Projektledning i IT-projekt

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar.

Du lär dig också hur du kombinerar traditionell projektmetodik med agila arbetssätt. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte, kursinnehållet är kvalitetssäkrat genom att stödja IPMA/PMI certifiering, SPI (Svenskt Projektindex) och standarden ISO 21500. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig vill få kompetens när det gäller generell projektledning. Du är antingen på väg att bli projektledare eller arbetat som projektledare ett tag.

Du som ska ansöka om certifiering som Project Management Professional (PMP) hos Project Management Institute (PMI) kan tillgodoräkna dig denna utbildning. Kursens innehåll är också förberedande projektledarkompetens för IPMA certifiering.

Kursen ingår i Addskills Cornerstones diplomeringsprogram för projektledare.

Förkunskaper

För denna utbildning behövs inga förkunskaper.

Vidareutbildning

För dig som vill lära dig mer om projektkunskap erbjuder vi kurserna Ledarskap i IT-projekt, Grundläggande Ekonomi för Ledare samt Praktisk Förändringsledning. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.

Mervärden

Du får med dig projektmodellen Projectbase 2.0 och rätt att vid behov anpassa mallar och stöddokument till er verksamhet (om ni inte har en egen modell). Läroboken Projektledning (Tonnquist 2014) – uppskattad även som uppslagsverk i projektledningsmetodik och används idag vid flertalet universitet och högskolor.

Ämnesområden

När du har gått kursen kan du:

Redogöra för projektmetodikens grunder och olika modeller/processer

Använda mallar och analysstöd för projektplanering

Förena traditionell projektmetodik med agila arbetssätt

Starta ett projekt och samla in krav

Strukturera och planera ett projekt

Göra tids- och resursbedömningar

Fördela roller, befogenheter och ansvar i ett projekt

Upprätta en tidplan med aktiviteter och milstolpar

Upprätta en projektbudget

Analysera och hantera risker i projekt

Följa upp hur ett projekt fortlöper och hantera ändringar

Avsluta ett projekt och dra lärdomar

Tillämpa metoder för att bilda, leda och avveckla en projektgrupp

Tips och tricks

Deltagarnas frågor

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 20 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK103

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

10 oktober

24 oktober

14 november

4 december

11 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.