Designing an Azure Data Solution

Under den här kursen lär du dig att designa lösningar, med Azure som dataplattform, som utnyttjar olika teknologier och språk. Kursen täcker on-premises, cloud- och hybridscenarier, med både relationsdata och NoSQL-data.

Du lär dig också design av processarkitekturer för både strömmande data och batchdata. Design för datasäkerhet behandlas också, inklusive dataåtkomst och datapolicies. Slutligen lär du dig design av datalösningar för på optimering, tillgänglighet och katastrofåterställning av Big Data, strömmande data och data som bearbetas batchvis. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Data Platform Architecture Considerations 

In this module, the students will learn how to design and build secure, scalable and performant solutions in Azure by examining the core principles found in every good architecture. They will learn how using key principles throughout your architecture regardless of technology choice, can help you design, build, and continuously improve your architecture for an organizations benefit.  

 • Core Principles of Creating Architectures 
 • Design with Security in Mind 
 • Performance and Scalability 
 • Design for availability and recoverability 
 • Design for efficiency and operations 

Azure Batch Processing Reference Architectures 

In this module, the student will learn the reference design and architecture patterns for dealing with the batch processing of data. The student will be exposed to dealing with the movement of data from on-premises systems into a cloud data warehouse and how it can be automated. The student will also be exposed to an AI architecture and how the data platform can integrate with an AI solution.  

 • Lambda architectures from a Batch Mode Perspective 
 • Design an Enterprise BI solution in Azure 
 • Automate enterprise BI solutions in Azure 
 • Architect an Enterprise-grade Conversational Bot in Azure 

Azure Real-Time Reference Architectures 

In this module, the student will learn the reference design and architecture patterns for dealing with streaming data. They will learn how streaming data can be ingested by Event Hubs and Stream Analytics to deliver real-time analysis of data. They will also explore a data science architecture the streams data into Azure Databricks to perform trend analysis. They will finally learn how an Internet of Things (IoT) architecture will require data platform technologies to store data.  

 • Lambda architectures for a Real-Time Perspective 
 • Architect a stream processing pipeline with Azure Stream Analytics 
 • Design a stream processing pipeline with Azure Databricks 
 • Create an Azure IoT reference architecture 

Data Platform Security Design Considerations 

In this module, the student will learn how to incorporate security into an architecture design and learn the key decision points in Azure provides to help you create a secure environment through all the layers of your architecture.Lessons  

 • Defense in Depth Security Approach 
 • Identity Management 
 • Infrastructure Protection 
 • Encryption Usage 
 • Network Level Protection 
 • Application Security 

Designing for Resiliency and Scale 

In this module, student will learn scaling services to handle load. They will learn how identifying network bottlenecks and optimizing your storage performance are important to ensure your users have the best experience. They will also learn how to handle infrastructure and service failure, recover from the loss of data, and recover from a disaster by designing availability and recoverability into your architecture.  

 • Adjust Workload Capacity by Scaling 
 • Optimize Network Performance 
 • Design for Optimized Storage and Database Performance 
 • Identifying Performance Bottlenecks 
 • Design a Highly Available Solution 
 • Incorporate Disaster Recovery into Architectures 
 • Design Backup and Restore strategies 

Design for Efficiency and Operations 

In this module, students will learn how to design an Azure architecture that is operationally-efficient and minimizes costs by reducing spend, they will understand how to design architectures that eliminates waste and gives them full visibility into what is being utilized in your organizations Azure environment.  

 • Maximizing the Efficiency of your Cloud Environment 
 • Use Monitoring and Analytics to Gain Operational Insights 
 • Use Automation to Reduce Effort and Error 

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till dataarkitekter och BI-utvecklaresamt till utvecklare som bygger lösningar som använder data från Azures dataplattform. 

Som deltagare behöver du praktisk erfarenhet av arbete med databasergrundläggande kunskaper om Azure samt kunskaper motsvarande kursen Implementing an Azure Data Solution.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod MDP-201T01

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

24 februari

25 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.