Office 365 Fundamentals

I denna kurs får du den kunskap och färdighet som krävs för att konfigurera och underhålla de senaste av de huvudsakliga funktionerna i Office 365. Du lär dig även vissa avancerade lösningar och tjänster för att supportera, administrera, hantera och underhålla en Office 365-infrastruktur.

Kursen fokuserar på Office 365 med dess kringliggande tjänster såsom administration i Office 365-portalen med licenshantering, konto och gruppadministration, övervakning samt tjänstehantering. Vi går även igenom Exchange Online, Skype Online och SharePoint Online. Kursen tar även upp Office Online och hantering av Office-paket. Du kommer även lära dig hur man automatiserar och konfigurerar med Powershell emot de olika Office 365 tjänsterna.

Kursmaterialet består av lärarens presentationsmaterial, labbguide och en länksamling.

För dig som söker en utökad utbildning, med moment som exempelvis uppsättning, migrering, ADFS, Single Sign-On och Azure AD, rekommenderar vi vår femdagarskurs Office 365 - Enabling and Managing.

Målgrupp

Kursen riktar sig till teknisk IT-personal som skall konfigurera och underhålla en arbetsplattform baserad på Office 365, samt även till 1st och 2nd line support-personal med kunder i Office 365.

Förkunskaper

Som deltagare förutsätts du ha grundläggande kunskaper inom Microsoft-baserad infrastruktur, såsom Active Directory och allmän kontohantering. Du behöver även vara bekant med principerna bakom Microsoft Exchange, SharePoint och Skype for business.

Ämnesområden

Office 365 Administration i portalen
• Översikt av funktioner och att arbeta i portalen
• Användare och grupphantering
• Licens och tilldelning av tjänster
• Hur mår mina Office 365 tjänster?
• Skapa och följa upp supportärende med Microsoft


Office 365 ProPlus

Office Paket, Aktivera och knyta Office 365 konto till Office 365 ProPlus

Att arbeta i Office Online, tips och erfarenheter

Installation av Office paket med ’Click to run’

Lokal installation av Office paket på delade datorer


Exchange Online
• Mailbox administration
• Delade brevlådor, med behörigheter och inställningar
• Delade kalendrar med behörigheter och uppmappning
• Distrubitions grupper administration
• Active Sync inställningar och MDM i Office 365
• Spam och AV inställningar
• Leta efter maildata, kommunikationsloggar
• Audit på mailboxar


Sharepoint Online med Onedrive och Delve samt Groups
• Skapa och administrera Site Collections
• Delning i Sharepoint och Onedrive
• Skapa Sharepoint Siter med behörigheter
• Arbeta med tabeller och listor i Sharepoint
• Arbeta med appar i Sharepoint
• Arbeta med Metadata Set
• Onedrive, administration och konfiguration av Sync Client.
• Vad är Delve och MySite
• Groups och Planner i Sharepoint
• Sök i Sharepoint
• Yammer, grundläggande configuration och funktionalitet


Skype for Business Online
• Inställningar för tenanten
• Federering emot Skype (consumer)
• BroadCast Meeting


Felsökning, Service equest, monitorering av Office 365
• Felsökningsverktyg i Office 365
• Standalone supporttool för användare och administratörer
• Partnerverktyg i Office 365
• Office 365 Roadmap, hur kan jag förbereda mig för nyheterna som kommer i Office365
• Länkar till tredje partsverktyg som kan underlätta din administration

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod T2601

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se