VMware vCloud Director 5.5 - Install, Configure, Manage

I denna kurs lär du dig utrullning och hantering av VMware® vCloud Director® i en privat molnmiljö. Kursen fokuserar på lokala moln ur ett tekniskt och kvalitetsäkert perspektiv. Kursen riktar sig till konsulter, systemingenjörer samt moln- och datacenter-administratörer som skall installera, konfigurera och hantera en privat molntjänst med vCloud Director.

Du lär dig

  • Deploy vCloud Director.
  • Manage vCloud Director to satisfy small private cloud business needs.
  • Configure VMware vSphere® storage to enable multiple tiers in provider virtual datacenters.
  • Create and manage vCloud Director organizations and VMware vSphere® vApps™ ("vApps") to satisfy business needs.
  • Create and manage vCloud Director catalogs.
  • Configure networking for organizations and vApps.
  • Interface vCloud Director to Microsoft Active Directory servers.
  • Understand the interactions between VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters and vCloud Director.

Ämnesområden

Course Introduction

Review course goals
Review course objectives
Review the course outline
Recognize vCloud Director Essentials/Fundamentals course elements

VMware vCloud Director Architecture and Components

Describe how VMware products use the cloud computing approach
Review vCloud Director components and explain their functions
Examine integration with other VMware products such as VMware® vCenter™ Chargeback™ and VMware® vCenter™ Operations Manager™
Determine the licensing needs

VMware vCloud Networking

Describe the network types available in vCloud Director 
Discuss the organization and VMware vSphere® vApp™network traffic choices
Describe the function of network pools
Explain how to share content between organizations and vApps

VMware vCloud Providers

Identify storage resources for vCloud Director
Configure and manage storage for providers 
Examine provider space allocation to an organization
Recognize VMware vSphere® Storage vMotion® issues
Manage storage requirements for linked clones and shadow virtual machines

VMware vCloud Director Organizations

Create and manage organizations
Recognize resource allocations for an organization
Create and manage catalogs

Basic Security

Describe role-based access
Create custom security roles
Describe and configure LDAP integration with Microsoft Active Directory
Describe single sign-on

Managing Cloud Resources

Understand and identify how vSphere fulfills vCloud Director requests
Manage provider and organization virtual datacenters

Managing VMware vSphere Resources

Manage VMware® vCenter Server™ instances
Manage VMware® ESXi™ hosts
Manage vSphere datastores
Manage stranded items
Configure and manage resource pools at the vSphere level

Monitoring VMware vCloud Components

Monitor usage information at provider and organization virtual datacenters
Analyze vCloud Director logs to monitor vCloud Director cells

Organization Users

Describe the catalog tasks available to organization users of various roles
Describe the vApp tasks available to organization users of various roles
11 VMware vCloud Director Installation 
Describe the required prerequisites for a vCloud Director installation 
Install vCloud Director

Förkunskaper

Du bör behärska VMware Vsphere 5 på en nivå motsvarande kurs T308 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage. Du bör även ha en grundläggande förståelse för TCP/IP-baserade nätverk.

Om kursen

Pris: 25 450,00 kr

exklusive moms

Språk Engelska
Längd 3 dagar
Kurskod T323R

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se