ITIL - IT Service Management

ITIL och IT Service Management hjälper dig att framgångsrikt införa processer för IT-tjänster i din organisation. Väl beskrivna processer, roller och procedurer är en nyckelfaktor för fortlöpande förbättring och leverans av IT-tjänster. Kunskaper i ITIL och IT Service Management ger dig stöd och riktlinjer om hur du på ett effektivt sätt kan leverera IT-tjänster som uppfyller dina kunders behov. Hos Addskills hittar du kurser om ITIL processer, ITIL foundation, ITIL Service Lifecycle och ITIL Service Capability. Möjligheten till ITIL-certifiering är något som vi erbjuder i anslutning till kursens slut.

Flest startgarantier i branschen!

Flest startgarantier i branschen!

Som en av Sveriges största utbildningsleverantörer har vi möjlighet att erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Kurser inom ITIL - IT Service Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 26 februari, 12 mars, 26 mars, 4 april, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 26 februari, 12 mars, 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Umeå 26 februari, 12 mars, 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Göteborg 26 februari, 12 mars, 26 mars, 4 april, 9 april, 23 april, 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni, 2 juli, 6 augusti
Malmö 26 februari, 12 mars, 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 6 augusti

ITIL Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 26 april, 31 maj, 14 juni, 28 juni, fler

En 2-dagars kurs som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 26 april, 31 maj, 14 juni, 5 juli
Stockholm 31 maj, 5 juli
Malmö 31 maj, 28 juni, 5 juli
Linköping 31 maj, 5 juli

ITIL Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 19 februari, 14 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 19 februari, 14 maj
Göteborg 19 februari, 14 maj
Malmö 19 februari, 14 maj
Linköping 19 februari, 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 5 mars, 25 juni

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 5 mars, 25 juni
Göteborg 5 mars, 25 juni
Malmö 5 mars, 25 juni
Linköping 5 mars, 25 juni

ITIL Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 5 mars, 25 juni

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 5 mars, 25 juni
Göteborg 5 mars, 25 juni
Malmö 5 mars, 25 juni
Linköping 5 mars, 25 juni

ITIL Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 21 mars, 11 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 21 mars, 11 juni
Göteborg 21 mars, 11 juni
Malmö 21 mars, 11 juni
Linköping 21 mars, 11 juni

ITIL - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 21 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 21 maj
Göteborg 21 maj
Malmö 21 maj
Linköping 21 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 26 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITIL Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 26 mars

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 17 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 17 maj
Göteborg 17 maj
Malmö 17 maj
Linköping 17 maj

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 3 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 3 maj
Göteborg 3 maj
Malmö 3 maj
Linköping 3 maj

ITIL Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 14 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj
Malmö 14 maj
Linköping 14 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 9 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 9 april
Umeå 9 april
Göteborg 9 april
Malmö 9 april

ITIL Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 9 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 9 april
Göteborg 9 april
Malmö 9 april
Linköping 9 april

Introduktion till Service Management

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6503

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna endagskurs vänder sig till dig som vill få en överblick över ITIL Service Management Lifecycle. Det ger en introduktion till ämnet och ger bred bakgrund om terminologi, processer, funktioner och roller i ITIL. Kursmaterialet till denna kurs är på svenska. Läs mer

Processmodellering

2 dagar

12950 kr

Kod: AK6501

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen är en praktisk kurs för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

ITIL Awareness & Inspiration

Halvdag

2350 kr

Kod: AK6151

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna dags introduktionskurs ger deltagare en unik möjlighet att få en introduktion till koncepten ITIL och IT Service Management. Den ger en översikt av begreppen inom ITIL ramverket samt introducerar de viktigaste ITIL-processerna. Denna kurs förklarar hur ITIL processer drivs av en tjänstelivscykeln för att ge en väl fungerande organisation, vilket säkerställer hög kvalitet av tjänsteleverans till sina kunder. Den har utformats för elever som behöver en grundläggande kännedom om ITIL och som en del av ett större program eller för dem vill bedöma ITIL ITSM för sin organisation. Läs mer

ITIL i praktiken för Servicedesk

1 dagar

8900 kr

Kod: AK6152

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs är för alla som jobbar i eller har mycket att göra med en Servicedesk. Vad menar vi med begreppet service egentligen, vad betyder det och hur skall vi tolka och leva efter det? Vad är bra service. Att Servicedesk är så mycket mer än bara en helpdesk tas upp utifrån ett praktiskt och pragmatiskt sätt baserat på ITIL ramverket. Läs mer