ITSM Specialist - Incident & Problem Management

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management.

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kompetens för att kunna ansvara för ledning och förbättring av Service Desk, Incident Management och Problem Management inom den egna organisationen. 

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förstå och förklara processer, roller och funktioner med fokus på Service Desk (SD) och Incident Management(IM)
 • Förstår och förklara mål och syftet med Problem Management (PM)
 • Förstå och förklara processer, roller och funktioner inom Service Operation
 • Utveckla och förbättra kund- och affärsfokus
 • Använda och tillämpa processerna IM och PM för att hantera problem i samarbete med resten av IT-organisationen
 • Hantera incidenter och problem igenom hela livscykeln
 • Förstå och använda olika problemlösningstekniker
 • Utveckla och komma överens om kategorier och prioriteringar inom IM och PM
 • Samordna och koordinera resurser för att lösa incidenter och problem, baserat på prioriteringar
 • Praktisk analys av problem och statistik samt föreslå beslut för att minska antalet problem
 • Producera IM och PM rapporter för spridning samt tolka och använda dess innehåll för styrning
 • Förstå det ömsesidiga beroendet mellan IM, PM och andra IT-områden och processer
 • Hjälpa till med planering för införande och/eller förbättring av IM och PM

 

Format

Formatet på kursen är interaktivt och framtaget för att presentera informationen i hanterbara avsnitt för att lättare ta till sig kunskapen. Under kursen kommer deltagare att få möjlighet att prova sin kunskap på det som presenterats.

Alla deltagare får komplett kursdokumentation med allt material som presenteras och används under kursen.

Språk och kursmaterial

Kursmaterial är på svenska med engelska facktermer.

Förkunskaper

Genomgången Foundation kurs.

Kursinnehåll – det här lär du dig

Service Management begrepp och principer:

 • IT Service Management Best Practice (ITIL®)
 • Genomgång av de fem faserna i ITIL®
 • Begrepp och principer i ITIL® 2011 Edition
 • Tjänster och tjänstekatalog
 • Tillgångar inom Service Management
 • Värdeskapande IT Tjänster
 • Funktioner inom ITIL®

Grunder i process-modellering

 • Vad är en process
 • Ansvarsmatriser (RACI)
 • Roller
 • Dokumentation av processen

ITIL® och dess tillämpning på Incident och Problem Management:

 • Omfattning av Incident Management processen
 • Omfattning av Problem Management processen
 • Syfte och mål
 • Aktiviteter, metoder och modeller Organisation och roller inom Service Operation med fokus på Service Desk och Incident Management
 • De viktigaste Service Desk och Incident Management riktlinjerna inom ITIL®
 • Incidenter och deras hantering
 • Incidentens livscykel
 • Specialfall – Major Incidents
 • Organisation och roller inom Service Operation med fokus Problem Management
 • De viktigaste Problem Management riktlinjerna inom ITIL®
 • Aktiviteter inom Problem Management
 • Gränssnitt med och beroende av andra delar av ITIL ® med fokus på Incident Management
 • Styrning, mätning och förbättring av Problem Management

Problemlösning, Metoder och tekniker

 • Problemlösningstekniker för Problem Management, såsom Kepner&Tregoe, Ischikawa diagram, Pareto Analys, Kaizen, 5 whys och Brainstorm facilitering

Styrning och mätning:

 • Grunder i mätning och rapporter
 • Mål och mätning av processen
 • KPI och CFS för Incident och Problem Management
 • Förändringsledning i organisationen
 • Kunskap om hantering av intressenter genom användande av kommunikation och stakeholder-management
 • Betydelsen och hantering av ABC (Attityd, Beteende och Kultur) för ett lyckat införande av Problem Management

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6251

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

2 april

4 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.