C++ for Experienced Developers

Den här kursen hjälper dig att hänga med i C++ -världen. Den täcker aspekter av både den väletablerade C++03 och de nya funktionerna i C++11. Den utgår från dina tidigare erfarenheter som mjukvaruutvecklare och visar hur man går över till att koda C++ i maskinkodskompileringens värld.

Har du arbetat med högnivå/OO-språk som C# eller Java? Finner du dig plötsligt i ett projekt som innehåller C++-kod? Känns övergången inte så mjuk som du hade tänkt dig?

När man designar applikationer i C++ händer det ofta att fundamentala riktlinjer skiljer sig från många andra språk. I C++ finner du dig plötsligt utan en garbage collector, vilket gör minnesläckor till en direkt risk i varje steg av utvecklingsarbetet. Var du förlorar i minnessäkerhet, vinner du istället i en mångfald av kryptiska kompileringsfelmeddelanden, underliga segmenteringsfel, och fallgropar runt varje hörn.

Vi går igenom vanliga fel och misstag, och hur man undviker dem. Vi visar även typiska idiom och hur man undviker vanliga problem. 

Målgrupp

Erfarna utvecklare som snabbt vil komma igång med C++.

Förkunskaper

Du bör helst ha en utmärkt förståelse av objektorienterad programmering i ett minneshanterat språk som C# eller Java. Att kunna lite C++ från start är alltid ett plus, men inte alls obligatoriskt.

Ämnesområden (Engelska)

 • Pointers and references
 • Type inference and Memory allocations
 • Header files, implementation files and the linker
 • Namespaces
 • Objects - classes, structs and unions
 • Constructors and destructors
 • Exception handling
 • Traditional enums and C++11 enum classes
 • List, vectors and other STL collections
 • Iterators, algorithms and range-based iteration
 • Single and multiple inheritance
 • The diamond problem
 • The oddities called protected and private inheritance
 • Abstract base classes
 • Pure virtual functions
 • Polymorphism in C++
 • The type slicing problem
 • Friend functions
 • Operator overloading
 • The "Rule of Three"
 • Component composition
 • Standard Template Library
 • Templates (and how they differ from generics)
 • Inherited template classes: covariance and variance
 • Template type querying with decltype
 • Explicit template instantiations
 • Template metaprogramming
 • The pImpl idiom and the RAII idiom
 • Smart pointers and ownership semantics
 • rvalues, lvalues and Move Semantics
 • Function pointers and lambda expressions
 • Higher-order programming
 • Streams and file management
 • Regular expressions
 • C++11 threads and locks
 • The header
 • Tuples
 • C++11 specific STL additions

 

Om kursen

Pris: 22 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod ET191

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se