Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt?

Det finns gedigen forskning som stödjer att framgångsrika ledare och verksamheter besitter ett antal nyckelbeteenden med stark koppling till hälsa. Med hälsa menar vi både på ett fysiskt och mentalt plan vilket inbegriper ett stort antal faktorer i konsten att vara både hjärnstark och hjärtsmart. 

Vill du bli en ledare som jobbar aktivt med att stärka dig själv och dina medarbetare genom olika hälsostrategiska verktyg då är du på rätt utbildning.

Under utbildningen jobbar vi utifrån de 3 delarna;

 • Öka kompetensen om vad som gör oss både hjärnstarka och hjärtsmarta
 • Mitt eget hälsostrategiska arbetsliv och liv – hur skapar jag det
 • Utveckla en hälsostrategisk organisation – hur gör vi då

Utbildning pågår under 3 dagar (1+1+1 dag) och ger dig insikter och metoder till att hur du som ledare både lever och leder utifrån hälsostrategiska aspekter.

Den baseras på modern hjärnforskning som bas och metoderna för arbete kommer att vara teoripass, grupparbeten och enskilda reflektioner och arbeten.

När du har gått utbildningen så har du verktyg, insikter om:

 • Hälsostrategiskt ledarskap och organisationer
 • Hur vi arbetar idag och hur vår hjärna påverkas av det
 • Press och prestationer
 • Krav och resurser – hur optimerar vi balansen
 • Motivationssystem
 • Vad forskning säger om fysisk träning och hur det påverkar oss
 • Mental träning som ökar de inre resurserna
 • Vanor som skapar hjärnhälsa
 • Nyckel-ledarbeteenden som kopplas till hälsa och som genererar engagemang, kreativitet, samarbete och hållbarhet i organisationen
 • Hälsofrämjande ledare och arbetsplatser med exempel på hur andra jobbar med träning och andra hälsofrämjande insatser
 • Strategi, mål, motivation, och uppföljning – viktiga delar i en implementation
 • Dig själv, din motivation med en plan till hur du kan träna dig hjärnstark och hjärtsmart dvs ditt egna hälsostrategiska ledarskap
 • Hur du och dina ledarbeteenden påverkar dina medarbetare till att både prestera bättre och ha en hög grad av välmående
 • Hur din organisation blir en hälsostrategisk arbetsplats.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till ledare som tror på att olika typer av träning och att själva ledarskapet har en positiv påverkan på resultat och välmående i organisationen.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 21 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1+1+1 dag
Kurskod AK316
Boka kursen

Välj ort och kursstart

23 maj

12 september

31 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.