C# riktar sig till dig med god erfarenhet av C# och .Net Framework, som vill lära sig moderna tekniker för att hantera concurrency, parallell och asynkron programmering. Utbildningen hålls på engelska. Läs mer

Stockholm 7 september, 2 december

TFS 2015 and Visual Studio Online - Build and Release Management

2 dagar

17450 kr

Kod: A338

Datum: 7 september, 2 november

Under denna kurs lär du dig att optimera kvalitet, effektivitet och helhetskontroll över dina mjukvarureleaser genom att möjliggöra Continious Integration och Continous Deployement genom Build Management- och Release Management-funktionaliteterna i din Application Lifecycle Management ALM -plattform i form av Team Foundation Server TFS eller Visual Studio Online VSO . Läs mer

Stockholm 7 september, 2 november