XenApp and XenDesktop 7.x - Administration

Detta är den uppdaterade instegskursen för dig som skall administrera virtuella desktop-miljöer baserade på Citrix XenApp och XenDesktop. Du lär dig installera, konfigurera och handha en miljö med XenApp- och XenDesktop-controllers, StoreFront, Citrix Receiver, Director och Profile Management.

Obtain foundational knowledge of XenApp and XenDesktop required to be successful with the platform. Upon successful completion of this course, students will be able to:

 • Describe the architecture and communications of XenApp and XenDesktop components
 • Understand the prerequisites for a successful XenApp and XenDesktop deployment
 • Install and configure a highly available XenApp and XenDesktop site
 • Deploy and deliver apps and desktops to end users using Machine Creation Services (MCS) on Windows 10 and Windows Server 2016
 • Understand the differences and benefits of Provisioning Services as an image management solution
 • Install and configure a highly available Citrix StoreFront site
 • Install and configure Citrix Receiver for end user access
 • Set up Citrix Profile management for end user data
 • Understand and configure printing within a XenApp and XenDesktop environment
 • Understand and configure Citrix policies for managing end-user session experience
 • Understand how to configure basic security features of XenApp and XenDesktop
 • Use Citrix Director to monitor and troubleshoot end user sessions and view environment trends

Programversion och certifiering

Kursen uppdateras halvårsvis till den senaste versionen på marknaden (Current Release). Den är förberedande för Associate-certifieringen CCA - Virtualization.

Certifieringen mappar dock mot Long Time Service Release (LTSR), och testet kan därför vara något mindre uppdaterat än kursen.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande förståelse för desktop- och applikationsvirtualisering, samt grundläggande kunskaper i Windows Server 2012 eller senare.

Ämnesområden

Architectural Overview

 • FlexCast models (use cases)
 • Architecture
 • Layered approach methodology
 • Hosting platform considerations

Initial Requirements and Lab

 • Citrix consulting methodology
 • Supporting infrastructure prerequisites
 • Supporting infrastructure licensing considerations
 • Lab environment

Installing and Configuring a XenApp and XenDesktop Site

 • Licensing considerations
 • Installation and management
 • Introduction to basic license server troubleshooting
 • Delivery Controller role
 • The XenApp and XenDesktop Site
 • Databases 

Provision and Deliver Application and Desktop Resources

 • The Virtual Delivery Agent
 • Machine catalogs and delivery groups
 • Provisioning methods and considerations
 • Provisioning methods: Machine Creation Services (MCS) in depth
 • MCS environment considerations
 • Creating resources

Providing Access with Citrix StoreFront and Receiver

 • StoreFront installation and architecture
 • StoreFront authentication
 • Receiver
 • Receiver configurations

Understanding and Configuring Citrix Policies

 • Policies introduction
 • Policies for session management

Application Presentation and Management

 • Application properties
 • File-type association
 • Shortcut placement
 • Session Prelaunch and Session Lingering
 • Workspace Control
 • HDX Monitor

Printing with XenApp and XenDesktop

 • Printing introduction
 • Print job routing
 • Printer driver management
 • Citrix Universal Print Driver and Server

Citrix Profile Management

 • User profiles
 • Configuring Citrix Profile management

Managing the XenApp and XenDesktop Site

 • Delegated administration
 • Logging and reporting
 • Introduction to PowerShell

XenApp and XenDesktop Site Redundancy

 • Component failure review
 • Methods of redundancy

XenApp and XenDesktop Site Basic Network Security

 • Citrix administrator introduction to security considerations
 • Certificate authority
 • StoreFront consideration for external access
 • XML service security considerations
 • External HDX connection security with NetScaler Gateway 

Monitoring the XenApp and XenDesktop Site

 • Introduction to Citrix Director
 • Navigating Director
 • Monitoring sessions
 • Interacting with sessions
 • Network monitoring with HDX Insight

Introduction to Supporting and Troubleshooting XenApp and XenDesktop

 • Introduction to Supporting XenApp/XenDesktop Site
 • Known Issue Awareness
 • XenApp and XenDesktop Hotfixes and the Long Term Service Release
 • Common Troubleshooting Tools

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod CXD-210
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

17 september

26 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.