Aral Balkan

Aral är en designer, utvecklare, författare, instructor och performer med fokus på användarupplevelse, eller som han själv uttrycker det “a Renaissance Geek with a passion for designing user experiences”.

Aral är känd inom utvecklarvärlden som en mycket stor begåvning när det gäller användarupplevelse, något som med den mobila teknologins frammarsch blir allt mer avgörande för att lyckas med mjukvara.