Framgång över tid på 45 min med Niklas Laudon!

Välkommen på en inspirerande frukostföreläsning om Framgång över tid på 45 minuter!

Om föreläsningen

Välkommen till en inspirerande föreläsning som belyser framgångsfaktorer i förändringsarbete med en enkelhet som är både rolig och insiktsfull.
 
Verksamheter och arbetssätt är idag mer komplext organiserade än någonsin tidigare. Exempelvis väljer alltfler verksamheter att samverka i projektform för att uppnå både egna och gemensamma mål. Detta medför stora krav på att ledning och medarbetare från olika verksamheter har förmågan att möta varandra för att uppnå den önskade nyttan med förändringen.
 
Vilka förmågor behöver vi människor, oavsett roll, för att kunna uppnå framgång över tid?  

Plats: Våra lokaler på Borgarfjordsgatan 4 i Kista
Tid: Kl 09:00 den 9 februari (frukost serveras från 08:30)
Hur: Föreläsningen är kostnadsfri och deltagarna bjuds på smörgås och kaffe

Anmäl dig senast den 3 februari.

Föreläsaren Niklas Laudon har stärkt projektkulturen i hundratals verksamheter och tränat över 4500 personer från både nationella och internationella verksamheter i såväl offentlig som privat sektor. Niklas förenar ledning, ledare och medarbetare kring en gemensam helhetssyn på projekt och framgång för att göra det möjligt att lyckas över tid.

Niklas Laudon

Instruktör Niklas Laudon

INFO
Plats: Våra lokaler på Borgarfjordsgatan 4 i Kista

Tid: Kl 09:00 den 9 februari 
(frukost serveras från 08:30)

Hur: Föreläsningen är kostnadsfri och deltagarna bjuds på smörgås och kaffe