Praktisk information

Här följer praktisk information som kan vara bra att känna till vid bokning av utbildning hos oss.

Order

Bokning av kurs sker via

Internet: www.cornerstone.se
Telefon: 08-562 557 50

Kurstider

Kurserna börjar klockan 9.00 och avslutas cirka 16.30 samtliga dagar om inte annat har angetts i kursbekräftelsen. Receptionen öppnas och frukost serveras från klockan 8.30 och stänger klockan 17.00.

Parkering

Parkering kan göras i Stockholm, Göteborg och Malmö mot avgift. I kallelse finns vägbeskrivningar till våra lokaler och lämpliga parkeringsplatser på respektive ort.

Telefonmeddelanden

Meddelanden kan lämnas till kursdeltagarna på telefon: Stockholm 08-562 557 00, Göteborg 031-749 57 00 och Malmö 040-33 08 50. 

Måltider

Frukost serveras från klockan 08.30 varje dag. Frukost, lunch och fika ingår i kursavgiften för samtliga kursdagar.

Startgaranti

Ett kurstillfälle märkt med startgaranti garanterar att tillfället inte kommer att ställas in på grund av för få bokade deltagare.