Att driva och leda ett projekt

I klippet ovan förklarar Niklas Laudon, instruktör på Cornerstone, vad kursen Att driva och leda ett projekt handlar om.

Utbildningen syftar till att ge projektledare och delprojektledare den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt.

Under kursens gång får man en stor förståelse för och kunskap om projekt som arbetsform, projekttänk, projektledarrollen och projektledning.

 

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Softskills

Ledarskaps- och projektorienterade utbildningar

Cornerstone har ett brett utbud av utbildningar inom Softskills. Välj bland kurser inom Affärsmannaskap, Kommunikation, Förändringsledning, ITIL, Ledarskap och Projektledning.