Microsoft SQL Server 2012/2014 Analysis Services - Data Models

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till Utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2012 eller 2014. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services (SSAS). Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, Tabular Data Models och DAX.

Kursmaterialet och labbar är baserade på SQL Server 2014, men kursen lämpar sig även för dig som arbetar i SQL Server 2012.

Del 1 av 2

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med sin fortsättningskurs, Microsoft SQL Server 2012/2014 Reporting Services, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Förkunskaper

Du bör ha goda kunskaper och god erfarenhet inom Transact SQL och databasdesign.

Ämnesområden (Engelska)

Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

As a SQL Server database professional, you may be required to participate in, or perhaps even lead, a project with the aim of implementing an effective enterprise BI solution. Therefore, it is important that you have a good understanding of the various elements that comprise a BI solution, the business and IT personnel typically involved in a BI project, and the Microsoft products that you can use to implement the solution.

 • Elements of an Enterprise BI Solution
 • The Microsoft Enterprise BI Platform
 • Planning an Enterprise BI Project

Creating Multidimensional Databases

This module provides an introduction to multidimensional databases and introduces the core components of an Online Analytical Processing (OLAP) cube.

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Creating Data Sources and Data Source Views
 • Creating a Cube
 • Overview of Cube Security

Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to create and configure dimensions and dimension hierarchies in an Analysis Services multidimensional data model.

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Sorting and Grouping Hierarchies

Working with Measures and Measure Groups

This module describes measures and measure groups. It also explains how you can use them to define fact tables and associate dimensions with measures.

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Introduction to MDX

This module describes the fundamentals of MDX and explains how to build calculations, such as calculated members and named sets.

 • MDX Fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Enhancing a Cube

This module describes how to enhance a cube with Key Performance Indicators (KPIs), actions, perspectives, and translations.

 • Working with Key Performance Indicators
 • Working with Actions
 • Working with Perspectives
 • Working with Translations

Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

This module describes Analysis Services tabular data models and explains how to develop a tabular data model using the SQL Server Data Tools for Business Intelligence (BI) add-in for Visual Studio.

 • Introduction to Analysis Services Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in the Enterprise

Introduction to DAX

This module explains the fundamentals of the DAX language. It also explains how you can use DAX to create calculated columns and measures, and how you can use them in your tabular data models.

 • DAX Fundamentals
 • Enhancing a Tabular Data Model with DAX

Om kursen

Pris: 23 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20466-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se