Designing REST-based APIs

En grundläggande introduktion till REST och de saker man bör fundera på när man utvecklar och driftsätter REST-baserade API:er. Kursen omfattar arkitektur, säkerhet, testning, skalbarhet och andra tekniker som hjälper dig att undvika de vanligaste misstagen.

Efter kursen kommer du att veta vilka saker man bör fokusera på när du utvecklar och kör publika API. Du kommer även att veta när du kan använda REST internt i din organisation.

Läraren delar med sig av sin erfarenhet från design till driftsättning av stora REST-API:er.

Målgrupp

Grupper eller utvecklare som planerar att utveckla sitt första REST-baserade API.

Förkunskaper

Grundläggande datorvana.

Ämnesområden

General high level introduction APIs and REST

 • What are APIs
 • What is REST
 • HTTP
 • URIs
 • Hypermedia
 • REST vs SOAP
 • Resources

RESTful design

 • URI structure
 • Modeling
 • Media types

API Architecture

 • Challenges
 • Fault tolerance
 • Queues
 • Scalability
 • Throttling
 • Internal API

Implementing APIs

 • GUIDs
 • HTTP Headers
 • Configuration management
 • Deployment
 • Encoding
 • Validation

Logging and debugging

 • Request tracking
 • Logging
 • Tools for analyzing logs
 • Server and application monitoring
 • End user support

Security

 • Properties of a secure REST API
 • Authentication
 • Threats
 • Securing the infrastructure
 • Securing ASP.NET & IIS
 • Top security risks
 • API Key management
 • Hashing

Testing

 • Unit tests
 • Integration tests
 • Best practices and strategies
 • Tools

Om kursen

Pris: 10 000,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod ET173

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kontakta Cornerstone

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-562 557 50   
E-post: info@cornerstone.se