ITIL Foundation

Efter avslutad ITIL Foundation-utbildning har du möjlighet att certifiera dig på ITIL Foundationnivå genom detta test.

Kursen Service Management Foundation samt ett test är obligatoriskt för att ta denna certifiering.

Steg Test Testkod
 1. 1
  Foundation-test

  ITIL Foundation

  Rekommenderad kurs:

  ITIL Foundation 

 2. Certifierad inom:

  ITIL Service Management Foundation

Om certifieringen

Pris: 3100 kr per test

exklusive moms

Nivå Foundation
Antal test 1 st
Kurser 1 st

Boka certifiering

Du kan boka ett eller flera test och tillhörande kurser för denna certifiering.

Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe hos Cornerstone

Lär dig utveckla det kritiska tänkandet inom situationsbedömning, problemanalys och beslutsanalys och använd dessa färdigheter för felsökning, oberoende av underliggande teknik.