Så anpassar du dig till dataskyddsförordningen!

19 december i Linköping

Denna utbildning ger insikt i vilken påverkan den nya lagen får på organisationen. Du informeras om vilka krav som följer med den nya lagen och vilka förändringar som bör genomföras i verksamheten. Du får också kunskap om de åtgärder som bör göras innan lagen börjar gälla. Utbildningen är en heldagsutbildning som inte kräver några förkunskaper.

Vad ingår?

Kursen kostar 4 490 kr och hålls den 19 december i Linköping. I priset ingår fika, lunch, mallar, checklistor, föreläsningsanteckningar samt hela dataskyddsförordningen, allt utskrivet på papper. Dessutom får ni personligen åtkomst till uppdaterade versioner av dessa dokument fram till 2018-12-31.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov, där de med godkänt resultat får ett diplom.

Vad omfattar kursen?

Praktisk info

Tid: Måndag 19 december, kl. 09:00- 16:30

Föreläsare: Patrik Jonasson 

Pris: 4990 kr

Plats: Teknikringen 1E, Linköping

Anmäl dig här!