Agila metoder - kurser och utbildningar

Agila arbetssätt och metoder

Agila metoder förenklar bevisligen både det dagliga arbetet samtidigt som onödiga uppgifter kan sållas bort då vi med tätare avstämningar säkerställer vad som är önskvärt läge och fokus. Samarbete, transparens och tydlighet är ledstjärnor att följa!

Oavsett om du kommer ifrån systemutvecklarsidan och kanske är bekant med begrepp som Scrum, Kanban, XP med mera eller har en roll där du fångar in krav till agila program, är projektledare och behöver komplettera din erfarenhet kring hur agila projekt kan se ut eller för den del leder en organisation där ni via Management 3.0 eller SAFe vill skala det agila arbetssättet så har Addskills Cornerstone en utbildning som stöttar din resa!

Artikel: Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Har du hört talas om Modern Agile? Det senaste, och kanske fräschaste, försöket att fånga projektledningens ”Holy Grail”. I den här artikeln lär Nils Lindell oss hur metodiken fungerar samt hur vi kan tillämpa det i vardagen. 

Kurser inom Agila arbetssätt och metoder

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Managing Agile Projects Using TFS 2015 or VSTS

3 dagar

26450 kr

Kod: A330

Datum: Kursen hålls på begäran

This 3-day course provides Project Managers, Scrum masters and Team leads the essential skills required to effectively manage a software development project using Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 or Visual Studio Team Services. This course focuses on Agile methodologies and includes discussions and content focused on both Scrum and Kanban practises. Läs mer

SAFe® 4.6 for Teams (Certified SAFe® Practitioner)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK151

Datum: Kursen hålls på begäran

For Lean-Agile team members to gain experience as an Agile Team member in a SAFe Agile Release Train ART . Break down features, write user stories, improve team and train processes, and plan and execute Iterations. Läs mer

SAFe® DevOps (Certified SAFe® DevOps Practitioner (SDP)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK155

Datum: Kursen hålls på begäran

SAFe DevOps provides a comprehensive overview for understanding the DevOps competencies needed to accelerate time-to-market by improving the flow of value through the Continuous Delivery Pipeline. Läs mer