Scrum för utvecklingsteamet

Hur ser det ut i praktiken när man jobbar i tvåveckorssprintar, utan överlämningar eller minivattenfall? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum? Hur uppstår kraven och hur hanterar vi dem egentligen?

Kursen sträcker sig över tre dagar och rör sig kring tre områden: Fördjupad Scrum utifrån Dev Team-perspektiv; metoder för agil mjukvaruutveckling (software engineering practices) samt verktyg och tips.

Du lär dig

Du kommer lämna kursen med praktiska erfarenheter och insikter i hur agil mjukvaruutveckling med Scrum faktiskt ser ut och fungerar. Kursen använder inga pappersflygplan eller ballonger utan riktig programvara, Vi genomför flera längre sprintar och addresserar de vanliga frågor och problem som ett Development Team behöver lösa ute i verkligheten. Efter kursen kan du certifiera dig till Professional Scrum Developer level 1 (PSM I) via Scrum.org. I kurspriset ingår ett försök och testet måste genomföras inom 14 dagar efter kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla deltagare i ett Development Team, dvs testare, programmerare, arkitekter, UX designers, kravanalytiker, m.fl. Den ideala gruppen är den kompletta tvärfunktionella grupp du arbetar i till vardags. Kursen adresserar den tekniska kvalitet (technical excellence) som ett Development Team bör uppnå, vilket gör kursen mer teknisk än mjuk.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Scrum, motsvarande PSM 1-certifiering

Ämnesområden

 • Agile Estimation
 • Estimation Techniques
 • Application Lifecycle Management
 • Tracking Work and Assessing Progress, Branching Strategies and Patterns
 • Continuous Integration, Continuous Delivery and Deployment
 • Release Models, Build, Test, Install and Deployment Automation (and more)
 • Acceptance Testing
 • Pair Programming
 • Agile Testing - Test Models, Tools and Strategies, TestDriven Development
 • Emergent Architecture and Design - Design Up Front, Slicing
 • Quality Code - Technical Debt, Clean Code, Refactoring
 • Design Principles - Patterns and Code Smells, Code Review and Analysis Tools
 • Becoming a high performance Scrum Team

Om kursen

Pris: 24 000,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK125

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se