Business Intelligence - Teknik och utveckling

Business Intelligence kräver ett bra system för att skapa överblick över beslutsunderlaget. Data från olika källor ska analyseras och rapporter ska skapas, för att underlätta arbetet krävs kunskaper och ett bra system för beslutsstöd. Utbilda dig inom SQL Server Data Warehouse (SSIS), Data Models (SSAS) och Reporting Services (SSRS) och gå vidare med att bygga och stötta self-service BI-lösningar med analysspråket R, Excel, SharePoint och Power BI samt Azure Machine Learning för att skapa relevanta självbetjäningslösningar för datamodellering och rapporter.

Kurser inom Teknik och utveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 12 mars, 9 april, 14 maj

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 12 mars, 9 april, 14 maj
Göteborg 12 mars, 9 april, 14 maj
Malmö 12 mars, 9 april, 14 maj
Linköping 12 mars, 9 april, 14 maj

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

25950 kr

Kod: M20768

Datum: 12 mars, 2 maj, 21 maj

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 12 mars, 21 maj
Göteborg 12 mars, 2 maj, 21 maj
Malmö 12 mars, 21 maj
Linköping 12 mars, 21 maj

Cloud Data Science with Azure Machine Learning

5 dagar

34950 kr

Kod: M20774

Datum: 12 mars, 28 maj

During this course you will learn how to analyze and present data by using Azure Machine Learning, and to get an introduction to the use of machine learning with big data tools such as HDInsight and R Services. Läs mer

Stockholm 12 mars, 28 maj
Göteborg 12 mars, 28 maj
Malmö 12 mars, 28 maj
Linköping 12 mars, 28 maj

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

5 dagar

32950 kr

Kod: M10990

Datum: 21 maj

Under den här kursen lär du dig hur du implementerar en lösning för dataanalys och rapporter med SQL Server Reporting Services. Du lär dig att använda utvecklingsverktygen i Reporting Services för att skapa och hantera rapporter och skapa self service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 21 maj
Umeå 21 maj
Göteborg 21 maj
Malmö 21 maj

SQL Server 2017 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-2

Datum: 22 maj

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig nyheter i PowerBI, Reporting Services och Analysis Services. Läs mer

Stockholm 22 maj

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: 28 mars

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Göteborg 28 mars

Practical Machine Learning and AI with Rafal Lukawiecki, Part B: Intermediate Machine Learning in R on SQL Server and Microsoft ML Server

3 dagar

28950 kr

Kod: MC048

Datum: 30 maj

This course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Microsoft Machine Learning Server and SQL Server 2017. By popular demand, this course teaches programming in R and how to use it for machine learning on the Microsoft platform. Most of the course is also applicable to Python programmers, as the key libraries are the same. Läs mer

Stockholm 30 maj

Practical Machine Learning and AI with Rafal Lukawiecki, Part A: Fundamentals of Machine Learning

2 dagar

19950 kr

Kod: MC047

Datum: 28 maj

This course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Machine Learning, Artificial Intelligence and Data Science, and introduces the most important concepts and tools. Läs mer

Stockholm 28 maj

Masterclass: Accelerated SQL Server Integration Services with Dejan Sarka Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: 11 juni

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer

Stockholm 11 juni

R in a Day - Workshop med Jörgen Hasselgren

1 dagar

10450 kr

Kod: A531

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna workshop kickstartar dig med dataanalysspråket R genom att på ett exempelorienterat sätt att ringa in de viktigaste komponenterna i, och aspekterna på, ämnet. Den riktar sig till dig som idag är analytiker, arbetar med BI eller bara är intresserad av R. Läs mer

Masterclass: Mastering DAX Workshop with Alberto Ferrari

3 dagar

24950 kr

Kod: MC037

Datum: Kursen hålls på begäran

This three-day workshop is a complete course about the DAX language. DAX is the native language of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and SSAS Tabular models in Microsoft SQL Server Analysis Services. The training is aimed at users of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and at Analysis Services developers that want to learn and master the DAX language. Läs mer

Analyzing Big Data with Microsoft R

3 dagar

25950 kr

Kod: M20773

Datum: Kursen hålls på begäran

During this course you will learn how to use Microsoft R Server to create and run an analysis on a large dataset, and how to utilize it in Big Data environments, such as a Hadoop or Spark cluster, or a SQL Server database. Läs mer