Henrik Lindkvist om kursen Praktiskt Ledarskap

Henrik Lindkvist berättar om vad kursen Praktiskt Ledarskap handlar om.

Praktiskt Ledarskap är en utbildning som vänder sig till nytillträdda eller blivande ledare. Programmet passar både den som har arbetat en tid som ledare såväl som den som snart skall tillträda en ledande befattning. Detta är en praktiskt inriktad utbildning i grundläggande ledarskap.