Windows Server 2012 R2 - Advanced Active Directory Configuration

I denna kurs får du den kompetens och kunskap som krävs för att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 infrastruktur.

I denna kurs fokuserar vi på Active Directory och kringliggande tjänster såsom ADLDS, ADCS, ADRMS, DAC och WAAD. Efter kursen vet du hur Active Directory rullas ut i större organisationer. Du kan hantera en PKI-lösning baserad på Certificate Services. För att skapa en flexibel och säker behörighetshantering av filer och annan data får du lära dig Dynamic Access Control och AD RMS. Avslutningsvis lär du dig hur du med Federation Services kan skapa SSO och utnyttja resurser i Office 365 och Windows Azure.

Del 2 av 2

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med sin föregående kurs,  Windows Server 2012 R2 - Configuring Advanced Solutions, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Dessa två är tillsammans förberedande för certifieringen 70-412, som är en av delcertifieringarna för att ta en MCSA Windows Server 2012. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Ämnesområden

Implementing Dynamic Access Control

In this module students will be able to configure Dynamic Access Control (DAC) to manage and audit access to shared files.

 • Overview of DAC
 • Implementing DAC Components
 • Implementing DAC for Access Control
 • Implementing Access Denied Assistance
 • Implementing and Managing Work Folders

Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

In this module students will be able to plan and implement an Active Directory Domain Services (AD DS) deployment that includes multiple domains and forests.

 • Overview of Distributed AD DS Deployments
 • Deploying a Distributed AD DS Environment
 • Configuring AD DS Trusts

Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

In this module students will be able to plan and implement an Active Directory Domain Services (AD DS) deployment that includes multiple domains and forests.

 • Overview of Distributed AD DS Deployments
 • Deploying a Distributed AD DS Environment
 • Configuring AD DS Trusts

Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

In this module students will be able to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations.

 • AD DS Replication Overview
 • Configuring AD DS Sites
 • Configuring and Monitoring AD DS Replication

Implementing AD CS

In this module students will be able to implement an Active Directory Certificate Services (AD CS) deployment.

 • Using Certificates in a Business Environment
 • PKI Overview
 • Deploying CAs
 • Deploying and Managing Certificate Templates
 • Implementing Certificate Distribution and Revocation
 • Managing Certificate Recovery

Implementing Active Directory Rights Management Services

In this module students will be able to implement an AD RMS deployment.

 • AD RMS Overview
 • Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
 • Configuring AD RMS Content Protection
 • Configuring External Access to AD RMS

Implementing and Administering AD FS

In this module students will be able to implement an Active Directory Federation Services (AD FS) deployment.

 • Overview of AD FS
 • Deploying AD FS
 • Implementing AD FS for a Single Organization
 • Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
 • Extending AD FS to External Clients

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av administration av Windows Servrar, Windowsbaserade nät samt Active Directory motsvarande kurserna 20410 och 20411.

Om kursen

Pris: 24 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20412-2

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se