.NET Framework - Kurser och utbildning

Inom applikations-, databas- och webbutveckling sker det hela tiden stora förändringar och med hjälp av våra utbildningar får du möjligheten att hålla jämna steg. Vi kan erbjuda både grundläggande kurser inom webbutveckling till avancerade .NET utbildningar. Kurserna passar för dig som arbetar med exempelvis webbutveckling, applikationsutveckling eller .NET-utveckling.  Lär dig olika tekniker i .NET Framework, programmering och utveckling av webbapplikationer samt användning av olika plattformar som ALM eller Azure. Med kurser från C#, Visual Studio, .NET Framework och Team Foundation Server via ASP.NET, WCF, WPF och Entity Framework till XAML, HTML5 och CSS3 har vi ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de flesta behov inom professionell webbutveckling. Våra erfarna kursledare växlar mellan teori och praktik, allt för att du ska få en så användbar utbildning som möjligt.

Flest startgarantier i branschen!

Flest startgarantier i branschen!

Som en av Sveriges största utbildningsleverantörer har vi möjlighet att erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Kurser inom .NET Framework

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Developing ASP.NET MVC Web Applications

5 dagar

32950 kr

Kod: M20486mod

Datum: 27 mars, 24 april, 29 maj

Kursen riktar sig till utvecklare som använder Visual Studio 2012 och .Net Framework 4.5, och som skall utveckla webbapplikationer baserade på MVC version 4. Kursen innefattar även moment där vi går igenom och labbar med nyheterna i MVC 5. Läs mer

Stockholm 27 mars, 29 maj
Göteborg 27 mars, 29 maj
Malmö 27 mars, 24 april, 29 maj
Linköping 27 mars, 29 maj

Programming in C# - Intermediate

3 dagar

24950 kr

Kod: M20483-2mod

Datum: 15 mars, 17 maj

Denna Visual Studio 2013-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop. Läs mer

Stockholm 15 mars, 17 maj
Göteborg 15 mars, 17 maj
Malmö 15 mars, 17 maj
Linköping 15 mars, 17 maj

Programming in C# - Fundamentals

3 dagar

24950 kr

Kod: M20483-1mod

Datum: 6 mars, 8 maj

Denna Visual Studio 2013- och .Net Framework 4.5-kurs riktar sig till utvecklare som ska börja eller har börjat arbeta med .NET och språket C#. Under kursen lär du dig programstruktur och språksyntax i C#. Läs mer

Stockholm 6 mars, 8 maj
Sundsvall 6 mars, 8 maj
Umeå 6 mars, 8 maj
Göteborg 6 mars, 8 maj

Microsoft .NET Framework 4 - Data Access

3 dagar

25950 kr

Kod: M10265mod

Datum: 13 mars, 22 maj

Denna Visual Studio 2010- och .NET 4-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för dataåtkomst CRUD i Windows Client- och Webbapplikationsmiljöer, som vill lära sig att optimera sin design och utveckla högpresterande dataåtkomst CRUD med hjälp av Entity Framework. Läs mer

Stockholm 13 mars, 22 maj
Linköping 13 mars, 22 maj
Sundsvall 13 mars, 22 maj
Umeå 13 mars, 22 maj

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4 dagar

29450 kr

Kod: M20480mod

Datum: 4 april, 30 maj

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps. Läs mer

Malmö 4 april, 30 maj
Stockholm 30 maj
Umeå 30 maj
Göteborg 30 maj

Developing WPF Applications using C# and Visual Studio 2015

4 dagar

30950 kr

Kod: A344

Datum: 18 april

Kursen riktar sig till systemutvecklare som utvecklar applikationer för Windows. Windows Presentation Foundation WPF ger utvecklare och designers möjlighet att skapa nya och spännande gränssnitt med vektorbaserad grafik. Läs mer

Stockholm 18 april
Sundsvall 18 april
Umeå 18 april
Göteborg 18 april

Testdriven utveckling med Visual Studio 2015

2 dagar

19950 kr

Kod: A323

Datum: 8 maj

Testdriven utveckling TDD har seglat upp som en av de starkast lysande stjärnorna för agil utveckling. TDD har blivit en naturlig del av agila rörelsen på samma nivå som Scrum, Domain-Driven Design och Continuous Integration. Läs mer

Stockholm 8 maj
Göteborg 8 maj
Malmö 8 maj
Linköping 8 maj

ASP.NET MVC 5 and C# - Developing Web Applications

2 dagar

19950 kr

Kod: A345

Datum: 22 maj

Under den här kursen behandlas först grunderna i mönstret, varefter ASP.NET MVC Frameworks implementation av Model, View och Controller behandlas i detalj. Under Model behandlas tekniker för dataåtkomst som LINQ och Entity Framework 6. Kursen täcker också områden som Razor View Engine, automatiserade enhetstester, säkerhet och ASP.NET Web API . Läs mer

Stockholm 22 maj
Umeå 22 maj
Göteborg 22 maj
Malmö 22 maj

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

35450 kr

Kod: M20487

Datum: 29 maj

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen är baserad på Visual Studio 2012 och .NET 4.5, och behandlar även utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 29 maj
Linköping 29 maj
Sundsvall 29 maj
Umeå 29 maj

Developing Microsoft Azure Solutions

4 dagar

30950 kr

Kod: M20532

Datum: 13 mars

Under den här kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP .NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet. Fokus under kursen ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i molnet. Läs mer

Stockholm 13 mars
Göteborg 13 mars
Malmö 13 mars
Linköping 13 mars

Software Testing using Microsoft Test Manager 2015 Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: A336

Datum: 27 mars, 15 maj

This three day course is designed for testers who need to gain a solid practical knowledge of testing applications using Microsoft Test Professional 2015. Läs mer

Stockholm 27 mars, 15 maj

Windows Communication Foundation Using C# and Visual Studio 2015 Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: A343

Datum: 27 mars, 15 maj

Windows Communication Foundation WCF is Microsoft s framework for building distributed systems. It unifies and builds on the diverse set of existing distribution mechanisms, which include ASP.NET Web services and .NET Remoting. WCF enables developers to produce highly configurable, secure, reliable and transactional services using a single simplified programming model. And since WCF supports the WS- series of Web service standards, it enables simple interoperation with other platforms and technologies. Läs mer

Göteborg 27 mars
Stockholm 15 maj

Pragmatic Software Architecture with Dino Esposito

3 dagar

24950 kr

Kod: MC038

Datum: 30 november

Get a fresh and pragmatic perspective on top-down, realistic software application architecture: from DDD to CQRS and from both up to UX and task-driven design, events and polyglot storage. Läs mer

Stockholm 30 november

VSTS and TFS 2015 Developer Fundamentals - TFVC Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: A335

Datum: 3 maj

Under denna kurs lär du dig om Application Lifecycle Management ALM med Visual Studio 2015, Visual Studio Team Foundation Server 2015 och Visual Studio Team Services, och hur det kan effektivisera ditt utvecklingsprojekt. Läs mer

Stockholm 3 maj

Azure App Service - Cloud-Based Integration

5 dagar

39450 kr

Kod: A321

Datum: 6 mars

Attendees of this course will learn how to build cloud-hosted integration solutions that utilize the power of Microsoft Azure. The Azure cloud platform offers a vast variety of diverse services to help enterprises build powerful solutions. In this course, students learn how to create enterprise-grade integration solutions using Logic Apps, API Apps, the Enterprise Integration Pack, and Azure Service Bus. Läs mer

Stockholm 6 mars

C# 5 Asynchrony, Parallelism, and Concurrency

3 dagar

25970 kr

Kod: ET331

Datum: 24 april

Denna kurs i asynkron programmering med C# riktar sig till dig med god erfarenhet av C# och .NET Framework, som vill lära sig moderna tekniker för att hantera concurrency, parallell och asynkron programmering. Utbildningen hålls på engelska. Läs mer

Stockholm 24 april

DevOps Using Visual Studio TFS 2015 Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: A324

Datum: 3 april

This exciting course covers topics including PowerShell and PowerShell Desired State Configuration DSC , Azure automation, application insights, release management, application diagnostics and troubleshooting, IntelliTrace, and much more. Läs mer

Stockholm (Eng) 3 april

Advanced C#

3 dagar

25970 kr

Kod: ET320

Datum: 22 maj

So, you know C#. You ve learned the syntax, learned how to write classes and interfaces, know your lists from your lambdas, and have some experience using both the C# language and the .Net framework. Perhaps you took our Beginner and Intermediate courses - or you already know what they teach. What next? Läs mer

Stockholm 22 maj

Day to day software design for .NET programmers

3 dagar

26000 kr

Kod: ET332

Datum: Kursen hålls på begäran

Day by day, software programmers make all kinds of little design decisions. Software architects may determine the high-level organization of a system and its key abstractions - but high quality software depends on those implementing it making good choices too. Individually these choices are small, however put together they have a large impact on software quality. Läs mer

Applied Domain-Driven Design in .NET

3 dagar

25970 kr

Kod: ET201

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på att producera affärsmjukvara som är mer användbar, testbar, och lättare att förvalta och förstå än konventionella sätt att bygga applikationer. Läs mer