Seminarium: Den nya projektgenerationen

28 januari i GÖTEBORG, 2 februari i STOCKHOLM, 9 februari i MALMÖ

En inspirerande föreläsning om framtidens projekt. På kort tid får du möjlighet att ta till dig enkla verktyg som kan göra stor skillnad för ditt projektarbete. Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar med eller påverkar projektarbetet på något sätt, allt från verksamhetsledning till projektmedarbetare.

Föreläsaren och utbildaren Niklas Laudon har ställt en och samma fråga till 3000 människor han fått förtroendet att träna eller föra ett samtal med om projektarbetsformen de senaste 5 åren.

– Vilka kompetenser är viktigast i projektarbetet för att uppnå framgång över tid? Inte bara i ett projekt utan i alla oavsett vilken typ av projekt som bedrivs.

Föreläsningen fokuserar på framgångsfaktorer i projektarbetet. Den vill belysa en ljusare sida av den anledningen att positivt tänkande skapar bättre förutsättningar för framgång.

Innehåll

  • Vad har begreppet projekt för bakgrund?
  • Hur ser definitionen av ett projekt ut idag?
  • Vad är ett projekt idag?
  • Den nya projektgenerationens definition
  • Projektarbetet, ett möte mellan olika perspektiv
  • Utmaningar inför framtiden
  • Vilken kompetens behövs för att skapa framgång över tid, i alla projekt oavsett typ av projekt?

Datum och tid

28 januari kl.15.00-16.30: Göteborg, Västra Hamngatan 12

2 februari kl.15.00-16.30: Stockholm, Borgarfjordsgatan 4 i Kista

9 februari kl.15.00-16.30: Malmö, Norra Vallgatan 100

Seminarium: Den nya projektgenerationen

Datum: 28 januari i Göteborg, 2 februari i Stockholm, 9 februari i Malmö

Tid: 15:00-16:30

Plats: Cornerstones lokaler i respektive stad

Pris: Kostnadsfritt

Softskills

Ledarskaps- och projektorienterade utbildningar

Cornerstone har ett brett utbud av utbildningar inom Softskills. Välj bland kurser inom Affärsmannaskap, Kommunikation, Förändringsledning, ITIL, Ledarskap och Projektledning.