Business Intelligence (BI) - Kurser och utbildning

Våra BI-utbildningar riktar sig mot dig som ska sammanställa och visualisera data för beslutstöd och dig som ska designa BI-system eller vill förstå hur systemen skapas. Nedan hittar du vårt utbud av kurser som bland annat behandlar SQL Server, PowerPivot, SharePoint och Data Mining. Vi har kurser för både teknisk BI-personal som ska utforma stödsystem för beslutsfattare och Self Service-utbildningar i verktyg för beslutsfattande IT-användare.

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Herbert Albert

Gå en masterclass med Herbert Albert, författare, internationell talare och SolidQ-mentor. Denna masterclass pågår i 4 dagar efter avslutad kurs kommer du förstå hur du designar, utvecklar och driver SSIS-lösningar. Kursstart: 29 januari.

Kurser inom Business Intelligence

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26950 kr

Kod: M20778

Datum: 12 februari, 26 mars, 3 april, 16 april, fler

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Stockholm 12 februari, 26 mars, 2 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti
Göteborg 12 februari, 26 mars, 3 april, 2 maj, 21 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti
Malmö 12 februari, 26 mars, 16 april, 2 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti
Linköping 12 februari, 26 mars, 2 maj, 18 juni, 4 juli, 20 augusti

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

25950 kr

Kod: M20768

Datum: 31 januari, 12 mars, 21 maj

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 31 januari, 12 mars, 21 maj
Malmö 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj
Linköping 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj
Umeå 31 januari, 31 januari, 12 mars, 21 maj

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 2 februari, 23 februari, 18 maj, 1 juni

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 2 februari, 18 maj
Göteborg 2 februari, 18 maj, 1 juni
Malmö 2 februari, 23 februari, 18 maj
Linköping 2 februari, 18 maj

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 12 mars, 9 april, 14 maj

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 12 mars, 14 maj
Göteborg 12 mars, 9 april, 14 maj
Malmö 12 mars, 14 maj
Linköping 12 mars, 14 maj

SQL Server 2016 Reporting Services

3 dagar

25950 kr

Kod: M10990

Datum: 19 februari, 7 maj

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 19 februari, 7 maj
Göteborg 19 februari, 7 maj
Malmö 19 februari, 7 maj
Linköping 19 februari, 7 maj

Cloud Data Science with Azure Machine Learning

5 dagar

34950 kr

Kod: M20774

Datum: 12 mars, 28 maj

During this course you will learn how to analyze and present data by using Azure Machine Learning, and to get an introduction to the use of machine learning with big data tools such as HDInsight and R Services. Läs mer

Stockholm 12 mars, 28 maj
Göteborg 12 mars, 28 maj
Malmö 12 mars, 28 maj
Linköping 12 mars, 28 maj

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 19 mars, 18 juni

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 19 mars, 18 juni
Göteborg 19 mars, 18 juni
Malmö 19 mars, 18 juni
Linköping 19 mars, 18 juni

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: 21 mars, 20 juni

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Göteborg 21 mars, 20 juni
Malmö 21 mars, 20 juni
Linköping 21 mars, 20 juni

Analyzing Big Data with Microsoft R

3 dagar

25950 kr

Kod: M20773

Datum: 5 mars

During this course you will learn how to use Microsoft R Server to create and run an analysis on a large dataset, and how to utilize it in Big Data environments, such as a Hadoop or Spark cluster, or a SQL Server database. Läs mer

Stockholm 5 mars
Göteborg 5 mars
Malmö 5 mars
Linköping 5 mars

SQL Server 2017 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-2

Datum: 22 maj

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig nyheter i PowerBI, Reporting Services och Analysis Services. Läs mer

Stockholm 22 maj

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: 28 mars

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Göteborg 28 mars

SQL Server 2014 - Designing Business Intelligence Solutions

4 dagar

30450 kr

Kod: M20467mod

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen riktar sig till BI-utvecklare och BI-arkitekter som vill lära sig design av BI-lösningar. Kursen är för dig som vill lära dig om guldkornen i SQL Server 2014 och få en större förståelse om metoder och processer för att skapa och underhålla en BI-lösning. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Data Warehouse

5 dagar

31450 kr

Kod: M20463

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna SQL Server 2014-kurs lär du dig att sätta upp ett datalager, sk Data Warehouse, för att stödja en Business Intelligence BI -lösning med SQL Server. Kursens material och labbmiljö är baserade på SQL Server 2014, men den är även lämplig för dig som arbetar med SQL Server 2012. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Analysis Services - Data Models

3 dagar

23950 kr

Kod: M20466-1

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till Utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2012 eller 2014. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, Tabular Data Models och DAX. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 Reporting Services

2 dagar

18950 kr

Kod: M20466-2

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna SQL Server 2014 Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server Reporting Services SSRS . Läs mer

R in a Day - Workshop med Jörgen Hasselgren

1 dagar

10450 kr

Kod: A531

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna workshop kickstartar dig med dataanalysspråket R genom att på ett exempelorienterat sätt att ringa in de viktigaste komponenterna i, och aspekterna på, ämnet. Den riktar sig till dig som idag är analytiker, arbetar med BI eller bara är intresserad av R. Läs mer

Practical Data Science with Rafal Lukawiecki - Cortana Analytics: Azure Machine Learning, SQL Data Mining and R

5 dagar

39450 kr

Kod: MC027

Datum: Kursen hålls på begäran

Möt och lär av en internationellt erkänd mästare! Nu har du möjlighet att gå en exklusiv masterclass av och med SQL- och BI-gurun Rafal Lukawiecki. Utbildningen är en intensiv femdagarskurs där du lär dig det senaste inom Azure Machine Learning, SQL data mining och Revolution Analytics R Software. Läs mer

Masterclass: Mastering DAX Workshop with Alberto Ferrari

3 dagar

24950 kr

Kod: MC037

Datum: Kursen hålls på begäran

This three-day workshop is a complete course about the DAX language. DAX is the native language of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and SSAS Tabular models in Microsoft SQL Server Analysis Services. The training is aimed at users of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and at Analysis Services developers that want to learn and master the DAX language. Läs mer

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Herbert Albert Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: Kursen hålls på begäran

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer