Dataanalys med Excel

Se vår kursledare och produktspecialist Joachim Clasberg visa hur du kan importera, bearbeta, analysera och visualisera data med Excel.

Under cirka 45 minuter går Joachim igenom:

  • Kort introduktion till PowerPivot
  • Skapa pivottabeller baserat på flera källor
  • Använda Frågor för att importera och/eller städa, transformer och strukturera data
  • Visualisera data med 3D-kartor

Exempelfiler:

Gå en kurs i Excel


Grundkurs i Microsoft Excel

Grundkurs i Microsoft Excel

Lär dig att arbeta med listor av olika slag i Excel samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor.

Accelererad  grundkurs i Microsoft Excel

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram.

Fortsättningskurs i Microsoft Excel

Fortsättningskurs i Microsoft Excel

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt.

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande.

Kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel

Kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statitiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant...

Business Intelligence med Excel och Power BI

Business Intelligence med Excel och Power BI

I Excel och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post