Frukostseminarium: Så lyckas du med din SharePoint-lösning efter lansering

21 februari 2013 - MALMÖ

Ett system kan bara uppnå effekt om det faktiskt används, så hur säkerställer man det? Cornerstone presenterar tillsammans med Tahoe Solutions ett frukostseminarium med fokus på hur man planerar och arbetar efter själva lanseringen av en SharePoint-lösning. Med hjälp av Tahoes långa erfarenhet inom SharePoint lanseringar kommer vi fokusera på hur man får faktisk användning och nytta med systemet.

Syftet med detta seminarium är i mångt och mycket att se till att företaget verkligen får en ROI på sin investering genom att öka graden av användande av en SharePoint-lösning. Vi kommer utgå från lanseringstidpunkten och vad som händer tiden därefter. Vi kommer bland annat förmedla erfarenheter och best practice för vad man bör tänka på kring kommunikation, utbildning och hjälpsynpunkt vid och efter lansering.

Under seminariet tänker vi förklara hur man bör tänka runt hantering av feedback från användare och ändringshantering av t.ex ett intranät. Hur bör man fundera runt ägarskap av vissa frågor och organisation runt lösningen? Vi vill också lyfta upp hur man bör tänka som ansvarig för lösningen, dels som applikationsägare och dels som t.ex service manager. 

Detta är ett icke-tekniskt seminarium för projektledare, intranätansvariga, beställare av SharePoint-projekt och Service Managers.

Frukostseminarier

Datum:
21 februari

Tid: 08:30-10:00

Plats: Cornerstone Malmö

Pris: Kostnadsfritt

SharePoint på djupet!

SharePoint 2013 på djupet!

Våra SharePoint 2013 Spotlight-kurser går djupare in på ett enskilt ämne, och riktar sig till dig som vill få koll på en viss funktionalitet.