Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

Har du de konkreta verktyg som behövs för att leda, skapa och utveckla högpresterande team? Har du personlig insikt kring din egen roll i teamet och på ditt ledarskap? Via Cornerstones ledarskapsutbildningar och kurser för chefer kan du bättre lära känna dig själv, dina styrkor och svagheter. Du kan dessutom använda denna kompetens på rätt sätt i ditt fortsatta ledarskap. Konflikthantering, ledarskap, UGL och förhandlingsteknik är exempel på några av de utbildningar vi kan erbjuda. Vi vet vilka utmaningar du som ledare ställs inför på din arbetsplats och varvar teori med praktiska övningar och diskussioner. Syftet med våra utbildningar är att ge dig de verktyg och strategier som behövs för att möta olika situationer i ditt arbete som ledare. Vi erbjuder ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå eller, om så önskas, på plats på ert företag. Nedan hittar du vårt utbud av ledarskapsutbildningar. Vi kan även anpassa utbildningar efter ditt behov och önskemål. Anmäl dig till våra kurser och utveckla dina ledarskapsförmågor. 

Hur hänger kurserna ihop? Öppnas i nytt fönster

Funderar du på var du ska börja? Här kan du kika på hur utbildningarna inom Ledarskap hänger ihop med varandra och på vilken nivå kurserna ligger. 

Anpassade utbildningar

Hittar du inte det du letar efter? Vi är specialister på att anpassa utbildningar som passar era behov.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom Ledarskap

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: AK303

Datum: 20 december, 5 februari, 7 mars, 7 maj, fler

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Göteborg 20 december, 5 februari, 7 mars, 7 maj, 22 maj
Stockholm 5 februari, 7 maj
Malmö 5 februari, 7 maj
Linköping 5 februari, 7 maj

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 23 november, 24 januari, 19 april, 26 april

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Stockholm 23 november, 24 januari, 26 april
Göteborg 24 januari, 19 april, 26 april
Malmö 24 januari, 26 april
Linköping 24 januari, 26 april

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 22 januari, 23 april

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 22 januari, 23 april
Göteborg 22 januari, 23 april
Malmö 22 januari, 23 april
Linköping 22 januari, 23 april

Chefens svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: AK306

Datum: 14 februari, 14 maj

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Under två dagar lär du dig samtalsstrukturer och upplägg för en mängd olika samtal som du möter i din ledarroll. Du genomför ett stort antal olika typer av samtal med efterföljande personlig återkoppling. Läs mer

Stockholm 14 februari, 14 maj
Göteborg 14 februari, 14 maj
Malmö 14 februari, 14 maj
Linköping 14 februari, 14 maj

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: A734

Datum: 13 september, 1 november, 27 november, 14 december

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Göteborg 13 september, 27 november
Stockholm 1 november, 14 december
Malmö 14 december

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A711

Datum: 25 september, 30 oktober, 8 november, 20 november, fler

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 25 september, 8 november, 4 december
Göteborg 30 oktober
Malmö 20 november

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: A733

Datum: 18 oktober, 23 november

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 18 oktober, 23 november

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: A735

Datum: 23 oktober

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 23 oktober

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 20 november

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Skogshem och Wijk 20 november

Agilt ledarskap med Lean

2 dagar

13950 kr

Kod: A736

Datum: Kursen hålls på begäran

I en föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare. När förändring och nya förutsättningar tidigare varit tillfälliga utmaningar, är behovet av en adaptiv och smidig organisation idag en del av vardagen. Läs mer

Konflikthantering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK405

Datum: Kursen hålls på begäran

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande. Läs mer

Situationsanpassa ditt ledarskap

2 dagar

13950 kr

Kod: AK307

Datum: Kursen hålls på begäran

Under kursen förstärker du din förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Du får en djupare förståelse för hur du värderar situationer och hur du anpassar ditt ledarskap utifrån det. Du får kunskaper om individens behov, gruppdynamiska processer och gruppens mognadsprocess. Fokus ligger på att lära dig att hitta rätt tillvägagångssätt för varje situation. Läs mer